Кравченко Тетяна Петрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кравченко Тетяна Петрівна

Кравченко Т.П.

Кравченко
Тетяна Петрівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1300-1500

кабінет №108
(корпус №2, поверх №1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

kafedra.tmfvis@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 07 жовтня 1986 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. У 2003 р. закінчила Переяслав-Хмельницьку ЗОШ № 7. З 2003 по 2008 рік навчалась в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «фізичне виховання», який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання.

Протягом 2008-2012 років навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

У 2015 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання за темою «Формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі туристсько-краєзнавчої роботи».

Робота. Загальний педагогічний стаж у вищому навчальному закладі – 9 років. З 2008-2009 рр. працювала викладачем кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди».

З 2012-2015 рр. працювала викладачем кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди».

З 2015-2017 рр. працювала старшим викладачем кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди».

З 2017 року працює доцентом кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Є членом організаційного комітету: Всеукраїнської студентської конференції «Актуальні питання розвитку, спортивних ігор, туризму і спортивних дисциплін в закладах освіти». з 2017 року м. Переяслав-Хмельницький;

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму», 2018 р, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти» 3-4 жовтня 2019 року м. Харків;

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму», 2019 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів входить теорія і методика фізичного виховання дітей та молоді; управління в сфері фізичного виховання; психологія фізичного виховання.

Вагоме місце в науковій роботі посідає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема і за кордоном. Була учасницею Міжнародної науково-практичної конференції 14 lnternational Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 “Movement in Human Life and Health” Porec Croatia, 24-27, June 2018.

Наукове керівництво. Здійснює керівництво курсовими роботами, дипломними роботами магістрів. Під її керівництвом студенти факультету фізичного виховання беруть участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, Олімпіадах та конкурсах наукових робіт з фізичного виховання.

Основні наукові праці. Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  1. Методологія наукового дослідження: методичні рекомендації для практичних занять / Т.Ю.Троценко, В.Ю. Рубан, В.М.Данилко, Т.П.Кравченко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. –35 с
  2. Психологія фізичного виховання: методичні рекомендації для практичних занять / В.В.Троценко, Т.П.Кравченко, В.Ю. Рубан. Т.Ю.Троценко, – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 47 с.
  3. Фізична культура в системі загальної освіти дітей шкільного віку: методичні рекомендації для практичних занять / Т.Ю.Троценко, В.В.Троценко, О.І. Красов, Т.П.Кравченко – Переяслав-Хмельницький:ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 42 с.

Навчальні дисципліни: Викладала, розробила в різний період для студентів факультету фізичного виховання такі дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Педагогічні та наукові дослідження», «Управління в сфері фізичного виховання», «Психологія фізичного виховання», «Адаптивне фізичне виховання».

Перейти до вмісту