Швець Наталія Віталіївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Швець Наталія Віталіївна

Швець Н.В.

Швець
Наталія Віталіївна 

доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, кандидат філологічних наук, доцент

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 1500-1700
кабінет № 309
(корпус факультету, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
nathalie.chvets@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 13 лютого 1988 року у місті Переяславі-Хмельницькому Київської області, мати, Тетяна Андріївна, – працівник освіти.

Навчання. У 2005 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Переяслава-Хмельницького (із золотою медаллю). З 2005 по 2010 рік навчалася в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

У листопаді 2012 року вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». З листопада 2012 р. по листопад 2015 р. – аспірант кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Швець Н.В. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мотиваційна основа іхтіонімів в англійській, французькій та українській мовах» зі спеціальності 10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». У вересні 2016 року Н.В. Швець присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Робота. З вересня 2010 року по листопад 2012 року Швець Н.В. розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді викладача кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З листопада 2015 р. по вересень 2018 р. – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

З вересня 2018 року і по теперішній час Швець Н.В. працює на посаді доцента на кафедрі іноземної філології, перекладу та методики навчання. У грудні 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки їй присвоєно вчене звання доцента.

Суспільно-громадська діяльність. У 2018 та 2019 рр. Швець Н.В. залучалася до роботи у складі журі ІІ етапу Bсeyкpaїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад (англійська мова)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Швець Н.В. залучалася до атестації наукових кадрів як офіційний опонент за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Бере активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, займається організацією конференцій на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Наталії Віталіївни належать: когнітивна ономасіологія, порівняльно-історичне та зіставне мовознавство, етимологія і фразеологія англійської, французької та української мов, перекладознавство.

Наукове керівництво

Основні наукові праці. Є автором понад 50 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до науко-метричних баз.

Автор статей у колективних монографіях «Поміж мов і культур: Методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства» (2017 рік) та «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія» (2019 рік).

У 2018 році видала навчальний посібник для студентів 1-го курсу філологічних спеціальностей «Practical English Grammar (Exercises and Grammar Reference). Part I: Sentence Structure, Nouns, Articles, Adjectives, Adverbs, Pronouns, Numerals = Практична граматика англійської мови (вправи та граматичний довідник). Частина І: будова речення, іменник, артикль, прикметник, прислівник, займенник, числівник». У 2019 році опублікувала другу частину посібника (Частина ІI: дієслово (часи, стани, непряма мова, модальні дієслова)).

Навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення англійської мови (2, 3 курси), Практична граматика англійської мови (1 курс), Вступ до мовознавства (1 курс).

У 2016 році за сумлінну працю та добросовісне виконання професійних обов’язків Швець Н.В. нагороджена подякою університету.

Перейти до вмісту