Овсієнко Алла Сергіївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Овсієнко Алла Сергіївна

IMG_0832

Овсієнко
Алла Сергіївна

викладач кафедри документознавства та методики навчання

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

п’ятниця: 900-1100

кабінет № 312

(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Ovsiienko_alla@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 20 квітня. м. Переяслав-Хмельницький.

Навчання. У 2012 році закінчила загальноосвітню школу №5, м. Переяслав-Хмельницький і вступила до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У 2016 році одержала диплом бакалавра за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2017 році отримала диплом спеціаліста, здобувши кваліфікацію спеціаліста з обліку і оподаткування, викладач економічних дисциплін.

У 2018 році з відзнакою закінчила магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність «Професійна освіта (Документознавство)», здобувши кваліфікацію викладач ВНЗ з професійної освіти (документознавство), документознавець.

У 2017 році вступила в аспірантуру за спеціальністю 035 – Філологія.

Працює над кандидатською дисертацією «Функціонально-стилістичний потенціал метафори в газетній періодиці ХІХ століття». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор М.І. Навальна.

Робота. З 2015 року по 2018 рік працювала на фінансово-гуманітарному факультеті старшим лаборантом кафедри документознавства.

З вересня 2018 р. по теперішній час працює на викладацькій посаді кафедри документознавства та методики навчання.

Виконує обов’язки куратора академічної групи. Є технічним секретарем наукового видання «Соціум. Документ. Комунікація».

Коло наукових інтересів. Метафора в газетній періодиці, документна лінгвістика, мова засобів масової інформації, ділове мовлення.

Наукове керівництво У 2019 році здійснювала керівництво науковою роботою студентки першого курсу Катерини Аврамич, яка зайняла третє місце у Всеукраїнській олімпіаді з української мови за професійним спрямуванням у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Основні наукові праці.

 1. Овсієнко А.С. Метафора в сучасному мовознавстві: тлумачення та класифікація. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Одеса. 2018. С. 105-111.
 2. Овсієнко А.С. Класифікація метафори в сучасному мовознавстві. Соціум. Документ. Комунікація. Вип.5 Серія «Філологічні науки»». Переяслав-Хмельницький 2018. С. 70-85.
 3. Овсієнко А.С. Метафора в масмедійному дискурсі. «Соціум. Документ. Комунікація». Серія: «Філологічні науки». №6. Переяслав-Хм. 2018. С.58-73
 4. Овсієнко А.С. Метафора в масмедійному дискурсі. Лексика українських масмедіфа. Монографія за ред. Марини Навальної. Переяслав-Хм. 2019. С.161-168
 5. Овсієнко А.С. Зовнішній вигляд як запорука позитивного іміджу ділової людини. Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Філологічні науки». Вип 7. Переяслав-Хм., 2019. С.160-172
 6. Овсієнко А.С Прикметник золотий у складі метафор в українській публіцистиці. Психолінгвістика в сучасному світі XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолінгвістика в сучасному світі. м. Переяслав-Хмельницький. 2019. С.115-119
 7. Овсієнко А.С. Функціонально-стилістичний вияв лексеми революція в мові українських засобів масової інформації. Закарпатські філологічні студії. Випуск 11. Том 1. Ужгород., 2019. С.47-51
 8. Овсієнко А.С. Лексема війна в різних лексико-семантичних виявах. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. Дрогобич, 2019. С.156-159.
 9. Овсієнко А.С. Метафоричні утворення в економічній тематиці (на прикладі мови засобів масової інформації). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 4 Ч. 1. Київ. 2019 С.31-36
 10. Овсієнко А.С. Метафора у виборчій тематиці українських засобів масової інформації. Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Серія «Філологія». Переяслав: Домбровська Я.М., 2020.Випуск 33. С. 79-86
 11. Тимченко Р.В., Овсієнко А.С. Стандартизація: історичні етапи становлення в Україні. Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Історичні науки». Переяслав. Домбровська Я.М., 2020. Вип. 10. С. 128-148

Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

Перейти до вмісту