Потапенко Олександр Іванович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Потапенко Олександр Іванович

Потапенко О.І.

Потапенко
Олександр Іванович 

завідувач кафедри кафедри української лінгвістики та методики навчання, кандидат педагогічних наук, професор

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

вівторок: 900-1300
кабінет № 304
(корпус ЗЗСО № 7, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
kafedra304@gmail.com
potapenkoo2017@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 05.09.1953 р. в с. Вищій Дубечні Вишгородського району Київської області.

Навчання. Після закінчення (з відзнакою) Київського державного педагогічного університету імені О.М. Горького, навчався в аспірантурі НДІ педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію, за що присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 1993 році отримав наукове звання професора.

Робота. З 1975 р. працював учителем української мови та літератури в Нижчедубечанській та Вищедубечанській школах на Київщині. Працював викладачем Криворізького державного педагогічного інституту, а потім – завідувачем кафедри. З 1986 року і понині – доцент, професор університету. Завідував кафедрами української мови та літератури, методики викладання мови, української та зарубіжної літератури. З 1987 р. по 1994 р. – декан філологічного факультету, завідувач кафедри. З 1994 р. по 1998 р. – проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри. З 1998 – декан факультету довузівської підготовки, а з 2005 року і понині завідувач кафедри української лінгвістики і методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. Був депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради.

Коло наукових інтересів. Відомий український мовознавець і методист у галузі філології, лінгводидактики, лінгвоконцептології.

Уся науково-педагогічна діяльність О. І. Потапенка на Переяславщині характеризується словом «перший». Наприклад: був першим викладачем української мови (кандидат наук) у Переяслав-Хмельницькому філіалі КДПІ ім. О. М. Горького; першим деканом філологічного факультету; першим завідувачем кафедри, яку створював; першим проректором, а також першим професором Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Григорія Сковороди.

О. І. Потапенко – автор серії синтезованих праць із мови, математики, генетики, екзегетики, езотерики, фізики, нумерології, символіки. У цих роботах О. І. Потапенко уперше дешифрував слов’янську абетку кирилицю, довівши її зв’язок із Біблією. Проза автора була опублікована, озвучена на радіо, телебаченні, висвітлена у фахових журналах. Професор О. І. Потапенко знаний в Україні, як поет і пісняр, твори якого виконують народні артисти України Віктор Шпортько, Алла Кудлай, Віктор Клименко та інші відомі співаки, загалом він є автором трьох поетичних збірок і двох повних дисків із піснями.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Уперше в Україні авторським колективом під його керівництвом та редакцією був написаний «Словник символів» (К., 1997), а пізніше – «Енциклопедичний словник символів культури України» (К., 2003, 2005, 2014, 2015, 2017); став першим наймолодшим (39 років) професором в Україні з методики навчання рідної мови; уперше в Україні у співавторстві з професором В. І. Кузьменком був написаний «Шкільний словник з українознавства» (К., 1995), частину тиражу якого закупила Австралія для своєї української діаспори; уперше в Україні було створено цикл підручників для ВНЗ з методики навчання мови за кредитно-модульною системою; Українська лінгвокультурологія: підручник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література»/ кол. авт. О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, Г.І. Потапенко; за заг. ред. проф. О.І.Потапенка. Корсунь-Шевченківський:ФОП Гаврищенко В.М., 2016. 367 с.; Лінгвістика та лінгводидактика: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література» / кол. авт. О. І. Потапенко, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко та ін. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І. В., 2017. 400 с. та ін.

Навчальні дисципліни: «Українська лінгвокультурологія», «Лінгвоконцептологія», «Методика навчання української мови», усі з яких є у електронному варіанті.

Має урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Має грамоти та подяки обласного та університетського рівнів, Міністерства освіти і науки України. Неодноразово нагороджений відзнаками університету та департаменту освіти Київської області.

Перейти до вмісту