Товкун Лідія Павлівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Товкун Лідія Павлівна

screenshot_3-2-250x250

Товкун
Лідія Павлівна 

кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології, завідуюча навчально-методичною лабораторією діагностики здоров’я та профілактики захворювань

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

tovkynlidiya@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 17. 12. 1972 р. в м. Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Навчання. В 1990 р. закінчила Переяслав-Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. У 1994 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2004 р. з відзнакою закінчила факультет післядипломної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та отримала диплом спеціаліста про перепідготовку за напрямом 7.010103. ПМСО. Біологія.

Упродовж 2006–2009 рр. Л. П. Товкун навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Під керівництвом професора Н. І. Коцур у вересні 2010 р. Л.П. Товкун захистила дисертацію на тему: «Академік О. В. Корчак-Чепурківський: наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність в 1883–1947 рр.». За рішенням президії Вищої атестаційної комісії України у грудні 2010 р. Л. П. Товкун присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

Робота. Впродовж 1994-2004 рр. працювала старшим лаборантом кафедри природничих дисциплін Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Із серпня 2004 р. Л. П. Товкун розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі валеології, анатомії та фізіології на посаді викладача, забезпечуючи викладання практичних курсів із «Валеології», «Шкільної гігієни», «Психогігієни», «Основ медичних знань».

Після закінчення аспірантури Л. П. Товкун працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології старшим викладачем. У результаті удосконалення фахового рівня Л. П. Товкун у січні 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Одночасно з науковою та навчально-методичною роботою доцент Л. П. Товкун займалася науково-дослідною роботою – працювала над виконанням держбюджетної науково-дослідної теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти», затвердженої Міністерством освіти і науки України на посаді старшого наукового співробітника (2015–2016 рр.).

Із метою вдосконалення теоретичних і практичних знань медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів підготовки майбутніх педагогів із проблем здоров’язбереження дітей і підлітків доцент Л. П. Товкун пройшла стажування в лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (2015 р.), в Національному педагогічному університеті ім. О.М. Драгоманова на кафедрі медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я (2021 р.).

Суспільно-громадська діяльність. Доцент Л. П. Товкун із 2014 р. є членом загону першої допомоги Товариства Червоного Хреста України в м. Переяслава. У вересні 2015 р. Л. П. Товкун обрано членом Європейської асоціації наук із безпеки (Краків, Польща). При якій пройшла курси підвищення кваліфікації з безпеки у вересні 2016, 2017 рр.

Із 2015 р. доцент Л. П. Товкун очолює навчально-методичну лабораторію діагностики здоров’я та профілактики захворювань, котра надає навчально-методичну, інформаційну та консультаційну допомогу з питань профілактики захворювань, популяризації здорового способу життя, формування, збереження і зміцнення здоров’я.

Доцент Л. П. Товкун – член Ради факультету фізичного виховання, член ревізійної комісії профкому університету.

У 2015-2017 рр. Л. П. Товкун залучалася до роботи у Київській обласній Малій академії наук учнівської молоді (секція «Валеологія»), як рецензент заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів, член і голова журі ІІ туру.

Доцент Л. П. Товкун із 2019 р. є членом Національної спілки краєзнавців України.

Доцент Л. П. Товкун – член робочої групи з акредитації другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (2020 р.).

Коло наукових інтересів. Л. П. Товкун притаманна широта наукових інтересів і пошуків – понад 150 наукових і навчально-методичних праць присвячені питанням: історії науки й техніки, фізичному здоров’ю, психічному здоров’ю, репродуктивному здоров’ю учнівської та студентської молоді, статевому вихованню школярів, здоровому способу життя та дослідженням біологічного віку студентів, харчуванню студентів, здоров’язбережувальному супроводу навчального процесу, валеологічній освіті школярів, оздоровчим технологіям у формуванні в дітей і підлітків основ здорового способу життя, попередження дитячого травматизму в школі, питанням долікарської допомоги в надзвичайних ситуаціях, комп’ютерній залежності сучасних школярів. Має низку зарубіжних публікацій. Результати досліджень представлені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також вдало використовуються під час передачі знань студентам.

Наукове керівництво. Доцент Л. П. Товкун здійснює керівництво у написанні наукових статей студентами різних спеціальностей, дипломних робіт магістрантів за спеціальністю «014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)». Наукова робота студентів проводиться у тісній співпраці з провідними науковими установами України – ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та з кафедрою комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця з проблем фізіолого-гігієнічного супроводу навчального процесу.

Доцент Л. П. Товкун є методистом із валеології та шкільної гігієни під час проходження студентами психолого-педагогічної практики (032 Середня освіта. Історія та археологія), виробничої практики (014 Середня освіта (образотворче мистецтво) і навчально-виробничої практики (014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Основні наукові праці. Доцент Л. П. Товкун є співавтором 15 монографій, у тому числі зарубіжних; 3 підручників («Валеологія» (2011 р.), «Психогігієна» (2018р.), «Валеологія» (у 2-х частинах) (2019); 2 навчальних посібників: «Валеологія: Навчальний посібник для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура)» (2020 р.), «Шкільна гігієна» (2020 р.); 11 навчально-методичних посібників («Валеологія» (2009 р.), («Валеологія» (2010 р.), «Шкільна гігієна» (2010 р.), «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014 р.), «Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія» (2014 р.), «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. Валеологія» (2014 р.), «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016 р.), «Основи здоров’я учнів основної школи» (2016 р.), «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016 р.), Безпека життєдіяльності: словник-довідник» (2016 р.), «Гігієна : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец. «Фізичне виховання» (2017 р.).

Навчальні дисципліни. На даний час доцент Л. П. Товкун забезпечує викладання лекційних і практичних курсів для студентів різних спеціальностей університету із таких дисциплін, як: «Валеологія», «Шкільна гігієна», «Психогігієна», «Основи медичних знань».

Доцентом Л. П. Товкун розроблено електронні лекції та презентації до них, тестові завдання та робочі програми таких навчальних дисциплін, як валеологія, основи медичних знань, шкільна гігієна, психогігієна для студентів спеціальностей: «012 Дошкільна освіта», «231 Соціальна робота», «053 Психологія», «013 Початкова освіта», «014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво)», «014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)», «053 Практична психологія», «073 Менеджмент», «032 Середня освіта. Історія та археологія», «014.11 Середня освіта (Фізична культура)», «015 Професійна освіта (Документознавство)», «014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Відзнаки. Доцент Л. П. Товкун відзначена почесними грамотами і подяками Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, міською радою м. Переяслава, Національної спілки краєзнавців України, а також дипломами Академії безпеки та основ здоров’я.

Перейти до вмісту