Товкайло Тамара Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Товкайло Тамара Іванівна

Товкайло Т.І.

Товкайло
Тамара Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

середа: 15:00-17:00
кабінет № 304
(філологічний факультет, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
tovkaylo_t@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 8 лютого 1960 р. на Волині в родині службовців.

Навчання. Після закінчення в 1977 р. Поромівської середньої школи Іваничівського району Волинської обл. вступила на філологічний факультет (відділення слов’янської філології) Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де завершила навчання в 1984 р.

У 1989 р. вступила до аспірантури Київського державного педінституту ім. О.М. Горького. У 1993 р. під керівництвом доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наголошення суфіксальних іменників чоловічого роду в сучасній українській літературній мові». У 1996 р. отримала вчене звання доцента.

Робота. З 1984 р. по 1987 р. працювала асистентом кафедри мови і літератури Глухівського державного педагогічного інституту ім. С. М. Сергєєва-Ценського. Упродовж 1987-1988 рр. була викладачем кафедри української мови і літератури Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

З 1992 р. працювала старшим викладачем кафедри української мови та методики її викладання в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті імені Григорія Сковороди.

Упродовж 1994-1996 рр. виконувала обов’язки доцента кафедри української мови і методики викладання, а в 1996 р. рішенням Атестаційної комісії їй присвоєно звання доцента.

З 1995 по 1998 рр. була заступником декана філологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Григорія Сковороди.

З 1996 р. до сьогодні – доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. Тамара Іванівна неодноразово була членом журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», членом  оргкомітету І етапу 4, 5, 6-го Міжнародних мовно-літературних конкурсів учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, упродовж багатьох років була членом редакційної колегії наукових фахових видань «Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і «Теоретична і дидактична філологія», рецензентом збірника наукових праць «Наукові горизонти».

Коло наукових інтересів.  Основними проблемами досліджень Т.І. Товкайло є питання акцентології в сучасній українській літературній мові, порівняльно-історична та зіставна семасіологія, історія українського мовознавства, лінгводидактика вищої школи тощо.

Наукове керівництво. Т.І. Товкайло систематично здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дослідженнями, а також студентськими науковими статтями.

Основні наукові праці. Тамара Іванівна є автором та співавтором більше 130 публікацій в Україні й за кордоном, серед яких – статті, методичні рекомендації, навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів:

– навчальні посібники: «Лінгводидактика (курс лекцій)» (2005 р., у співавторстві), «Сучасна українська лінгвістика» (2013 р., у співавторстві), «Ділова українська мова» (2014 р., у співавторстві»), «Енциклопедичний словник символів культури України» (2017 р., у співавторстві), «Лінгвістика та лінгводидактика: кредитно-трансферний магістерський курс» (2017 р., у співавторстві), «Сучасна українська літературна мова» (2017 р., у співавторстві), «Історія українського мовознавства в іменах» (2018 р., 2019 р., у співавторстві);

– фахові статті: Агатангел Кримський – подвижник української мовознавчої науки. Теоретична і дидактична філологія. Переяслав-Хм., 2016. Вип. 23. С. 56-64 (у співавторстві); Роль Л.А. Булаховського в історії українського мовознавства. Теоретична і дидактична філологія. Переяслав-Хм., 2017. Вип. 26. С. 25-34 (у співавторстві); Мовознавчий доробок Івана Огієнка. Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 28. С. 32 – 41 (у співавторстві); Діапазон рухомості наголосу в морфемній структурі українських іменників чоловічого роду. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Переяслав-Хм., 2018. Вип. 27. С. 122-131 (у співавторстві); Порівняльно-історична фонетика як засіб з’ясування української мовної генеалогії (за матеріалами статті Є. Тимченка «Словянська одність і становище української мови в словянській родині»). Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 12-22 (у співавторстві), а також низка інших.

Навчальні дисципліни: Тамара Іванівна забезпечує викладання таких дисциплін: сучасна українська літературна мова, історія української літературної мови, українська діалектологія, сучасні аспекти лінгвістики.

Тамара Іванівна неодноразово нагороджувалася грамотами та подяками університету за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету (№ 106 від 08.02.2010 р.), Пам’ятною відзнакою ім. М.І. Сікорського (1923-1911), Ювілейною медаллю «ALMA MATER» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Відмінник освіти України (посвідчення №442-к від 30.08.1996 р.).

Перейти до вмісту