Навальна Марина Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Навальна Марина Іванівна

Наввальна М.І.

Навальна
Марина Іванівна

доктор філологічних наук, професор, заступник завідувача кафедри документознавства та методики навчання з наукової роботи

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

вівторок: 900-1300
кабінет № 312
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

kaf.dz@ukr.net;
mnavalna@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 3 лютого 1971 р. в селі Заліссі Чорнобильського району, що на Київщині.

Навчання. У 1995 р. закінчила факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом зі спеціальності «Журналістика».

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця XX ст.)», у 2012 р. – докторську дисертацію на тему «Функціонально-стильова динаміка лексики в українській періодиці початку ХХІ ст.».

Робота.Протягом 1995-2007 рр. працювала завідувачкою відділу реклами та інформації редакції газети «Вісник Переяславщини». З 1 вересня 2000 р. по теперішній час працює у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Депутат Переяслав-Хмельницької міської ради чотирьох скликань (2002-2020 рр.); голова громадської наглядової ради Переяслав-Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів.

Коло наукових інтересів: лексико-семантичні та функціонально-стилістичні процеси в мові, зокрема в мові засобів масової комунікації.

Наукове керівництво. Відомий український мовознавець у галузі філології та журналістики, зокрема в площині лексико-стилістичних процесів мови сучасної газетної періодики

Навальна М.І. готувала учасників та переможців Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, неодноразово була членом журі цих конкурсів зі спеціальностей: «Видавнича справа та редагування» (Українська академія друкарства (м. Львів), 2013 р., 2015 р., 2016 р.) та «Соціальні комунікації» (Маріупольський державний університет, 2016 р.). Рецензує наукові та навчально-методичні посібники, здійснює керівництво науковими студентськими науковими проектами. Неодноразово нагороджена відзнаками університету та обласного департаменту освіти за підготовку переможців конкурсів наукових робіт. Навальна М.І. є членом редколегій трьох  фахових видань: «Психолінгвістика» (заступник головного редактора), «Українська мова»» та «Економічний вісник університету». Керує науковою кафедральною темою «Динаміка словникового складу в українському масмедійному дискурсі», РН 0120U104098.

Готує аспірантів зі спеціальності 035 Філологія (10.02.01 – українська мова), під керівництвом М. І. Навальної захищено три кандидатські дисертації.

Постійно виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій, готує відгуки на автореферати дисертацій. Упродовж кількох років є головою ДЕК у різних навчальних закладах України. Бере участь у Міжнародних наукових конференція як в Україні, так і за її межами. Виступає та популяризує мову в ЗМІ, НРКУ, програма «Обрії», 9 січня 2016 року.

Рецензент статей зарубіжного видання «Sociak sciences bulletin» («Весник социальных наук») (Латвія, м. Даугавпілс). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (2018-2020 рр.). Член спеціалізованої вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Д 32.051.02 зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (2016-2020 рр.).

Основні наукові праці. Науково-методичний доробок дослідниці нараховує близько 150 праць (3 з них у науково-метричній базі Web of Science та монографія у видавництві країни Європейського Союзу).

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Навальної М.І.

 1. Navalna, M.; Kaluzhynska, Y. Lex Actualization on Describing of Military Acts, Processes and States (Article). PSYCHOLINGUISTICS. Volume 24, Issue Pages 218-235. 2018 (Web of Science). DOI: 10.31470/2309-1797-2018-24-2-218-235.
 2. Navalna, M. Pejoratives in language of ukrainian periodicals (Article). Psycholinguistics. Volume 22, Issue Pages 85-97. 2017 (Web of Science). DOI: 10.5281/zenodo.1069544
 3. Navalna, M. The Newest Functionality of Gargons in Ukrainian Periodicals at the Beginning of the XXI-st Century (Article). PSYCHOLINGUISTICS. Volume 18, Issue1. Pages 79-88. 2015 (Web of Science).
 4. Mezhov, Oleksandr; Navalna, Maryna; Kostusiak, Nataliia. Invective Vocabulary in Media Discourse of the Beginning of the XXI Century: A Psycholinguistic Aspect. East European Journal of Psycholinguistics, Vol. 7, No. 1, 2020. P. 97–110. https://eejpl.eenu.edu.ua/index.php/eejpl/article/view/288 (Scopus) (https://cutt.ly/qf9jx1m).
 5. Navalna M. Word on the crossroad of styles // Multidimensionality of vocabulary in the literary language: monograph / ed. by Lyubov Struhanets. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2018. р. 59 – 88. URL: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-613-9-85438-7/multidimensionality-of-vocabulary-in-the-literary-language.
 6. Навальна М. Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання. Монографія. Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2018. 350 с.
 7. Лексика українських масмедіа / за редакцією Марини Навальної. Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2019. 188 с.
 8. Навальна М., Ісайкіна О. Медіакомунікації. Навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2018. – 220 с.
 9. Навальна М. Основи публічного адміністрування. Навч.-метод. посібник.  Переяслав : ФОП Домбровська Я. М., 2019. 190 с.
 10. Навальна М. Основи наукових досліджень. Навч.-метод. посібник. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2019. 76 с.
 11. Навальна М. Слово на перехресті стилів. Лексика на перетині наукових парадигм: монографія / за ред. Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. С. 65–113.
 12. Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : [монографія]. Київ: Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.
 13. Навальна М. І. Нові явища та процесі у вживанні дієслів соціально-економічної сфери в українській мові : [монографія]. Переяслав-Хмельницький : Видавництво «С В К», 2014. 188 с.
 14. Навальна М.І. Дифузні процеси в лексиці інформаційних технологій у мові української сучасної періодики. Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2010. Вип. 6. С. 151–156.

Навчальні дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи публічного адміністрування», «Комунікативна лінгвістика», «Редагування наукового тексту», «Мовна норма і стиль» та ін.

2021 – Сертифікат підвищення кваліфікації «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання»

2020 – Сертифікат курсу  «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»

2020 – Сертифікат курсу «Бізнес-англійська» 

2020 – Сертифікат курсу «Медіаграмотність: практичні навички»

2020 – Сертифікат учасника конференції

2020 – Сертифікат учасника конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 5» 

2020 – Сертифікат учасника навчально-методичного вебінару «Методика використання цифрових технологій в освітньому процесі» 

2019 – Диплом участі у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2019» 

2019 – Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

2018 – Довідка про проходження стажування

2018 – Орден Святої Варвари Великомучениці

2018 р. – Медаль «Григорія Сковороди»

2016 р – Орден «За розбудову України» Всеукраїнського об’єднання «Країна», № 228, Наказ від «01» листопад 2016 рік

2014 – Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

2013 – Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

2013 – Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

2012 – Грамота за видання монографії «Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ століття» 

2011 – Грамота за видання фахових статей

2001 – Подяка Переяслав-Хмельницької РДА та районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту