Куйбіда Віктор Віталійович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Куйбіда Віктор Віталійович

Куйбіди В.В.

Куйбіда
Віктор Віталійович

заслужений працівник освіти України, декан факультету фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доктор історичних наук, професор кафедри біології, методології і методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

четвер: 1310-1500
кабінет № 301
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

kafbiology@ukr.net; ifvip2011@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 7 вересня 1959 року в с. Біляни-Шаргородські, Чернівецького; пізніше Могилів-Подільського району; нині знову Чернівецького р-ну, Вінницької області. Батьки: Куйбіда Віталій Ларіонів (20.03.1933 р. н.) – комбайнер та Куйбіда Онися Станіславівна (09.05.1942 р. н.) – колгоспниця.

Навчання. У 1976 р. завершив навчання у Білянській середній школі й поступив на природничий факультет Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини. У період навчання був Ленінським стипендіатом, призером Всеукраїнської олімпіади з біології серед студентів ВНЗ України (3 місце), переможцем у Всеукраїнської олімпіади з біології серед студентів педагогічних університетів України, призером Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з політекономії. Здобув спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю основи сільського господарства» та кваліфікацію вчителя біології і основ сільського господарства та звання вчителя середньої школи в 1981 р. (диплом з відзнакою Г-II № 045982 від 25 червня 1981 р.). З 1982 по 1985 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на кафедрі генетики та молекулярної біології й обіймав посаду молодшого наукового співробітника.

Тема кандидатської дисертації: «Роль системи циклічних нуклеотидів в механізмі дії фенілімідазотіазолу», захищено у спеціалізованій раді Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1985 р. за спеціальністю «Біохімія».

Тема докторської дисертації: «Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. : витоки, еволюція народної і наукової термінології», захищено в 2012 р. за спеціальністю 07.00.07 – історія  науки й техніки з 2013 р. Вчене звання професор кафедри біології і методики навчання присвоєно з 2015 р.

Робота. До вступу в аспірантуру, упродовж 1981-1982 рр., працював учителем біології, хімії та фізичної культури в середній школі с. Шевченкове, Літинського р-ну, Вінницької обл. По закінченню аспірантури призначено викладачем Уманського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Тичини. У 1986-1987 н. р. переведено до Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. На сьогодні Куйбіда В.В. професор кафедри біології і методики навчання та декан факультету фізичного виховання.

Результати участі у грантових програмах та конкурсах:

 • 1994 р. – переможець конкурсу підручників та навчальних посібників для середньої та вищої школи (2 – гранти) за розділом «Екологія» в рамках програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні фонду Дж. Сороса (Нью-Йорк).
 • 2001 р. – призер Всеукраїнського конкурсу зі створення підручників, навчально-наочних та навчально-методичних посібників з екології (2 –місце; наказ МОН України № 27 від 25. 01. 2001).
 • 2017 р. – грант фонду фундаментальних досліджень Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України «Тварини Червоної книги України в умовах кліматичних змін: сучасний стан та прогноз в контексті розбудови національної природно-заповідної мережі».
 • 2018 р. – грант фонду фундаментальних досліджень Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України «Новітні технології  у науковій діяльності та навчальному процесі: ГІС-моделювання поширення тварин і природно-охоронної мережі в умовах кліматичних змін».

Практична значимість виконаної роботи полягає у тому, що започатковано та розроблено методику, яку можна використовувати для отримання аналітичних прогнозів щодо стану та поширення червонокнижних та інших рідкісних видів тварин. Результати будуть використані Національною Комісією з Ведення Червоної книги України, Міністерством охорони навколишнього середовища для розробки заходів щодо збереження рідкісних видів тварин України.

Суспільно-громадська діяльність. Упродовж 1987-1989 рр. був відповідальним секретарем приймальної комісії Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О.М.Горького.

У 2009 та 2011 рр. виконував обов’язки заступника голови журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «географії» (Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.С. Сковороди); з 2012 по 2013 рр. – заступник голови журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «фізичної культури» (Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.С. Сковороди); у 2014 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «географії» (Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.С. Сковороди). За останні десять років був заступником голови і членом оргкомітету 25 Міжнародних і  Всеукраїнських наукових конференцій, які проходили на базі, очолюваного ним, Інституту фізичного виховання і природознавства та факультету фізичного виховання. Член редакційної колегії фахового наукового збірника «Історія науки і біографістика».

Коло наукових інтересів. Займається вивченням розвитку природничих наук, змісту, структури й еволюції народного природознавства та хорології вразливих тварин України. У сфері його наукових пріоритетів – біологічні основи фізичної активності.

Наукове керівництво. Керує науково-дослідною роботою студентів. Під його керівництвом студентами університету опублікувано понад 100 наукових робіт. Ним підготовлено кількох призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових робіт з біології, зокрема: Совальського В., Васенка О., Коваль Н., Петрова П.

Під його керівництвом захищено 5 робіт на здобуття наукового ступеня кандидат наук. Входить до складу двох спеціалізованих наукових вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України та Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Григорія Сковороди.

Основні наукові праці. Має 210 наукових публікацій та 9 посвідчень на впроваджені раціоналізаторські пропозиції. Серед них: 8 монографій (3 – одноосібні), 14 посібників та 1 книга з грифом «Рекомендовано МОН України» (2 – одноосібні), 9 робіт в журналах науково-метричної бази Scopus, 1 – в  Web of Science та 75 робіт у фахових наукових виданнях. Його роботи опубліковано в наукових виданнях Німеччини, Польщі, Росії та Грузії.

Основні наукові праці (монографії, книги, навчальні посібники):

 1. Екологія: посібник для студентів із спеціальності «Фізичне виховання, біологія» / В. В. Куйбіда, Т. Т. Куйбіда. – Переяслав-Хмельницький: 1993. – 158 с.
 2. Народна зоологія: навчальний посібник для студентів педагогічних факультетів / В.В.Куйбіда. – Київ: ІСДОУ, 1994. – 123 с.
 3. Екологія і географічні назви: монографія / В.В.Куйбіда. – Фастів: Поліфаст, 2002. – 174 с.
 4. Народна ботаніка: Книга для молодшого і середнього шкільного віку / В. В. Куйбіда, Л. В.Шаповал І. В.Мороз. – Київ : ІСДОУ, 1995. – 132 с.
 5. Народне землезнавство: Всесвіт і Земля : навчальний посібник / В. В. Куйбіда, Б. О.Чернов. – К.: ІСДОУ, 1997. – 149 с.
 6. Народне землезнавство: літосфера і гідросфера : навчальний посібник / В. В.Куйбіда, Б. О.Чернов. – К. – ІСДОУ, 2000. – 177 с.
 7. Народне землезнавство: атмосфера, людина і природа, екологія та географічні назви: навчальний посібник / В. В.Куйбіда, Б. О.Чернов. – К.: ІСДОУ, 2002. – 367 с.
 8. Словник символів культури України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За загальною редакцією В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – Вид. 2. – 252 с.
 9. Хімія та колоїдна хімія Фастів : Посібник / В. В. Куйбіда, В. В. Лопатинська. – Поліфаст, 2002. – 92 с.
 10. Словник символів культури України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за загальною редакцією В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка, В. В. Куйбіди. – К.: Міленіум, 2005. – Вид. 3. – 352 с.
 11. Народне землезнавство. Літосфера і гідросфера: посібник / В.В.Куйбіда, Б.О.Чернов.– Тернопіль : Астон, 2008. – 192 с.
 12. Київщинознавство : Навчальний посібник / В. П. Коцур, В. В. Куйбіда, Б. О.Чернов та ін. [упоряд. Б. О. Чернов, О. І. Потапенко]. –К.: Міленіум, 2007. – 310 с.
 13. Зоологія хребетних. Практикум : Посібник з навчально-польової практики. – К.: Міленіум, 2008. – 212 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№1.4/18-Г-687 від 03.05.07)
 14. Лінгвокультурологія : монографія. – / О. І. Потапенко, В. В. Куйбіда, Я. О. Потапенко. – К. : Міленіум, 2011. – 244 с.
 15. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область. Друк. / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол) [та ін.]; редкол. тому : В. П. Коцур (гол.) [та ін.]; НАПН України; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи. – К. : Знання України, 2013. – 419 с.
 16. Розвиток природничої науки і термінології в Україні: шлях крізь епохи (XVII – початок XXI ст.): монографія / В. В. Куйбіда, – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2012. – 420 с.
 17. Енциклопедичний словник символів культури України/ за заг. ред. В. П.Коцура, О. І. Потапенко, В.В. Куйбіди. – 4-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2013. – 560 с.
 18. Енциклопедичний словник символів культури України/ за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенко, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с.
 19. Теплокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спеціальностей / В.В.Куйбіда, О. Д. Анзіна. –  Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2016. – Ч. ІІ. – 233 с.
 20. Холоднокровні хордові тварини: посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спеціальностей / В. В. Куйбіда, О. Д. Анзіна. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2016. – Ч. 1. – 225 с.
 21. Народні природничі назви: монографія / В.В. Куйбіда. – Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. – 896 с.
 22. Енциклопедичний словник символів культури України/ за заг. ред. О. І. Потапенка, В.П. Коцура, В.В. Куйбіди. – 7-е вид. − Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. – 688 с.
 23. Народні дитячі ігри м. Переяслава та його околиць кінця ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / В. В.Куйбіда, П. П. Коханець, В.М. Степаненко, Ю. О. Кривенко, Р. О. Кривенко. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.В., 2017. – 154 с.
 24. ГІС-моделювання поширення вразливих до змін клімату земноводних та плазунів України: монографія / О. Д. Некрасова, В. М. Титар, В. В. Куйбіда. – НАН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена : Київ, 2019. – 204 с.

Роботи у міжнародних наукометричних базах  Scopus та Web of Science:

 1. Kuibeda V.V. Age-associated changes in content of cyclic adenosine-3′, 5′-monophosphate (cAMP), cyclic guanosine-3′,5′-monophosphate (cGMP) and in activity of phosphodiesterase-cAM (pDE-cAM) in spleen T-lymphocytes from C3HA mice. / P, Kostromin A, Berdyshev G D, Demidov S V, Kuibeda V V. // ZfA. ZeitschriftfürAlternsforschung. – 1984. – 39 (6). – Р. 351.
 2. Kuibeda V.V. cAMP and cGMP (EVE) changes in immune competent cells under sensibilization and anaphylactic shock of animals of different age. /Kostromin A. P, Kuibeda V V, Boiko N A, Demidov S V, Berdyshev G. D. // ZeitschriftfürAlternsforschung. – 1986. – 41 (1). – P. 3 – 7.
 3. Куйбида В. В,. Влияние левамизола на уровень цАМФ, активность аденилатциклазы, фосфодиэстеразы-цАМФ и функциональное состояние лимфоцитов / А. П. Костромиін, В. В. Куйбида, Э. В. Гюллинг, В. И. Литус  и др.// Иммунология. – Москва: Медицина, №5. – 1986. – С. 33 – 34
 4. Kuibeda V. V. Effect of thymicimmunomodulators on the system of cyclic nucleotides of splenic T-lymphocytes after BCG vaccination. / Demidov S. V., Kostromin A. P., Chernyshenko E. F., Kuibeda V. V., Borovok M. I. // Problemytuberkuleza. – (10) 63–65.
 5. Куйбида В.В. Влияние иммунокорректоров тимусного происхождения на функциональное состояние и гуанилатциклазную активность лимфоцитов селезінки при сенсибилизации и анафилактическом шоке / С. В. Демидов., А. П. Костромин, Э. Ф. Чернушенко, В. В. Куйбида, В. Х. Хавинсон и др. // Иммунология.  – Москва: Медицина, – – № 2. – С. 31 – 32
 6. Kuibeda V.V. Effect of thymagen, thymalin and vilosen on the cAMP and cGMP levels and phosphodiesterase activity in spleen lymphocytes during sensitization and anaphylactic shock / Demidov S. V., Kostromin A . P., Kuibeda V. V., Chernaia V., Borovok M. I. // Ukrainskiĭ biokhimicheskiĭ zhurnal. – 1991. – 63 (4). – Р. 104 – 106.
 7. Kuibeda V. V. Ca(2+)-dependent regulation of T-lymphocytes in experimental tuberculosis / Demidov S.V., Kostromin A. P., Chernushenko E. F., Kuibeda V. V., Borovik M. I. // Problemy tuberkuleza. – 1991. – (6). – Р. 68 – 70.
 8. Kuybida2 V. Changes in the Nothern Border of the Home Range of the Dice Snake, NatrixTessellata (Reptilia, Colubridae), in the Dnipro Basin (Ukraine) / O. D. Nekrasova / V.V. Kuybida2 / G. G. Gavris1  // Vestnik Zoologii. – 2013. – V. 47, Issue 5, P. 67 – 71
 9. Summer Fish Kills in the Kaniv Reservoir / Kuybida V. V., Nekrasova O. D., Kutsokon Y. K., Lopatynska V. V., Tryskavechka I. // Hydrobiological Journal. – 2019. – Т. 55. – №. 1. – P. 103 – 106. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i1.110
 10. Researching Malformations in Frogs of the Pelophylax esculentus Complex (Amphibia: Anura) in the Natural Populations of the Trakhtemyriv Peninsula (Ukraine) in The Second International conference “Amphibian and reptiles anomalies and pathology: methodology, evolutionary significance, monitoring and environmental health”, KnE Life Sciences, pages, 2018.: Р. 117 – 122. DOI 10.18502/kls.v4i3.2112 (Web of Science).

Навчальні дисципліни: «Систематика хребетних тварин та народна зоологія», «Біохімія. Біохімія фізичної активності» впроваджує на природничо-географічному факультеті та факультеті фізичного виховання.

Спортивні досягнення:

 • 2018 р. – Перемога на Міжнародних змаганнях з тріатлону «Слов’янська хвиля-2018» в естафеті у складі команди: 1) плавання 1,9 км – В. Куйбіда (40хв 05 с); 2) велогонка 90км − М. Бойко (2год 29хв 46с); 3) біг 21км – А. Тірбах (1 год 35 хв 25 с).
 • 2019 р. – Міжнародний турнір «Слов’янська хвиля 2019» з тріатлону. Естафетна команда «Semex bulls» у складі В. Куйбіди (плавання – 1,9км); Т. Котченка (велопробіг – 90км) та А. Тірбаха (біг – 21км) виборола І місце.
 • 2017 – 2020 рр. – фіналіст Кубка України з футзалу у своїй віковій категорії.
 • 2018 р. – фіналіст Спартакіади України з футзалу серед працівників освіти.
 • 2012 – 2020 рр. – учасник, призер і переможець міжвузівських змагань серед викладачів університетів України з футзалу.

Нагороди та відзнаки:

 • «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України від 1 жовтня 2009 р. № 789).
 • «Відмінник освіти України» (Наказ Міністерства освіти України №442-к від 30.08.1996 р.) та «Василь Сухомлинський» (наказ Міністерства освіти і науки України №939-К від 12.09.2007 р.).
 • Медалі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди – «Григорій Сковорода» (9.09.2009 р. №81), «М.І. Сікорський» (9.09.2014 р.) та орден Г. С. Сковороди (26.010.2019 р.).
 • Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету (2019 р.)
 • Медаль «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН» (2017 р.).
 • Орден Святого рівноапостольного Володимира Великого І ступеня (2018 р.).
 • Переможець загально-університетської акції «Вернісаж особистостей» на кращого декана, яку проводили в 2004 – 2007 рр.

За багаторічну сумлінну працю та здобутки з підготовки педагогічних кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України (2000, 2007, 2010, 2011 рр.); подякою Федерації волейболу України (2018 р.), Київського регіонального центру «Інваспорт» (2017 р.); відзнакою Київської обласної федерації боксу (2018 р.); подякою Національної академії аграрних наук (2019 р.) та президента НААН, академіка Я.М. Гадзало (2019 р.); почесною грамотою Міністерства культури України (2019 р.), Федерації волейболу України (2019 р.), Управління фізичної культури і спорту Київської державної адміністрації (2019 р.); подякою Спортивної студентської спілки Київської області (2019 р.), Відділення національного олімпійського комітету України в Київській області (2019 р.); почесними Грамотами управління освіти і науки Київської ОДА та ін.

Перейти до вмісту