Танана Світлана Михайлівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Танана Світлана Михайлівна

Танана С.М.

Танана
Світлана Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер: 1300-1500

кабінет № 322
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-66-71

+ 38 (068) 355-83-20

tananasvetlana@gmail.com

profosvita_phdpu@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 30 березня 1971 р. у м. Переяслав-Хмельницькому, що на Київщині у родині моряка, Михайла Васильовича та Антоніни Панасівни.

Навчання. У 1986 році із срібною медаллю закінчила неповну середню школу № 2 міста Переяслава-Хмельницького Київської області.  У 1986 р. вступила до Переяслава-Хмельницького СПТУ № 22, який з відзнакою закінчила у 1989 р. У період навчання, в 1987 р., була нагороджена грамотою  за перемогу на Всесоюзному конкурсі учнівських наукових робіт.

Із 1989 по 1994 рр. вступила до  філіалу КДПУ імені О.М. Горького денної форми навчання, філологічного факультету і закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут за  сп. «Українська мова і література, іноземна мова (французька). 2002-2006 навчання в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, де під керівництвом відомого науковця – кандидата педагогічних наук, професора Таніти Іванівни Люріної захистила кандидатську дисертацію з сп. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, на тему «Підготовка майбутніх учителів до організації краєзнавчої роботи». У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук Житомирського ДПУ ім. І. Франка.

 20 січня 2011року  Рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри практики іноземного мовлення Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди.

У 2019 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», здобула кваліфікацію магістра за сп. 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), викладач ЗВО з професійної освіти (сфера обслуговування), менеджер сфери обслуговування.

Робота. У  1994-2000 р.р. призначена на посаду вчителя української мови та літератури, народознавства середньої школи № 6 м. Переяслава-Хмельницького.

У вересні  2008 р.  по 2010 р.р. прийнята на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики навчання Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди. До 2018 року працювала на посадах доцента кафедри практики іноземного мовлення, іноземної філології та методики навчання.

З 2018 року прийнята на посаду доцента кафедри професійної освіти

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів належать дослідження пов’язані із забезпеченням якісної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з сфери обслуговуання в умовах сучасного закладу вищої освіти.

Керівництво науковою діяльністю. Щорічно займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях, круглих столах, олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, зокрема Павлюк Вікторія стала переможцем І етапу та призером ІІ етапу Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт (ІІ місце з галузі «Педагогічні науки», 2018 рік) та  студентка –  Колядич Валентина зайняла призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» 2019 рік.

Виконує функції відповідального виконавця наукової теми кафедри професійної освіти «Педагогічні засади загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти» (Державна реєстрація № 0115U000766).

Основні наукові праці. Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Танани С.М.

OrcidID: 0000-0002-6088-0738

Навчальні дисципліни: Біржові товари, Маркетинг туризму, Організація біржової діяльності, МВФД, Правове регулювання туристичної діяльності, Практично-виробниче навчання, Організація транспортних послуг.

2002 р. – Почесна грамота інституту.

Перейти до вмісту