Швець Олександр Віталійович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Швець Олександр Віталійович

dsc_7738-1-250x250

Швець
Олександр Віталійович

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

п’ятниця: 1200-1400
каб. 309
(приміщення факультету)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99

olexandershvets@gmail.com

Біографічні відомостіНародився 15 січня 1990 р. в місті Переяславі-Хмельницькому Київської області.

НавчанняУ 2007 році закінчив Переяслав-Хмельницьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2. Того ж року вступив на філологічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», який з відзнакою закінчив 2012 р., отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

З листопада 2013 р. по жовтень 2016 р. – аспірант кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2016 році достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Типологія номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах» зі спеціальності 10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» (Диплом кандидата наук ДК 039688, виданий 13.12.2016.).

Робота. З 2012 року працював на кафедрі практики іноземного мовлення на посаді викладача англійської мови.

З листопада 2016 року продовжив роботу викладачем на кафедрі іноземної філології та методики навчання, яку наступного року було перейменовано.

З вересня 2018 р. по червень 2019 р. – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

З вересня 2020 р. працює на посаді доцента кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. Швець О.В. є членом Асоціації IATEFL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної), а також членом редакційної колегії фахового наукового видання «Теоретична і дидактична філологія».

Коло наукових інтересів. Когнітивна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, зіставне мовознавство, зіставний синтаксис (на матеріалі англійської, французької та української мов).

Наукове керівництвоКерує написанням студентами наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Основні наукові праціБере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах та круглих столах. Є автором та співавтором понад 30 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до науково-метричних баз, зокрема двох статей у базі даних Web of Science.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Publons

Навчальні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс перекладу» та ін.

Перейти до вмісту