Миздренко Окcана Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Миздренко Окcана Миколаївна

Миздренко О.М.

Миздренко
Оксана Миколаївна 

кандидат історичних наук, старший викладач

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

mizdrenko_oksana@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 8 липня 1982 р. у м. Переяславі на Київщині.

Навчання. У 1999 році О.М. Миздренко закінчила Переяслав-Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. У червні 2006 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія» здобувши кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти, викладача у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, організатора освіти.

Із вересня 2006 р. продовжила навчання в магістратурі вищезгаданого навчального закладу. У жовтні 2007 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біологічних дисциплін.

Упродовж 2010–2013 рр. О.М. Миздренко навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Під керівництвом доктора історичних наук, професора Н.І. Коцур працювала над дисертаційним дослідженням за темою: «Наукові студії професора В.Я. Підгаєцького в 1914–1929 рр.».

У квітні 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» О.М. Миздренко захистила дисертацію «Науковий студії професора В.Я. Підгаєцького в 1914–1929 рр.». У червні того ж року отримала диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія науки й техніки».

Робота. З 2006 по 2010 рр. працювала на посаді методиста Інституту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Із вересня 2013 р. О.М. Миздренко розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Впродовж 2014-2016 рр. поєднуючи навчально-методичну роботу з науково-дослідною – працювала над виконанням держбюджетної науково-дослідної теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти», затвердженої Міністерством освіти і науки України на посаді молодшого наукового співробітника.

У 2017 р. О.М. Миздренко обрано членом European Association for security (Краків, Польща). У рамках співпраці із Європейською асоціацією наук із безпеки у вересні 2017 р. О.М. Миздренко пройшла курси підвищення кваліфікації в галузі науки сек’юритологія.

У листопаді-грудні 2019 р., з метою підвищення рівня професійної компетентності, Миздренко О.М. пройшла стажування в НПУ ім. М.П. Драгоманова на кафедрі медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я.

Коло наукових інтересів. Наукова робота О.М. Миздренко спрямована на дослідження наукових студій ученого-гігієніста професора В.Я. Підгаєцького для з’ясування основних етапів становлення й розвитку гігієнічної науки та вищої медичної освіти на терені України та практичного застосування фізіолого-гігієнічних рекомендацій професора В.Я. Підгаєцького з наукової організації праці при читанні таких курсів як: «Виробнича санітарія», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань», «Прикладна валеологія, фізіологія та гігієна праці»; вивчення наукових здобутків вченого, які спрямовані на відтворення здоров’я і забезпечення повноцінного генетичного фонду нації з актуальних питань євгеніки і спадковості, медико-генетичного консультування, фізичного виховання при розробці лекційних та практичних курсів з таких дисциплін як: «Валеологія», «Гігієна», «Основи медичних знань».

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. О.М. Миздренко є автором понад 50 наукових праць, з них 12 статей у фахових виданнях, 3 статті у збірниках наукових праць, понад 25 матеріалів конференцій, 6 праць, що входять до науково-метричних баз та 1 закордонна стаття. Всі праці присвячено актуальним питанням вітчизняної науки й техніки, природоохоронній діяльності, збереженню та зміцненню здоров’я дітей, підлітків та студентської молоді.

Також О.М. Миздренко є співавтором 3 монографій та 4 навчально-методичних посібників, серед них: «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014 р.), «Гігієна» (2017  р.), «Валеологія» (2020 р.)

Навчальні дисципліни. На даний час О.М. Миздренко забезпечує викладання лекційних та практичних курсів з таких дисциплін як «Гігієна», «Валеологія», «Основи медичних знань», «Анатомія і фізіологія дитячого організму. Шкільна гігієна».

Для студентів природничо-технологічного факультету напряму підготовки «Професійна освіта (охорона праці)», О.М. Миздренко розробила й викладає низку дисциплін: «Виробнича санітарія», «Прикладна валеологія, фізіологія та гігієна праці», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань.

Розроблені теоретичні та практичні курси з вище перелічених дисциплін покликані: ознайомити студентів із закономірностями реагування систем і органів організму людини на робочі навантаження для наукового обґрунтування рекомендацій з оптимізації трудового процесу і умов навколишнього середовища; забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні організаційні й правові основи, так і конкретні вимоги гігієни праці та сформувати необхідні у майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для реалізації їх практиці; сформувати у студенів глибоке розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти здобути глибокі знання у сфері педагогічної, медичної та психологічної валеології, навчити їх практично застосовувати набуті вміння і навички у професійній діяльності з метою профілактики захворювань, оптимізації здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя, формування свідомого та відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я оточуючих в процесі повсякденної та трудової діяльності.

Грамота від університету (до Дня працівників освіти), 2009, 2014 р.

Перейти до вмісту