Швець Тетяна Андріївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Швець Тетяна Андріївна

Швець Т.А.

Швець
Тетяна Андріївна 

доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 1400–1600
четвер: 1400–1600

кабінет № 309
(корпус
факультету, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
chvetstatiana@gmail.com

 

Біографічні відомості. Народилася 21 вересня 1954 р. у місті Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Навчання. У 1972 році закінчила середню школу № 2 міста Переяслава-Хмельницького Київської області. У цьому ж році вступила на факультет французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, (нині КНЛУ), який закінчила у 1978 році та здобула кваліфікацію «Учитель французької та іспанської мов».

У 1999 році закінчила факультет післядипломної освіти Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С. Сковороди, де здобула кваліфікацію «Учитель німецької мови і зарубіжної літератури». З вересня 1994 року по червень 1996 року проходила стажування при кафедрі педагогіки та психології Київського державного лінгвістичного університету. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01. – Теорія та історія педагогіки на тему «Народнопедагогічні традиції виховання у Франції».

Робота. З вересня 1976 року по вересень 1977 року працювала перекладачем французької мови на будівництві Ель-Хаджарського металургійного комбінату в Алжирській Народно-Демократичній Республіці м. Аннаба.

У період з 1978 по 1981 рік – вчитель французької мови Єрковецької середньої школи Переяслав-Хм. Району, Київської обл.

З жовтня 1981 по січень 1986 – працівник міжнародного сектору аеропорту «Бориспіль».

Січень 1986 – грудень 1986 року – завідуюча загальним відділом Переяслав-Хмельницької районної Ради.

З 26 грудня 1986 року по теперішній час Швець Т.А. працює у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

У період з грудня 1986 по серпень 1987 року працювала на посаді старшого лаборанта.

З вересня 1987 року – викладач французької та іспанської мов, а з 1993 року – старший викладач.

У 1999 році Швець Т.А. присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії і методики викладання іноземних мов.

У період з січня 2003 по серпень 2009 року – завідувач кафедри іноземних мов.

З вересня 2010 по серпень 2015 року – завідувач кафедри практики іноземного мовлення.

На кафедрі іноземної філології, перекладу та методики навчання працює з 2004 року по теперішній час.

Суспільно-громадська діяльність. Швець Т.А. бере активну участь в організації та роботі Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, що проводяться на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» й інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

У 2010 – 2011 роках була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Французька мова і література», організованої на базі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

2012-2013 роки – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Німецька мова», що проводилася на базі НТУ «Харківський політехнічний інститут».

З 2017 по 2019 рік – член журі ІІ етапу Bсeyкpaїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Французька мова» та Філологія «Французька мова i література», що проходила у Запорізькому національному університеті.

У період з 1999 по 2019 роки здійснювала науковий супровід науково-дослідницької діяльності учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України.

З 2018 року – член Асоціації українських германістів.

Коло наукових інтересів: використання здобутків народної педагогіки України та Франції у процесі навчання і виховання студентської та учнівської молоді; лінгводидактика загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; стилістика тексту; актуальні проблеми романської філології та перекладознавства; вивчення мови і мовних явищ в аспекті лінгвокультурології.

Наукове керівництво. Під керівництвом Швець Т.А. підготовлено 1 кандидата педагогічних наук.

Основні наукові праці. Швець Тетяна Андріївна – автор більше 100 наукових праць. У галузі народної педагогіки у 2003 році вийшла з друку монографія «Народнопедагогічні традиції виховання у Франції» (видана у співавторстві з науковим керівником дисертаційного дослідження Миколою Борисовичем Євтухом). Автор статей у колективних монографіях «Поміж мов і культур: Методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства» (2017 рік) та «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія» (2019 рік).

Автор навчально-методичних посібників із практичної фонетики французької мови (1996 р., співавтор О.А. Саприкін) та «Використання наочності на заняттях з французької мови на початковому етапі» (1993 р., співавтор О.А. Саприкін), навчально-методичних посібників «La France – aspect géographique, économique, culturel» (1997 р, співавтори О.А. Саприкін і Ю.О. Мільошин) та «Основи наукових досліджень» (2003), методичних рекомендацій до проходження педагогічної практики студентами 4-5 курсів спеціальних відділень» (1996 р., співавтори М.М. Лила, М.В. Лила, О.А. Саприкін), методичних рекомендацій із курсів «Країнознавство Франції» та «Стилістичний аналіз художнього тексту» (1998 р.).

У 2014 році Швець Т.А. видала підручник під грифом МОН України «Методика навчання іноземних мов у вищій школі», адресований студентам факультетів і відділень іноземних мов закладів вищої освіти.

Тетяна Андріївна – автор 6 статей у виданнях, що входять до науко-метричної бази Web of Science, 17 статей у наукових виданнях, що входять до інших науко-метричних баз, та 63 статей у фахових вісниках ВАК.

Навчальні дисципліни: Практичний курс другої мови (французької); Методика викладання мовознавчих дисциплін; Методологія наукових досліджень; Методологія та організація наукових досліджень з філології; Країнознавство франкомовних країн; Лінгвокраїнознавство другої мови (французької).

Відзнаки Міністерства освіти і науки України:

1999 р. – Почесна грамота Міністерства освіти України;

2001 р. – Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Відзнаки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені  Григорія Сковороди»:

2002, 2010, 2016, 2019 р. – грамоти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»;

2009 р. – Почесна відзнака Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

2016 р. – Почесна відзнака ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» з нагоди 30-річчя відкриття.

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2002 р. – Подяка Переяслав-Хмельницького міського відділу освіти;

2007 р. – Почесна грамота Переяслав-Хмельницької міської ради;

2007 р. – Подяка начальника Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

2007 р. – Подяка голови Переяслав-Хмельницької міської ради;

2019 р. – Подяка Директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Перейти до вмісту