Шинкар Тетяна Сергіївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шинкар Тетяна Сергіївна

Шинкар Т.С.

Шинкар
Тетяна Сергіївна 

кандидат філологічних наук, викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

tatianapanchenko@ukr.net

Біографічні відомості. 

Навчання. У 2006 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література»; 2007 р. – за спеціальністю «Управління навчальним закладом». З 2006 по 2016 працювала журналістом у ТРК «Альта» м. Переяслава-Хмельницького.

З 2014 року по 2017 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Українська мова», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Навальна Марина Іванівна. У квітні 2018 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького успішно захистила дисертацію на тему «Нові явища в семантиці та словотворенні лексики в українській пресі початку XXI ст.» й отримала науковий ступінь кандидата філологічних  наук.

Робота. Із 2014 року почала працювати в університеті, спершу викладачем на кафедрі професійної освіти, згодом і до нині – викладачем на кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Зарубіжна література, українська література, мова ЗМІ, журналістика.

Наукове керівництво

Основні наукові праці. Є автором більше двадцяти наукових розвідок, присвячених мовно-стильовим особливостям української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, виразному читанню різножанрових творів, динамічним процесам у мові засобів масової інформації тощо. Серед них – статті: «Динамічні процеси в українській сучасній періодиці на прикладі жаргонної лексики» (2015); «Using the elements of spoken language of drama-fairy play «Forest song» of Lesya Ukrainka» (2016); «Особливості виразного читання прозових творів (на прикладі казок)» (2016); «Особливості підготовки студентів-філологів до виразного читання художніх творів» (2017); «Функціонування розмовної дієслівної лексики в мові української періодики початку ХХІ століття» (2016); «Функціонування відантропонімів у мові українських мас‑медіа початку ХХІ століття» (2017); «Розширення тематики слова «війна» в публіцистичних текстах початку ХХІ ст.» (2017); «Розширення сфери вживання військових термінів у мові української преси» (2017); «Художні особливості готичної прози Едгара Аллана По» (2018); «Жіночі образи в романі М. Етвуд «Історія, розказана Служницею» (2019) та інші.

Є співавтором колективної монографії «Лексика українських масмедіа» за редакцією Марини Навальної (2019).

Навчальні дисципліни: Інтернет-журналістика; Медіабезпека; Медіаправо; Практикум з виразного читання.

Перейти до вмісту