Савчук Валерій Іванович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Савчук Валерій Іванович

Савчук В.І.

Савчук
Валерій Іванович 

старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
mega-inozemna@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 1981 р. в місті Переяслав-Хмельницький.

Навчання. У 1998 році закінчив середню школу в місті Переяслав-Хмельницький. Вступив на факультет іноземних мов Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Із 2009 по 2012 рр. навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. Працює над кандидатською дисертацією «Просодична організація сучасного англомовного політичного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов політичних діячів США)».

Робота. З 2003 р. працює на посаді викладача факультету іноземних мов Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

У рамках освітніх проектів Корпусу Миру США був координатором волонтерів з 2004 по 2008 рр.

Суспільно-громадська діяльність. Валерій Іванович є членом Спілки українських германістів та Асоціації викладачів англійської мови як іноземної, бере активну участь у міжнародних конференціях, форумах та семінарах за підтримки Британської Ради в Україні.

Коло наукових інтересів. Основні напрями наукових досліджень: інтонація англійської мови, когнітивно-риторичний аналіз політичної комунікації, синергетичні моделі сугестивного впливу президентського дискурсу на реципієнта, прагмалінгвістика, фонетика, фоностилістика, когнітивна фонетика.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Теоретичний доробок містить близько 25 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 навчальних посібники (у співавторстві з М.І. Танчинець) з проблем інтонаційного оформлення англійського мовлення, 23 наукових публікацій у фахових і зарубіжних виданнях.

Навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення (1-4 курси), практична фонетика англійської мови.

Перейти до вмісту