Шимченко Людмила Анатоліївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шимченко Людмила Анатоліївна

Шимченко Л.А.

Шимченко
Людмила Анатоліївна 

доцент кафедри документознавства та методики навчання, кандидат філософських наук, доцент, відмінник освіти України

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер900-1100
кабінет № 312
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+38 (093) 911-58-07

ShymchenkoL@ukr.net

Біографічні відомості. Народилась 10 серпня 1963 р. в місті Переяславі-Хмельницькому Київської області у родині робітників, Анатолія Олександровича і Лідії Миколаївни.

Навчання. У 1980 році закінчила середню школу № 5 міста Переяслава-Хмельницького. У 1980 р. вступила на історичний факультет Полтавського державного інституту імені В. Г. Короленка, який закінчила у 1984 р.

В період 2003-2006 років навчалася в аспірантурі Національного інституту стратегічних досліджень, де під керівництвом відомого науковця – доктора філософських наук, професора Степико Михайла Тимофійовича захистила в 2007 році кандидатську дисертацію на тему «Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної нації». В 2010 р. отримала диплом спеціаліста за напрямком підготовки 7.050107 Економіка підприємства в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії і методології наукових досліджень.

Робота. З серпня 1984 р. розпочала трудову діяльність в Переяслав-Хмельницькій школі-інтернаті вчителем історії та вихователем. У 1985 р. перейшла працювати вчителем історії та суспільствознавства до Переяслав-Хмельницького СПТУ № 22, де і пропрацювала до вересня 2007 року, а сумісником була до 2012 року. З 2000 року працювала за сумісництвом в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПІ (з 2003 року – ДПУ) імені Григорія Сковороди», а з вересня 2007 року перейшла працювати на постійну основу.

Суспільно-громадська діяльність. З листопада 2010 р. (третє скликання) – депутат Переяслав-Хмельницької міської ради; член громадської Національної спілки краєзнавців України. Заступник завідувача кафедрою документознавства.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів належать: проблема національної безпеки України, проблема формування в Україні інформаційного суспільства з характерними ризиками, небезпеками та загрозами, актуальні проблеми педагогіки, навчання і виховання студентської та учнівської молоді.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Шимченко Л.А.

 1. Шимченко Л. А. Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.28 /1. С. 148-158.
 2. Шимченко Л. А. Освіта України в ракурсі формування «розумної економіки». Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.29/2. С. 111-116.
 3. Шимченко Л. А. Соціально-економічні проблеми в українському вимірі. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 31/1. С. 194-200.
 4. Шимченко Л. А. Оптимізація зовнішньо-торгівельного розвитку України в військово-політичних умовах. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип.33/1. С. 212-218.
 5. Шимченко Л. А. Сталий розвиток національної економіки України: проблеми становлення. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 33/2. С. 262-267.
 6. Шимченко Л. А., Курок О. О. Українські трансформаційні процеси: реалії та шляхи змін. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 35/1. С. 163-170.
 7. Шимченко Л. А. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в контексті забезпечення соціальної безпеки в Україні. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 36/1. С. 170-175.
 8. Шимченко Л. А. Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя в контексті ідей педагогічної майстерності. Рідна школа, 2018. № 3-4 (1058). С. 60-63.
 9. Шимченко Л. А. Творче покоління учительства як основа формування «нового суспільства». Соціум. Документ. Комунікація. Вип. 5 (Спецвипуск). Серія Історичні науки. 2018. С.112-128.
 10. Шимченко Л. А. Становлення е-урядування в Україні: реалії сьогодення. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статтей. Вип. 6 (Спецвипуск). Серія «Історичні науки» / [ред.. колегія: Коцур В. П. (голов. ред..) та ін.] – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 248-268.
 11. Шимченко Л. А. Кіберзагрози в Україні як проблема в умовах геополітичного суперництва. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип.40. – С. 70-77.
 12. Шимченко Л. А. Гендерні можливості українського поступу в інформаційну цивілізацію. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип.40/2. – С. 33-39.
 13. Шимченко Л. А. Самореалізаційний механізм формування педагогічної майстерності, як запорука ефективного професійно-творчого розвитку особистості майбутнього педагога професійного навчання. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статтей. Вип. 7 (Спецвипуск). Серія «Історичні науки» / [ред.. колегія: Коцур В. П. (голов. ред..) та ін.] – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 216-232.
 14. Нова модель економічного зростання України: Монографія (Шимченко Л. А. – Розділи 1.2, 1.3). Київ : «ПП Сердюк В. Л.», 2015. 592 с.
 15. Національна економіка України: нові реалії та глобальні виклики: Монографія (Шимченко Л. А. – Розділи 2.7, 9.3). Київ : «ПП Сердюк В. Л.», 2017. 967 с.
 16. Лексика українських масмедіа: монографія / за ред. Марини Навальної. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В». 2019. 188 с. (1.1.2.)
 17. Шимченко Л. А. Соціально-економічна безпека : навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2014 : Видавництво К С В, 2014. 120 с.
 18. Шимченко Л. А. Інформаційне суспільство : навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2017 : Видавництво К С В, 2017. 220 с.
 19. Кучеренко С. Ю., Шимченко Л. А. Економічна політика сталого розвитку : навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2018. Видавництво : «ФОП Домбровська Я.М», 2018. 220 с.
 20. Шимченко Л. А. Електронний документообіг: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2019. 158 с.

Навчальні дисципліни: «Електронний документообіг», «Соціально-економічна безпека», «Основи наукових досліджень», «Історія світової та української видавничої справи».

2013 – Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Грамота Київської обласної державної адміністрації

2020 – Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

2014– Грамота міської ради

2013 – Подяка Київської обласної державної адміністрації

2018 – Почесна подяка Київської обласної державної адміністрації

1998 – Почесна грамота Міністерства освіти України

2014 – Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації

2010 – Почесний диплом виставки «Сучасна освіта в Україні»

2009 – Почесний диплом виставки «Інноватика в освіті України»

2011 – Почесний диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011»

2010 – Почесний диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010»

2018 – Орден Святої великомучениці Варвари

 

 

Перейти до вмісту