Шабінський Микола Євгенович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шабінський Микола Євгенович

Шабінський М.Є.

Шабінський
Микола Євгенович 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання 

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народився 23 січня 1962 року у с. Широке Станично-Луганського району Луганської області. Батько – Шабінський Євген Миколайович, мама – Шабінська Тамара Володимирівна (вчителі).

Навчання. У 1979 році закінчив Пархоменківську СШ (с. Пархоменко, Краснодонського району Луганської області).

У 1985 році закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобув кваліфікацію вчителя іноземних мов (французька та англійська) (диплом КВ 681148 від 25.06.1985 р.).

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Громадянське виховання в початковій школі Франції» та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика виховання (диплом ДК №003248 від 29.03.2012). Рішенням атестаційної колегії МОНМС України від 17.01.2014 року (протокол №1/02-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри практики іноземних мов (диплом 12ДЦ № 037441).

З 1 жовтня 2005 р. по 1 лютого 2006 р. проходив підвищення кваліфікації з комп’ютерних технологій дистанційної освіти у вищій школі в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 347399 від 1 лютого 2006 р).

З 13 по 31 грудня 2010 р. проходив підвищення кваліфікації з педагогіки вищої школи в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 631513 від 31 грудня 2010 р).

З 27 по 31 жовтня 2018 р. прийняв участь у міжнародному семінарі «International partners projects – perspectives» Міжнародної мережі співпраці «Разом для молоді», що відбувся у м. Лодзь, Польща.

З 11 по 16 березня 2019 р. проходив стажування в рамках міжнародного проекту Erasmus+ KA2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

З 19 вересня 2019 р. навчається у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Робота. Розпочав трудову діяльність 21.09.1979 р. учнем фрезерувальника Ворошиловградського тепловозобудівного заводу. Після закінчення інституту був направлений у СШ №11 м. Кривий Ріг, де з серпня 1985р. по листопад 1985 р. працював на посаді вчителя англійської мови. З 1985 по 1987 рр. проходив строкову службу у збройних силах СРСР. З серпня 1987 року по березень 1991 року – вчитель СШ №14 м. Луганськ. У 1991 – 1998 рр. займав посади перекладача, референта, експерта, начальника відділу ЗЕД різних підприємств легкої промисловості м. Луганськ. У 1998 повернувся до педагогічної діяльності, з 1998 р. по 2003 рр. працював викладачем кафедри практики мовлення Луганського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, потім, з вересня 2003 року по вересень 2019 року працював на посадах викладача, старшого викладача та доцента різних кафедр Східноукраїнського національного університету м. Луганськ, потім з 2014 р. – м. Сєвєродонецьк. З вересня 2014 р. займає посаду доцента кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання за сумісництвом.

Суспільно-громадська діяльність. З 1982 р. долучається до волонтерської роботи з встановлення та підтримання дружніх зв’язків між Україною та франкомовними країнами. Ще під час навчання в інституті працював позаштатним гідом–перекладачем в Бюро молодіжного туризму «Супутник», перекладачем на курсах підвищення кваліфікації Кіровоградського вищого льотного училища. Ця діяльність у різних формах продовжувалася і згодом: допомога в організації співпраці між спортивними гандбольними, футбольними та фехтувальними клубами Луганської області та Франції, організація лінгвокраїнознавчих поїздок луганських школярів, викладання в Альянс франсез, відновлення різнорівневих зв’язків між містами-побратимами Луганськ та Сент-Етьєн, Франція. Відповідав на громадських засадах за співпрацю з франкомовними країнами у СНУ ім. В.Даля. Ініціював підписання та супроводжував втілення в життя угод з університетами Франції та Алжиру. Входив до керівних органів Асоціації «Луара» (Луганська область – департамент Луара, Франція) та «Барвінок-Франція» (проведення фестивалів дитячої творчості).

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів відносяться виховання у французькій школі та лінгвістичні аспекти рекламного тексту.

Наукове керівництво

Основні наукові праці. Автор 46 наукових публікацій, 21 з них – це статті в фахових виданнях, 7 – у закордонних. Один із авторів колективної монографії «Поміж мов і культур : методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства: колективна монографія», 2017 р.

У 2006 р. – один із співавторів навчального посібнику під грифом МОН «Офіційна ділова кореспонденція та її переклад».

Оrcid: 0000-0002-3994-7803.

Навчальні дисципліни: «Практичний курс основної іноземної мови (французька)», «Практичний курс другої іноземної мови (французька)», «Практичний курс третьої іноземної мови (французька)», «Практична фонетика французької мови», «Практична граматика французької мови», «Історія французької мови», , «Література Франції та франкомовних країн», «Лексикологія основної іноземної мови (французька)», «Стилістика основної іноземної мови (французька)», «Фразеологія французької мови»», «Теоретична фонетика основної іноземної мови (французька)», «Теоретична граматика основної іноземної мови (французька)», «Теоретичний курс другої іноземної мови (французька)», «Загально теоретичний курс другої мови (французька)», «Лінгвокраїнознавство французької мови», «Методика викладання французької мови в закладах середньої освіти», «Методика викладання французької мови в закладах вищої освіти», «Практичний курс перекладу з французької мови», «Теоретичний курс перекладу з французької мови», «Переклад художньої літератури», «Переклад соціально-політичних текстів», «Особливості перекладу французької реклами», «Економічно-комерційний переклад», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів», «Ділове мовлення», «Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації».

2008 р. – почесна грамота Виконавчого комітету Луганської міської ради

2010 р. – почесна грамота Національної Академії педагогічних наук

Перейти до вмісту