Ткаченко Олена Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ткаченко Олена Миколаївна

Ткаченко О.М.

Ткаченко
Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-36-90

art.kafedra@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася  у місті Переяславі-Хмельницькому  Київської області (Україна) 4 квітня 1973 року.

Навчання. Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 4 (1980-1990), Переяслав-Хмельницька дитяча музична школа (1981-1988), Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г. С. Сковороди, педагогічний факультет,  спеціальність „Вчитель початкових класів і музики” (1991-1996), аспірантура Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди, денна форма навчання за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки (2003-2006). Захистила кандидатську дисертацію (2015 р.) на тему: «Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (XVIII – початок XIX ст.)», науковий керівник – доктор педагогічний наук, професор Отич О. М.

Робота.

З 1989 року розпочала трудову діяльність на посадах музичного керівника в д/з № 9 «Сонечко» д/з № 12  міста Переяслава-Хмельницького, а з 1990 по 1991 рр. працювала лаборантом кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького.

Викладала на кафедрі музики Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г. С. Сковороди на посадах: асистента (1996-1998), викладача (1998-2010) індивідуальні заняття з «Постановки голосу», «Основного музичного інструменту» та «Додаткового музичного інструменту» (фортепіано); старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 2010 р. – по сьогоднішній день). Заступник завідувача кафедрою з 2015 року. Куратор академічних груп студентів педагогічного факультету спеціальності «Музичне мистецтво» з 2010 року.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. До кола інтересів Олени Миколаївни Ткаченко належать: історія мистецької освіти України, методологія сучасної мистецької освіти, педагогіка мистецтва, актуальні проблеми сучасної методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у ЗЗСО та ЗВО, методики викладання вокалу у ЗВО.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Ткаченко Олена Миколаївна – автор 18 наукових праць. З них 16 опубліковано у фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях; 13 публікацій у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Ткаченко О.М.

Навчальні дисципліни: Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у ЗНЗ, Гуманізація змісту музичної освіти, Гуманізація змісту мистецької освіти України у ЗЗСО, Методологія сучасної мистецької освіти України, Методика викладання мистецьких дисциплін у ЗВО (вокал, методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»).

Почесна грамота від  університету –  Нак.№ 41 від 26.03.2002р.

  1. Почесна грамота від університету – Нак.№ 153 від 23.09.2014 р.
  2. Грамоти університету до свят 2003 р., 2005 р., 2007 р., 2009 р., 2014 р.
  3. Подяки: 2013 р. – за вагомий внесок у збереження та відродження духовних традицій та знагоди проведення IV Всеукраїнського конкурсу вокальної творчості «Весняні наспіви»; за підготовку лауреата I Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський диво грай».

2015 р.- за підготовку лауреата ІI Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський диво грай».

2018 р. – за підготовку лауреата V Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський диво грай».

2019 р. – за підготовку лауреата VI Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський диво грай».

2019 р. – за вагомий внесок у збереження та відродження духовних традицій та знагоди  проведення Х Всеукраїнського конкурсу вокальної творчості «Весняні наспіви».

Перейти до вмісту