Пивовар Андрій Анатолійович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Пивовар Андрій Анатолійович

Пивовар А.А.

Пивовар
Андрій Анатолійович 

заступник завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту з наукової роботи, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

п’ятниця: 1430-1630

кабінет №108
(корпус №2, поверх №1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 15 березня 1979 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. В 1996 році закінчив Переяслав-Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4.  З 1997 року по 2001 рік навчався на факультеті фізичного виховання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту. По закінченню ВУЗу отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

У роки навчання приймав участь у наукових дослідженнях за кафедральною тематикою. Був фіналістом Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «фізичне виховання» (м. Львів, 2001 р.), де здобув заохочувальний приз.

Протягом 2001-2004 рр. – навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету.

В 2005 році, після закінчення аспірантури, у Львівському державному інституті фізичної культури захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, за темою: «Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання» (науковий керівник – проф. Пангелова Н.Є.), а у 2006 році рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту.

23 грудня 2011 року рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри спортивних дисциплін і туризму.

Робота. Загальний педагогічний стаж – 18 років, з них 18 у вищому навчальному закладі.

 • 2001-2006 рр. – викладач кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму;
 • 2006-2009 рр. – старший викладач кафедри спортивних ігор, туризму та здорового способу життя;
 • 2010-2014 рр. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • з 2012 року заступник декана факультету фізичного виховання з виховної роботи;
 • 2014 рр. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»;
 • з 2016 року заступник завідувача кафедри ТМФВіС з наукової роботи;
 • з 2019 року заступник декана факультету фізичного виховання з навчальної  (заочна форма) та виховної роботи.

Суспільно-громадська діяльність. Окрім методичної та наукової роботи активно бере участь у спортивно-масовій роботі факультету фізичного виховання. З 2006 року є співорганізатором загальноуніверситетських змагань з армреслінгу, пауерліфтингу, гирьового спорту, богатирських ігор.

В загальноуніверситетських змаганнях з пауерліфтингу сам неодноразово брав участь і був переможцем.

Починаючи з 2004 року є членом організаційного комітету з проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», з 2012 року є членом редакційної колегії для публікації матеріалів цієї конференції.

Починаючи з 2017 року є членом організаційного комітету з проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку, спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму закладах освіти».

З 2018 року є членом організаційного комітету з проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених».

Коло наукових інтересів. В процесі педагогічної діяльності активно працює над вдосконаленням викладання таких дисциплін як «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Новітні технології оздоровлення», «Оздоровчий фітнес».

Наукове керівництво. Регулярно здійснює керівництво студентами у підготовці написання бакалаврських та магістерських робіт. Результати роботи неодноразово висвітлювалися у доповідях на студентських конференціях та були опубліковані у збірниках наукових праць.

В 2019 році було підготовлено срібного призера ІІ етапу конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Дніпро).

Основні наукові праці. За час педагогічної діяльності опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 навчально-методичних посібники та 1 монографія:

 • Організаційно-методичні основи розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичними вправами: навчально-методичний посібник / А.А.Пивовар. – Переяслав-Хмельницький: Пальміра. – 2005. – 111с.
 • Спортивні споруди: навчально-методичний посібник / А.А.Пивовар. – Переяслав-Хмельницький: Пальміра. – 2011. – 116с.
 • Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання: дис. … канд.н.ф.в. і с.: спец. 24.00.02 / А.А.Пивовар. – Львів, 2005. – 210 с.
 • Інтегрований розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей дошкільного віку в процесі рухової діяльності: [монографія] / Н.Є.Пангелова, А.А.Пивовар. – Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я.М., 2018. – 491 с.

Наукові розробки впроваджено в практику фізичного виховання дітей дошкільної установи №9 «Сонечко» м. Переяслав-Хмельницького та у навчальний процес студентів факультетів фізичного виховання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Навчальні дисципліни. Нині викладач забезпечує викладання наступних дисциплін: «Оздоровчий фітнес», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Новітні технології оздоровлення у ВНЗ», «Адаптивне фізичне виховання».

Має ряд відзнак місцевого та регіонального значення. Зокрема нагороджений Почесною грамотою Київської обласної держаної адміністрації управління фізичної культури і спорту за «Особистий вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців сфери фізичної культури і спорту, популяризацію та запровадження здорового способу життя на Київщині».

Перейти до вмісту