Шемуда Марина Григорівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шемуда Марина Григорівна

Шемуда М.Г.

Шемуда
Марина Григорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, заступник декана факультету української та іноземної філології з навчальної роботи

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

п’ятниця: 1300-1500

 каб. 309
(ЗЗСО № 7)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 shemuda_marina@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 15 серпня 1983 р. в місті Ніжині Чернігівської області.

Навчання. У 2000 році закінчила Переяслав-Хмельницьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 7. Із 2000 по 2005 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, отримавши кваліфікацію вчителя мови та літератури (англійської, німецької), зарубіжної літератури.  Після закінчення навчання протягом 2005-2007 років працювала вчителем англійської та німецької мови у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва.

У 2008 році вступила до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», де в 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти на тему «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до роботи з обдарованими дітьми».

У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Робота. У 2007 році розпочала роботу на посаді викладача кафедри іноземних мов та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2019 році призначена заступником декана філологічного факультету з навчальної роботи.

Суспільно-громадська діяльність. Шемуда М. Г. є членом Асоціації українських германістів, IATEFL Ukraine  (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної), а також членом редакційної колегії фахових наукових видань «Теоретична і дидактична філологія», «Гуманітарний вісник» та ін.

У 2019 році пройшла стажування у Hochschule Magdeburg-Stendal (м. Магдебург, Німеччина).

Коло наукових інтересів.

Наукове керівництво. Керує написанням студентами наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Основні наукові праці. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах та круглих столах. Є автором наукових публікацій у фахових та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема три статті у базі даних Web of Science.

Навчальні дисципліни. Викладає навчальні дисципліни «Англійська мова для аспірантів та здобувачів», «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Лінгвокраїнознавство англомовних країн», «Методика навчання другої мови в ЗЗСО», «Складні питання морфології німецької мови» та ін., керує написанням студентами наукових статей, курсових та дипломних робіт. Є автором навчально-методичного посібника для студентів 2-го курсу «Exercises in English Grammar».

Перейти до вмісту