Рубан Владислав Юрійович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Рубан Владислав Юрійович

Рубан В.Ю.

Рубан
Владислав Юрійович 

старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

четвер: 1300-1500

кабінет №108
(корпус №2, поверх №1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 27 вересня 1991 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. У 2006 році закінчив Переяслав-Хмельницьку ЗОШ I-III ступеня № 1. З 2006 року по 2008 роки навчався і закінчив Броварське вище училище фізичної культури (спеціалізація футбол).

З 2008 року по 2013 рік навчався на факультеті фізичного виховання і природознавства (спеціальність «Фізичне виховання») ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Протягом 2014-2017 рр. – навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету.

У 2018 році, після закінчення аспірантури, у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення за темою  «Організаційно-методичні засади оптимізації процесу фізичного виховання учнів початкових класів в умовах сільської загальноосвітньої школи» (науковий керівник – професор Пангелова Н. Є.). У цьому ж році, на підставі рішення Атестаційної колегії, присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту.

Робота. Загальний педагогічний стаж – 8 років, з них 5 у вищому навчальному закладі.

2012-2015 рр. – вчитель фізичної культури Ковалинського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» (Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н.).

2015-2018 рр. – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2018-2020 рр. – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Окрім методичної та наукової роботи активно беру участь у спортивно-масовій роботі факультету фізичного виховання. З 2015 року є співорганізатором загальноуніверситетських змагань з футболу та футзалу.

З 2018 року є членом організаційного комітету з проведення Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти» та є членом редакційної колегії для публікації матеріалів цієї конференції.

Коло наукових інтересів. Методика фізичного виховання школярів у закладах середньої освіти різного типу, новітні технології підвищення рівня рухової активності різних груп населення.

У процесі педагогічної діяльності активно працюю над вдосконаленням викладання таких дисциплін як «Вступ до спеціальності», «Оздоровчий фітнес», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Олімпійський спорт», «Методологія наукових досліджень та інноваційних технологій».

Наукове керівництво. Регулярно здійснюю керівництво курсовими роботами студентів, з 2019 року – дипломними роботами магістрантів.

Основні наукові праці. За час педагогічної діяльності опубліковано понад 20 наукових (у тому числі, 1 стаття у журналі, який входить до бази Scopus) та навчально-методичних праць, у тому числі – 3 навчально-методичні посібники у співавторстві, а саме:

 Троценко Т. Ю. Методологія  наукового дослідження: метод. рекомендації / Т. Ю. Троценко, В. Ю. Рубан, В. М. Данилко, Т. П. Кравченко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. – 38 с.

Троценко В. В. Психологія фізичного виховання: метод. рекомендації / В. В. Троценко, Т. Ю. Троценко, Т. П. Кравченко, В. Ю. Рубан. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 47 с.

Троценко Т. Ю. Інноваційні технології у навчальному процесі: метод. рекокомендації /  Т. Ю. Троценко, В. Ю. Рубан. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2018. –  36 с.

Навчальні дисципліни. Розробив і викладаю для студентів факультету фізичного виховання низку дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Теорія та методика фізичного виховання», «Олімпійський спорт».

Перейти до вмісту