Свириденко Оксана Михайлівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Свириденко Оксана Михайлівна

Свириденко О.М.

Свириденко
Оксана Михайлівна 

декан філологічного факультету, доктор філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

щодня: 1500-1700

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
o.svyrydenko@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 8 березня 1973 року в селі Василівка Житомирського району Житомирської області.

Навчання. Закінчила з відзнакою Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди; спеціальність «Українська мова і література, іноземна мова (французька)»; кваліфікація «Вчитель української мови і літератури, іноземної мови» (1995 р.).

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Романтична парадигма творчої діяльності А. Метлинського» за спеціальністю 10.01.01 – українська література (науковий керівник – професор М.П. Корпанюк). У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика» (науковий консультант – професор Г.С. Мазоха).

Робота. З 1995 р. О.М. Свириденко – викладач, із 2003 р. – доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання. З 2006 р. по 2013 рік – заступник з наукової роботи керівника Інституту мови і літератури (філологічного факультету) Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Із 2013 року й дотепер – декан філологічного факультету університету.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. О.М. Свириденко стосуються національної та світової романтичної літератури, зокрема романтичної епістолярної прози.

О.М. Свириденко внесла чимало нового в дослідницький обшир українського романтизму завдяки сучасному прочитанню відомих художніх текстів ХІХ ст. та відшуканню в архівах стародруків і рукописів, які мають вагоме значення для розуміння специфіки становлення і розвитку українського романтизму.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. О.М. Свириденко є автором понад 80 наукових праць, серед яких – статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, монографія «Романтична парадигма творчої діяльності А.Метлинського» (2007). О.М. Свириденко – співавтор колективної монографії «Діалогічне прочитання української літератури» (Київ, 2007), навчального посібника з грифом МОН «Наш першорозум: вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях» (Переяслав-Хмельницький, 2011), монографії «Епістолярій у творчій спадщині українських письменників-романтиків» (2019) та науково-документального видання «Я вже мав нагоду писати Вам…»: з епістолярної спадщини Я. Щоголева»(2019).

О.М. Свириденко – координатор співорганізатор міжнародних проектів, які реалізуються спільно з такими зарубіжними університетами та організаціями-партнерами, як: Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Західночеський університет у м. Плзень (Чехія), спілка «Історична майстерня Мерзебург – округ Заале» (Німеччина), Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність». О.М.Свириденко має багаторічний досвід наукових стажувань у західноєвропейських науково-навчальних закладах.

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Свириденко О.М.

Навчальні дисципліни: Історія української літератури 1910-1930 рр.; Історія зарубіжної літератури (доби романтизму); Історія зарубіжної літератури (доби реалізму); Сучасна зарубіжна література та критика.

У 2007-2009 роках – стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений.

У 2017 році відзначено Подякою Міністерства освіти і науки України.

Перейти до вмісту