Сембрат Сергій Васильович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Сембрат Сергій Васильович

Сембрат С.В.

Сембрат
Сергій Васильович 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (067) 283-24-54; + 38 (063) 428-23-36
sembrat.s@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 24 січня 1971 р. в м. Біла Церква Київської області у родині робітників, Василя Івановича і Надії Василівни.

Навчання.

У 1986 році закінчив вісім класів школи № 9 міста Біла Церква Київської області. Цього ж року вступив до Київського суворовського військового училища. У 1988 році після закінчення КСВУ вступив до Ленінградського військового інституту фізичної культури. У 1989 році перевівся до Переяслав-Хмельницького філіалу Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького на факультет фізичного виховання , який з відзнакою закінчив у 1992 році.

Із 1997 року по 2000 рік навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди, де під керівництвом відомого науковця – доктора педагогічних наук, професора Леоніда Вікторовича Волкова у 2003 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку» у спеціалізованій вченій раді Львівського інституту фізичної культури та отримав диплома кандидата наук з фізичного виховання та спорту. У 2005 році отримав атестат доцента ВАК України.

Робота. У 1992 року зарахований на посаду викладача кафедри спортивних ігор Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С. Сковороди. З 2002 року переведений на посаду доцента кафедри спортивних ігор та атлетизму Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. З 2004 року переведений на посаду доцента кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». З 2010 року в зв’язку з реорганізацією кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму переведений на посаду доцента кафедри спортивних ігор. З 2017 року в зв’язку з реорганізацією кафедри спортивних ігор переведений на посаду доцента кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму. Загальний педагогічний стаж 30 років, з них у даному вузі 28 років. З 2008 року по 2014 рік був призначений замісником завідуючого кафедри спортивних ігор.

Суспільно-громадська діяльність. Сембрат Сергій Васильович разом з викладачами кафедри систематично організовував вузівські та факультетські змагання зі спортивних ігор, атлетизму, легкої атлетики, лижного спорту. Має першу суддівську категорію з баскетболу. Неодноразово обслуговував зустрічі команд Першої ліги з баскетболу є тренером студентської баскетбольної команди «УДАР» – Переяслав-Хмельницький ДПУ яка приймає участь у Чемпіонаті Київської області. Під керівництвом Сембрата С.В. у сезоні 2014-2015 р.р. команда «УДАР» – Переяслав-Хмельницький ДПУ зайняла перше місце у Чемпіонаті Київської області з баскетболу.

Коло наукових інтересів. За сприяння доцента С. В. Сембрата на факультеті фізичного виховання проводяться Міжнародні науково-методичні конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи у закладах освіти», Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми розвитку спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму у закладах освіти».

Під керівництвом Сембрата Сергія Васильовича здійснюється модернацізація науково-освітнього простору, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», розроблено навчально-методичні комплекси для КМСОНП, робочі навчальні програми, критерії оцінювання та завдання для проведення модульного та підсумкового тестового контролю знань студентів з курсів ТМВ баскетболу, ТМВ настільного тенісу, ТМВОВС (баскетбол), СПУ (баскетбол), Спортивні ігри (які не входять у шкільну програму), ТМВ спортивних ігор, Українські народні ігри, для студентів факультету фізичного виховання  відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті» та поточну рейтингову відомість, в якій відображаються оцінювання всіх виконаних студентами видів робіт.

У відповідності до вимог вищої школи доцент кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму Сембрат С.В. удосконалює свою теоретичну та практичну діяльність, тісно пов’язує свої знання з вимогами загальноосвітньої школи. Діяльність Сергія Васильовича спрямована на організацію навчально-виховного процесу студентів, розробку, видання і впровадження навчально-методичних посібників.

Наукове керівництво. Під керівництвом Сергія Васильовича студентами факультету фізичного виховання проводяться дослідження за науково-дослідною темою: «Підвищення ефективності тренувальної і змагальної діяльності в ігрових видах спорту». Результати досліджень відображаються в наукових статтях та використовуються при написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт.

В навчальному процесі під керівництвом С.В. Сембрата конкретизовані і широко висвітлюються між предметні зв’язки з дисциплінами загальноосвітнього та медико-біологічного циклів, розкриваються їх теоретико-методичні аспекти. Щорічно проводяться науково-методичні конференції, обговорюються студентські доповіді та реферати з методологічних проблем спортивної науки.

Основні наукові праці. Сембрат Сергій Васильович – автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. У педагогічній діяльності доцент Сембрат С.В. вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, зокрема методичні розробки: «Спортивні ігри (для студентів денної та заочної форми навчання)», «Спортивні ігри (навчальна практика для студентів факультету фізичного виховання)», «Особливості змагальної діяльності баскетболістів. Правила гри в баскетболі (для студентів факультету фізичного виховання)», «Фізична підготовка школярів: особливості розвитку фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку», «Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів», «Методика викладання тенісу», «Методика суддівства змагань з баскетболу».

У 2019 році випущено навчальну програму з дисципліни ТМВСІ – баскетбол для студентів зі спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) та навчально-методичний посібник «Методика суддівства змагань з баскетболу».

Навчальні дисципліни: ТМВ баскетболу, ТМВ настільного тенісу, ТМВОВС (баскетбол), СПУ (баскетбол), Спортивні ігри (які не входять у шкільну програму), ТМВ спортивних ігор.

2010 рік – Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

2015 рік – Подяка міського голови м. Переяслав-Хмельницький «За внесок у розвиток спорту»

Перейти до вмісту