Сердюк Наталія Юріївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Сердюк Наталія Юріївна

Сердюк Н.Ю.

Сердюк
Наталія Юріївна

заступник декана факультету української та іноземної філології з виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

середа: 1500-1600
кабінет № 313
(поверх №
3)

ID НАУКОВЦЯ:

ORCID ID
Google Scholar

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
 serdiuk-n@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 04.07.1980 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області у родині освітян, Юрія Михайловича та Валентини Іванівни Лізньових.

Освіта. Випускниця 1997 р. Переяслав-Хмельницької середньої школи № 1 (відзначена срібною медаллю). Навчалася у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університет імені Григорія Сковороди:

2002 р. – кваліфікація вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури;

2003 р. – кваліфікація викладача англійської мови та зарубіжної літератури у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації;

2007 р. – закінчила аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на підставі захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка (Диплом ДК № 053709).

У 2013 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземної філології і методики навчання (Атестат 12ДЦ № 3036176).

Науково-педагогічне стажування проходила у 2012 р. у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (протокол №10 від 30.03.2012 р.), у 2020 р. – Класичному приватному університеті (посвідчення № 0426 від 18.12.2020 р.)

Проходила Міжнародне науково-педагогічне стажування: університет Collegium Civitas (м. Варшава, Польща, 2018 р.), університет  Hochschule Magdeburg-Stendal (м. Магдебург, Німеччина, 2020 р.).в

Робота. З 01.09.2003 р. по 09.11.2004 р. працювала на посаді викладача кафедри теорії та методики мов Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

у 2007-2009 р.р. – на посаді викладача кафедри теорії і методики навчання іноземних мов;

у 2009-2011 р.р. ‒ на посаді старшого викладача.

З 01.09.2011 р. й нині – доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», яка була у 2017 р. перейменована у кафедру іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. З 2014 р. й нині виконує обов’язки заступника декана української та іноземної філології з виховної роботи.

Є членом Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (посвідчення №38-2020), Асоціації українських германістів (посвідчення №1128), Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukraine) (посвідчення №FM0290).

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів належить граматика англійської мови (комунікативна, стилістична), синтаксис сучасної англійської мови; теорія комунікації; теорія і методика навчання майбутніх учителів іноземних мов, інноваційні технології викладання іноземних мов.

Наукове керівництво. Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами, написанням студентських статей і наукових робіт на конкурси.

Н.Ю. Сердюк бере активну участь у організації та проведенні Міжнародних форумів і науково-практичних конференцій університету, а також у їх заснуванні, як от І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» (м. Переяслав, 03.12.2019 р.).

З 2012 р. по 2019 р. Н.Ю. Сердюк ‒ член спеціалізованої вченої ради К 27.053.03, яка була створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 З 2015 р. й нині є відповідальним редактором фахового наукового видання категорія «Б» «Професійна освіта: методологія, теорія та технології».

З 01.01.2020 по 31.12.2020 – член Міжнародного проєкту «DIK» програми DAAD-Program «Ost-West-Dialog» у рамках міжнародної співпраці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Hochschule Magdeburg-Stendal (м. Магдебург, Німеччина).

Основні наукові праці. Сердюк Наталія Юріївна  – автор понад 50 наукових і методичних праць. Основні праці: «Синтаксис англійської мови» (м. Переяслав-Хм., 2011 р.), «Syntax of the English Language» (2-ге вид, доп.) (м. Переяслав-Хм., 2015 р.).

Навчальні дисципліни:«Практична граматика англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Загальнотеоретичний курс англійської мови», «Друга мова».

Грамоти університету:

2019 р. – Грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомі творчі досягнення, професійну майстерність та з нагоди Дня працівників освіти.

Перейти до вмісту