Палієнко Ольга Адольфівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Палієнко Ольга Адольфівна

screenshot_3-1-1-250x250

Палієнко
Ольга Адольфівна 

кандидат історичних наук, доцент

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

olgapalienko03@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 21 листопада 1965 р. у смт. Вільшана на Черкащині.

Навчання. У 1983 р. закінчила Вільшанську середню школу та вступила до Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького на природничо-географічний факультет, за спеціальністю – географія і біологія.

У 2015 р. під керівництвом професора Н.І. Коцур захистила кандидатську дисертацію на тему: «Академік В.В. Фролькіс (1924–1999): професійна, наукова та історіографічна біографія»» за спеціальністю – історія науки й техніки. Дисертаційне дослідження присвячене внеску вченого фізіолога-геронтолога В.В. Фролькіса в розвиток біологічної і медичної науки України та його інтелектуальній біографії, як неординарного, талановитого, усебічно освіченого педагога з оригінальними поглядами на розвиток геронтологічної науки, які й до сьогодні мають історичне, теоретичне і практичне значення. Отримані й обґрунтовані в дослідженні результати використовуються в навчальному процесі при викладанні таких медико-біологічних дисциплін, як «Валеологія»  та «Вікова фізіоологія».

Робота. Отримавши у 1988 р. диплом вчителя географії і біології, за направленням Міністерства освіти України розпочала свою педагогічну діяльність у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», де працює до сьогодні. Пройшла шлях від лаборанта, викладача, старшого викладача до доцента кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

До сьогодні О.А. Палієнко продовжує педагогічну, наукову і методичну діяльність з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів збереження та зміцнення здоров’я, здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Коло наукових інтересів.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Учасник міжнародних і вітчизняних наукових конференцій, автор і співавтор більше 80 наукових публікацій. Автор навчальних, навчально-методичних посібників та навчальних програм з таких курсів: «Анатомія людини», «Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Фізіологія людини і тварини», «Вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна і безпека життєдіяльності».

Навчальні дисципліни. О.А. Палієнко забезпечує викладання лекційних і практичних курсів «Анатомія людини», «Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Фізіологія людини і тварини», Вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна».

Почесна грамота від університету (Наказ №41 від 26.03.2002 р.)

Грамота від університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня працівників освіти (Наказ №185 від 27.09.2004)

До дня працівників освіти нагороджено грамотою університету та премією (Наказ №136 від 02.10.2007 р.)

Грамота університету (До 300-річчя освіти Переяславщини)

До дня працівників освіти нагороджено грамотою університету та премією (Наказ №141 від 25.09.2013 р.)

Перейти до вмісту