Троценко Дмитро Валерійович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Троценко Дмитро Валерійович

Троценко Д.В.

Троценко
Дмитро Валерійович 

викладач кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

четвер: 1430-1630

кабінет № 104
(корпус №2, поверх №1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

sportkaf@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 23.09.1995 року в місті Переяслав-Хмельницькому,  Київської області у сім’ї викладачів.

Навчання. У 2001 році пішов до першого класу середньої школи № 1 у  місті Переяслав-Хмельницькому, Київської області.

Після закінчення школи у 2012 році вступив на факультет фізичного виховання, в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», та закінчив у 2016 році і здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Фізичне виховання» та отримав кваліфікацію вчителя фізичної культури.

У 2018 році закінчив магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та здобув ступінь магістра за спеціальністю 014 Середня освіта «Фізична культура» та отримав кваліфікацію викладача фізичного виховання. Із 2018 року по даний час навчається в аспірантурі, з відривом від виробництва, в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 015 – Професійна освіта.

Робота. У 2019 році прийнятий на посаду викладача кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму за сумісництвом.

Суспільно-громадська діяльність. Троценко Дмитро Валерійович разом з викладачами кафедри систематично організовує загальноуніверситетські  та факультетські змагання з туризму, легкої атлетики, лижного спорту, плавання, спортивних ігор.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів входять дослідження проблем щодо «Формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури до здоровʼязбережувальної діяльності».

Наукове керівництво.

Основні наукові праці.

  1. Троценко Д. В., Троценко Т. Ю. Місце і значення нових видів фітнес-програм в оптимізації рухової активності школярів. Молодий вчений. 2019. № 4.1. С. 168-170.
  2. Троценко Д.В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Пріоритетні шляхи розвитку науки: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [15-16 червня 2019 р.]. Київ: МЦНД, 2019. Частина 2. С. 35-36. 3. Троценко Д.В.
  3. Сутність компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Науковий часопис, Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Випуск 11к (119). Київ, 2019. С.129-133.
  4. Троценко Д.В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 грудня 2019 р. Переяслав (Київ. обл.), 2019. Вип. 14. С.106-108.

Навчальні дисципліни: «Фізична культура», «Теорія та методика викладання лижного спорту».

Перейти до вмісту