Мізін Костянтин Іванович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Мізін Костянтин Іванович

Мізін К.І.

Мізін
Костянтин Іванович

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер: 1200-1400
каб. № 309
(ЗЗСО № 7)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
kmizin@i.ua

Біографічні відомості. Народився 01.10.1972 р. у Кам’яних Потоках, Кременчуцького району, Полтавської області.

Навчання. 1980–1990 рр. – навчання в Кам’янопотоківській середній школі, де відзначений грамотами за успішне навчання та активну громадську роботу.

1990–1995 рр. – навчання в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), який закінчив за спеціальністю іноземні мови (дві мови) та кваліфікацією вчителя німецької і англійської мов.

2000–2003 рр. – аспірантура в Київському національному лінгвістичному університеті (кафедра німецької філології).

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію з теми «Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення та ідеографія» у спецраді Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

2008–2011 рр. – докторантура в Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2012 р. захистив докторську дисертацію з теми «Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології» у спецраді Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Робота. 1995–2000 рр. – за результатами співбесіди прийнятий на роботу викладачем кафедри іноземних мов Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка.

У 1999 р. перебував з метою підвищення кваліфікації у Німеччині (стипендіат Ґете-інституту).

2003–2005 рр. – викладач кафедри романо-германської філології Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (у 2004 р. переведений на посаду старшого викладача цієї кафедри, а у 2005 р. – на посаду доцента).

2005–2008 рр. – доцент кафедри перекладу Кременчуцького державного політехнічного університету (у 2006 р. отримав атестат доцента кафедри перекладу).

2011–2013 рр. – доцент, а із 2013 р. – професор і завідувач кафедри перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

У 2015 р. отримав атестат професора кафедри перекладу.

Із 01.09.2016 р. і понині працює завідувачем кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Координує міжнародну співпрацю між філологічним факультетом ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і Західночеським університетом у м. Пльзень, Чеська Республіка.

Співорганізатор і учасник численних міжнародних науково-практичних конференцій. Автор і співавтор численних наукових публікацій у фахових і зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, WoS, Erih plus та ін.).

Коло наукових інтересів: зіставна лінгвокультурологія, контрастивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, фразеологія.

Наукове керівництво. Бере активну участь у підготовці наукових кадрів як рецензент або опонент кандидатських/докторських дисертаційних досліджень із трьох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови, 10.02.16 – перекладознавство та 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Керує аспірантами (одна робота захищена у 2017 р.).

Основні наукові праці. Приймає активну участь у науковій роботі факультету, вишу. Займається науковою та навчально-методичною роботою: має більше 230 праць, серед яких три монографії, чотири навчальних посібники з грифом МОН України. Є співавтором ще чотирьох навчальних посібників («Лінгвокультурологія» (2017), «Вступ до перекладознавства» (2019) та ін.).

Співорганізатор і учасник численних міжнародних науково-практичних конференцій. Автор і співавтор численних наукових публікацій у фахових і зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, WoS, Erih plus та ін.).

Як голова / член експертних комісій МОН України брав неодноразову участь у проведенні ліцензійних / акредитаційних експертиз у ВНЗ України.

Є членом редакційного складу низки наукових журналів і збірників (“Психолінгвістика”; “Лінгвістичні студії”; “Соціум. Документ. Комунікація” та ін.).

Координує міжнародну співпрацю між філологічним факультетом ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і Західночеським університетом у м. Пльзень, Чеська Республіка.

Профіль у Google Scholar.

Навчальні дисципліни. Викладає лекційні та практичні курси освітніх компонентів: Вступ до перекладознавства, Лінгвокультурологія, Актуальні проблеми мовознавства, Німецька мова.

Перейти до вмісту