Рубан Алла Олексіївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Рубан Алла Олексіївна

Рубан А.О.

Рубан
Алла Олексіївна 

заступник декана соціоісторичного факультету з наукової та навчальної роботи, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

середа: 1300-1500

кабінет № 218
(корпус №1, поверх №2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

politology.phdpu@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 14 квітня 1970 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. У 1987 р. закінчила Переяслав-Хмельницьку середню школу № 3. У 1994 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, (спеціальність «Російська мова і література») та отримала кваліфікацію вчителя російської мови і літератури.

У 2000 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди, (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література») та отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури.

Упродовж 1998–2002 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) без відриву від виробництва.

У 2008 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: «Світоглядні особливості українського національного характеру (філософсько-антропологічний аналіз)» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Стогній Іван Петрович). У цьому ж році рішенням президії Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності філософська антропологія, філософія культури.

У 2012 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (спеціальність «Історія») та здобула кваліфікацію вчителя історії.

14 лютого 2014 р. рішенням Атестаційної колегії МОН, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри політології.

У 2016 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (спеціальність «Політологія») та отримала кваліфікацію політолога, викладача соціально-політичних дисциплін вищих навчальних закладів.

Робота. Загальний педагогічний стаж – 17 років, з них 17 у вищому навчальному закладі.

2004 р. – викладач кафедри філософії і політології Переяслав-Хм. державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди;

2009 р. – старший викладач кафедри філософії і політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

2010 р. – старший викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

2012 р. – доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

з 2016 р. заступник декана історичного факультету з наукової роботи;

з 2018 р. заступник декана соціоісторичного факультету з навчальної роботи.

Суспільно-громадська діяльність. З 2013 р. член Національної спілки краєзнавців України. З 2017 р. є членом організаційного комітету з проведення Міжнародних науково-практичних конференцій:

2017 р. – І Міжнародна науково-практична конференція «Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів»;

2018 р. – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації»;

2019 р. – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України».

Коло наукових інтересів. У процесі педагогічної діяльності активно працюю над вдосконаленням викладання таких дисциплін як «Етнополітологія», «Загальна теорія політики», «Геополітика», «Політичні комунікації», «Політична етика». «Теорія політичних систем».

Наукове керівництво. Регулярно здійснюю керівництво курсовими роботами студентів, кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів. Підготувала 2-х студентів – учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Політичні науки» та «Історія».

Основні наукові праці. За час педагогічної діяльності опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі – 1 методичний посібник (у співавторстві), 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві); 1 навчально-методичний посібник; 1 енциклопедичний словник (у співавторстві); 3 навчально-методичні рекомендації (у співавторстві).

Навчальні дисципліни. Розробила і викладає для студентів соціоісторичного факультету низку дисциплін: «Етнополітологія», «Загальна теорія політики», «Геополітика», «Політичні комунікації», «Політична етика». «Теорія політичних систем».

Перейти до вмісту