Мартинюк Тетяна Володимирівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Мартинюк Тетяна Володимирівна

Мартинюк Т.М.

Мартинюк

Тетяна Володимирівна 

доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-36-90

art.kafedra@ukr.net 

Біографічні відомості. Народилась 5 серпня 1964 р. в м. Дніпропетровську у родині аерокосмічних інженерів, Володимира Валеріановича і Марії Антонівни.

Навчання. У 1983 р. закінчила «з відзнакою» Дніпропетровське державне музичне училище ім. М.І. Глінки за фахом «теорія музики» з класу вихованця Санкт-Петербурзької державної консерваторії ім. М.А. Римського-Корсакова, художнього керівника всесвітньо відомого ансамблю «Гамма», фундатора регіональної джазової школи  М.Я. Цигуткіна.

Т.В. Мартинюк закінчила Київську державну консерваторію ім. П.І. Чайковського зі спеціальності «Музикознавство» з класу видатного вченого, доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України Н.О.Горюхіної. Таким чином, вона належить до однієї з провідних шкіл українського теоретичного музикознавства.

Упродовж 1993 – 1997 років Т.В.Мартинюк навчалася в аспірантурі Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського, яку закінчила з поданням дисертації до захисту. Дисертація із спеціальності 17.00.03 «Музичне мистецтво» на тему «”Перехідний етап” як історико-теоретична проблема музичної україністики» виконана на кафедрі теорії музики і успішно захищена 27.04.1997 року.

У 1999 – 2003 роках Т.В. Мартинюк навчалася у докторантурі Національної музичної академії України ім. І.П.Чайковського, яку закінчила з поданням дисертації до захисту. Дисертація зі спеціальності 17.00.01 «Теорія та історія культури» на тему «Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників в явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов’я)» виконана на кафедрі теорії музики і успішно захищена 29.09.2004 року. Науковим керівником кандидатської дисертації і науковим консультантом докторської дисертації був доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч науки, член-кореспондент Академії мистецтв України І.А. Котляревський – фундатор системних досліджень в галузі теоретичного музикознавства.

Робота. Упродовж 1988 – 2012 н.р. Т.В. Мартинюк  працювала в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького, успішно поєднуючи  у своїй діяльності науковий, навчально-методичний і творчий напрямки. З 1988 по 1991 рр. – викладач кафедри теорії і історії музики,  з 1991 по 1993 рр. – старший викладач кафедри теорії і історії музики, з 1997 по 2000 рр. – доцент кафедри теорії і історії музики, з 2003 по 2004 рр. – доцент кафедри музичного виховання, з 2004 по 2005 рр. – завідувач кафедри музичного виховання і хореографії, професор, з 2005 по 2012 рр. – професор, завідувач кафедри музичного виховання і хореографії. Під час роботи в навчальному закладі було: впроваджено спеціальність «Хореографія», спеціалізації «Художня культура», «Режисура музично-виховних заходів»; проведено у місті Мелітополі Міжнародний фестиваль з хореографічного мистецтва (2009, 2010, 2011), Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Квіти духовності» (2009, 2010, 2011); здійснено упродовж 10 рр. редакцію та видання фахової збірки статей з мистецтвознавства, відкрито аспірантуру зі спеціальності 26.00.01 «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство). З 2004 по 2010 рр. Т.В. Мартинюк поряд з викладацькою діяльністю працювала художнім керівником Народного колективу Ансамбль чеської музики «Богемія», який став в ті роки дипломантом фестивалів у Європі “Roznovsky slavnosti”, “Česky ples” та ін.

З 2012 р. по сьогоднішній день Т.В. Мартинюк є завідувачем кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Під час роботи в навчальному закладі: впроваджено спеціалізацію «Художня культура, етика та естетика», викладання методологічно спрямованих дисциплін й оновлено навчальні плани ОР «Магістр» зі спеціальностей «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»; започатковано і проведено Всеукраїнський методичний семінар «Актуальні проблеми викладання виконавських дисциплін у педагогічному вузі» (2013, 2014, 2015), Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) за представництвом Національної всеукраїнської музичної спілки, Асоціації піаністів-педагогів Європи («EPTA» – Лондон, Брюссель, ЄС), Федерації Асоціацій, Центрів та Клубів ЮНЕСКО Республіки Молдова (Кишинів, Республіка Молдова), Міжнародної федерації соціальних наукових організацій (IFSSO) (Кесон-Сіті, Філіппіни), Фонду науки і культури (Стамбул, Туреччина).

Суспільно-громадська діяльність.

Коло наукових інтересів.

Наукове керівництво. Т.В. Мартинюк очолює наукову школу «Концептуальні засади сучасного художнього краєзнавства», в межах якої під її керівництвом захищено 2 дисертації, 2 підготовлені до захисту. Є членом Спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури (2012-2014), кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки  (2014 – 2019), докторських дисертацій цього профілю (з 2020 р.), членом НМК 3 з культури і мистецтва Науково-методичної ради МОН України (2016-2019 н.р.).

Основні наукові праці. Має понад 160 наукових публікацій. Серед них – 3 монографії, редакція та видання 2-х колективних монографій, 5 навчальних посібників (3 з них з грифом МОН України), статті у фахових та зарубіжних виданнях з проблем української культури та мистецтва, музичної регіоналістики, методології сучасних культурології та музикознавства, мистецької освіти. Публікації науковця отримали міжнародний резонанс. Завідувачка книгозбірні Мюнхенського Українського Вільного університету пані Ганна – Галя Марущак повідомляє у довідці, що монографія Т.В.Мартинюк «Музичний професіоналізм Північного Приазов’я XIX століть (П’ять поглядів на геосоціокультурну динаміку Запорізького краю)», а також її монографічний нарис «Микола Попов» використовуються викладачами і студентами університету в навчальному процесі. На сьогодні Т.В. Мартинюк має 3 публікації у наукометричних базах Web of science.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Мартинюк Т.В.

Навчальні дисципліни

У 1998 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, у 2005 р. – знаком «Відмінник освіти України», у 2008 р. – Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, у 2013 р. – Трофеєм ЮНЕСКО, у 2015 р. – Почесною грамотою міського Голови м. Переяслав-Хмельницького, у 2019 р. – нагрудним значком МОН України «За наукові та освітні досягнення» .

Перейти до вмісту