Носаченко Тетяна Борисівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Носаченко Тетяна Борисівна

PHD_0489

Носаченко
Тетяна Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання,
заступник завідувача кафедри

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1200-1400

кабінет № 316
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

tanyanosachenko@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 22 лютого 1963 року в с. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Навчання:

1970-1980 рр. – Староушицька загальноосвітня школа;

1980-1984 рр. – педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського, спеціальність «Педагогіка та методика початкової освіти», кваліфікація – вчитель початкових класів;

2003-2006 рр. – аспірантура «Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди»;

у 2006 р. – захистила кандидатську дисертацію: 13.00.02 – теорія і методика навчання. Тема дисертації: «Формування в молодших школярів конструктивних умінь у процесі навчання образотворчого мистецтва і художньої праці» та отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук;

у 2008 р. – атестаційною колегією МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри мистецьких дисциплін;

у 2018-2019 рр. – Магістратура ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність – 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), кваліфікація – викладач педагогіки, теорії і методики образотворчого мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва.

Робота.

Загальний педагогічний стаж 35 років, у ЗВО – 31 рік.

  • 1984-1985 р. – вихователь Переяслав-Хмельницької школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
  • 1985-1988 р. – вчитель початкових класів Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи №2;
  • 1988-1993 р. – викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Переяслав-Хмельницького філіалу КПІ імені М.Горького;
  • 1993-2006 р. – старший викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди;
  • 2006-2008 р. – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди;
  • з 2008 по даний час – доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Активний учасник міжнародних та регіональних освітянських та мистецьких виставок, фестивалів, конкурсів, загально університетських та факультетських заходів, організатор виставок студентських та авторських робіт, майстер-класів з сучасних видів художньої творчості. Тетяна Борисівна є членом організаційного комітету та журі Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого мистецтва (2016-2019 рр.), Арт-пленеру Міднародного фестивалю «Переяславський дивограй» (2017-2019 рр.).

Суспільно-громадська діяльність:

  • Член асоціації UAHA (Українська асоціація ручної творчості). Свідоцтво № 00/122 від 1.01.2018 р.
  • Член громадської організації – центрупсихологічного розвитку дітей і дорослих «Діалог» (Викладач дизайн-студії). – м. Переяслав-Хмельницький (№15/1 від 1.09.2017 р).
  • Член національної спілки краєзнавців України (членський квіток № 2899).

Коло наукових інтересів. Дослідження актуальних проблем професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, викладачів мистецьких дисциплін, формування їх наукової та художньо-педагогічної компетентності; впровадження в освітній процес сучасних технологій вивчення образотворчого мистецтва. Як творча особистість, постійно працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами, вивчає технології сучасних креативних видів художньої творчості до яких залучає студентів.

Учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів та методологічних семінарів і вебінарів. Учасник міжнародних проєктів Еразмус+ «Tracing Cultural Heritage» (Обмін культурною спадщиною), «Основи європейської проектної діяльності» в рамках міжнародного проекту ERASMUS+ «EUROPEAN PROJECT CULTURE»  (номер проекту 587321-EPP-1-2017-UA–EPPJMO–MODULE), «Модернізація педагогічної вищої освіти засобом використання інноваційних інструментів викладання – MPoED» (587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Наукове керівництво. Керівництво курсовими, кваліфікаційними роботами бакалаврів, магістрів; рецензування авторефератів, навчально-методичних посібників, науково-дослідних робіт Малої академії наук; підготовка студентів до участі в конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях, олімпіадах.

Основні наукові праці. Автор понад 100 наукових праць наукового і навчально-методичного характеру з проблем сучасної мистецької освіти, професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, особистісного розвитку школярів та студентів. Серед них публікації у провідних наукових фахових виданнях України, розділи колективної монографії, публікації в закордонних зарубіжних виданнях (Польща, Канада), статті в збірниках наукових праць, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Index Copernicus, Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor, Міжнародний реєстр періодичних видань масової інформації), навчально-методичні посібники.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Носаченко Т.Б.

OrcidID: 0000-0003-3625-0055.

Навчальні дисципліни: «Методологія мистецької освіти», «Методика викладання мистецьких дисциплін у ЗВО», «Сучасні технології навчання образотворчому мистецтву в ЗЗСО», «Декоративна композиція. Декоративна скульптура», «Мистецтво орнаменту і художнього розпису», «Сучасні художні техніки».

За успіхи у викладацькій, науковій, методичній та організаційно-виховній роботі неодноразово була відмічена керівництвом навчального закладу, нагороджена Подякою із занесенням до трудової книжки, отримала Почесну відзнаку Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (Медаль Григорія Сковороди), Почесну грамоту НАПН України. За активну участь у мистецько-виховних заходах і представлення освітніх інноваційних освітніх технологій на міжнародних освітянських виставках нагороджена подяками, дипломами та грамотами різного рівня.

Перейти до вмісту