Красножон Неоніла Григорівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Красножон Неоніла Григорівна

krasnozhon-n.g.

Красножон
Неоніла Григорівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та кафедри загальної історії, правознавства і методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1000-1200

кабінет № 415
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+38 (04567) 5-20-67; +38 (097) 117-99-41

Neonila.krasnozhon@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 20 грудня 1974 р. в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. У 1997 році із відзнакою закінчила Переяслав-Хмельницький ДПІ імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури», а у 2000 році у цьому ж навчальному закладі здобула спеціальність «Історія» кваліфікація «Вчитель історії та українознавства».

У 2002 році захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертаційне дослідження: «Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.)» під керівництвом доктора історичних наук Шевчука В. П. за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2005 році рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне вчене звання доцента кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання. У 2010 році отримала черговий диплом про вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

Робота. Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років. На фінансово-гуманітарному факультеті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» працює із 2002 року. Працювала на кафедрі економіки підприємства, на кафедрі фінансів, а з 2017 року працює на кафедрі документознавства фінансово-гуманітарного факультету.

Суспільно-громадська діяльність. Неоніла Григорівна – член громадської Національної спілки краєзнавців України із 2013 року.

Науково-освітні проекти, в яких брала участь: учасник проекту «Права людини, демократія, різноманітність та інтернаціоналізація» (міжнародний студентський літній табір – 2018, організований ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Датським Хельсінським комітетом по правах людини), «Технології STEM-освіти на допомогу новій українській школі» (2018 р.).

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Неоніли Григорівни входить історія України на сучасному етапі розвитку, освіта, право, фінанси, краєзнавчі аспекти, наукові комунікації, документообіг, українсько-латвійські відносини.

Наукове керівництво. Здійснює керівництво аспірантами за спеціальністю 032 «Історія та археологія», під її керівництвом захищена кандидатська дисертація.

Основні наукові праці. Автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Красножон Н.Г.

Монографії:

 1. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.). – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2015. – 220 с.
 2. Красножон Н. Г., Чичиркіна С. П. Кримінальні правопорушення у сфері службових злочинів: теорія і практика / Н.Г.Красножон, С.П.Чичиркіна. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2017. – 204 с.
 3. Красножон Н. Г., Кузьменко О. В. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»: історія розвитку та основні напрямки діяльності   (1960-2017рр.) / Н.Г.Красножон, О.В.Кузьменко – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2017. – 112 с.
 4. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.). – Монографія. – Переяслав-Хмельницький., 2007. – 180 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні поради з педагогічної практики студентам IV-V курсів історичного факультету.- Методичні поради з педагогічної практики студентам IV-V курсів історичного факультету. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 90 с.
 2. Тестові завдання з курсу «Культурологія» для студентів спеціальних факультетів денної та заочної форми навчання. – Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 67 с.
 3. Тестові завдання з курсу «Українська та зарубіжна культура» для студентів спеціальних факультетів денної та заочної форми навчання. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 80 с.
 4. Тестові завдання з курсу «Етнографія України» для студентів спеціальних факультетів денної та заочної форми навчання. – Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 77с.
 5. Основи правознавства (за вимогами кредитно-модульної системи навчання). – Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 112 с.
 6. Методичні рекомендації до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів історичного факультету). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 82 с.
 1. Історія правової і політичної думки. Переяслав-Хмельницький, 2013. ФОП О.М. Лукашевич. – 164 с.
 2. Конституційне право України. Переяслав-Хмельницький, 2013: ФОП О.М. Лукашевич. – 180 с.
 3. Кримінальне право України. Переяслав-Хмельницький, 2013: ФОП О.М. Лукашевич. – 200 с.
 4. Основи правознавства (за кредитно-модульною системою навчання). Навчально-методичний посібник для студентів неспеціальних факультетів. Видання 2, виправлене і доповнене – Переяслав-Хм. 2010. – 130 с.
 5. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт для студентів історичного факультету. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хм. 2011. – 65 с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Вплив «холодної війни» на історичну освіту та підручники з історії в Україні 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. – Наукові записки з української історії. – Київ – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. IX. – С. 61-64.
 2. Загальноосвітня школа Переяславщини у 1944-1953 роках. – Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. IX. – С.138-141.
 3. Русифікація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи України (1944-1953). – Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – К., 2000. – Вип. 49. – С. 24-29.
 4. Соціальне становище вчителів загальноосвітньої школи України (1944-1953). – Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – К., 2000. – Вип. 50. – С. 44-47.
 5. Русифікація національних меншин України (1944-1953). – //Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – К.: УНІСЕРВ, 2000. – С. 123-126.
 6. Шкільна освіта національних меншин України (1944-1953). Наукові записки / Збірник. К.: ІПІЕНД, 2000 / Сер. “Політологія і етнологія”. – Вип. 14. – С. 131-144.
 1. Загальноосвітня школа України 1944-1953 рр. в історіографії. – Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України – 2001. – № 1. – С. 138-146.
 2. Втрати загальноосвітньої школи України в роки Великої Вітчизняної війни. // Історичні і політологічні дослідження: Науковий журнал. – Донецький державний університет. – 2000. – №1(3). – С. 149-153.
 3. До питання відновлення вчительських кадрів загальноосвітньої школи України (1944-1953). // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. ХІІ. – С. 345-357.
 1. Архівні джерела про адміністративний тиск на вчителів України в післявоєнні роки. // Етнічна історія народів Європи: – Збірник наукових праць. – Вип. 5. – К.: УНІСЕРВ, 2002. – С. 20-24.
 2. Архівні джерела про становище загальноосвітньої школи України в умовах голоду 1946-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Випуск 63-64. – К., 2003.– С. 72-74.
 3. Ідеологізація навчального процесу загальноосвітньої школи України 1943-1953 рр. // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 58. – С. 204-211.
 4. Висвітлення Переяславської Ради 1654 р. в шкільній освіті України в 1944-1954 рр // Часопис української історії: збірник наукових статей. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 90-95.
 1. Репресії педагогічних кадрів України 1943-1953 рр. //Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. ХVІІ. – С.205-210.
 2. Переяслав-Хмельницький у повоєнні роки (1943-1953 рр.): історичні події та факти. //Часопис української історії: Зб. н. ст. – Вип. 4.-.К. 2006.
 3. Переяслав-Хмельницький у повоєнні роки (1943-1953 рр.): історичні події та факти. // Часопис української історії: Зб. н. ст. – Вип. 4.-.К. 2006.
 4. Культурно-освітні процеси на Переяславщині у повоєнні роки(1943 – 1953 рр.). //Збірник наукових статей. Релігійне життя Переяславської землі (ІХ – ХХІ ст.). – Вип. 1(3). – Київ., 2007. – С.101 – 102.
 5. Фінансове забезпечення ЗОШ України (1943-1953 рр.).. //Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ, Т.18. 2007.- С. 122 – 129.
 6. Теоретико-методологічні засади розвитку національної освіти з досвіду Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди // Українська освіта у світовому часопису просторі: Матеріали ІІ Міжнародного конгресу м. Київ, 2007. – Кн. 1. – С. 546-548
 7. Український народ на початку третього тисячоліття. // Українознавство. –. Київ. – № 3. 2008. – С. 181-192.
 8. Культурно-освітні процеси Переяславщини. // Наукові записки НІЄЗ «Переяслав». – В.3. 2007. – С.101-103.
 9. Розвиток Переяславського регіону у другій половині ХХ ст. // Переяслав-Хмельницький у повоєнні роки (1943-1953 рр.) // Переяслав у віках. – К., 2007. – С.268-302
 10. Фінансування повоєнного шкільництва України в контексті суспільно-політичного життя в 1943-1953 рр. Збірник наукових праць. – Пальміра., 2008. – С. 167-171.
 11. Західно-Європейський досвід становлення сільськогосподарської освіти в ХІХ – поч. ХХ ст. //Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей В. 22. Переяслав-Хм. 2009. – С. 239-245.
 12. Діяльність педагогічних кадрів у повоєнному шкільництву України: соціальний аспект (1943 – 1953 рр.) // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей В. 24. Переяслав-Хм. 2010. – С.131-138 0.
 13. Конкурентний стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг України // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць В. 15. Переяслав-Хм. 2010. – С.59-62.
 14. Вклад вчених та викладачів університету Святого Володимира у становлення Вітчизняної агрономічної науки в Україні. // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць В. 14. Переяслав-Хм. 2010. – С.68-76 0.
 15. Внесок вчених – аграріїв та хіміків Київщини у становлення сільськогочподарської науки та освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст). // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей В. 25. Переяслав-Хм. 2010. – С. 299-304.
 16. Мовна політика в освіті України (1944-1953 рр.) // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей – Вип. 27. Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 176-185.
 17. Діяльність педагогічних кадрів у повоєнному шкільництві України: (1943-1953 рр.) // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей – Вип. 24.  Переяслав-Хмельницький, 2011 С. 131 – 138.
 1. Діяльність профспілкових організацій в освіті України (1943-1953 рр.). Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький. 2012 р. (28-30 квітня 2012 р.) С. 41-43. 46.Конкурентний стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг України. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць – Вип. 15. – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – С. 59-62.
 2. Правове забезпечення вищої педагогічної освіти України 2002 – 2012 рр. //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Зб. наук. праць. – Випуск 28. – Том 1. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – С. 396-404.
 3. Історія становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні. //Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей – Вип. 33. Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2013. –  С. 182 – 188.
 1. Значення діяльності сільськогосподарської кафедри Київського університету в 1884-1919 рр. Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) /Редкол.: О.П.Реєнт (голова), В.П.Капелюшний, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. – К.: ПП «Фоліант», 2014. – С. 273-278.
 2. Шпола в контексті суспільно-політичного життя України у 1941-1953 рр. //Молодь і наука ХХІ ст. – Зб. статей першої міжнародної наукової конференції молодих вчених і студентів 28-29 квітня 2015 р. Переяслав-Хмельницький. – С. 35-39.
 3. Аналіз нормативно-правової бази та визначення пріоритетних напрямків розвитку національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» //Актуальні проблеми всесвітньої історії та права. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 142-151.
 4. Правові основи безпеки життєдіяльності в контексті суспільно-політичного життя України (1991-2016 роки). // Науковий журнал «Молодий вчений» – № 9.1 (36.1). Вересень 2016 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». ISSN 2304-5809. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науко метричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus: Index Copernicus (ICTM Value): 4.11 (2013) Index Copernicus: ICTM (ICTM Value): 5.77 (2014). – С. 94-99.
 5. Діяльність Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» в інформаційному суспільстві // Зб. матеріалів конференції «Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика». – Тернопіль, 2017.
 6. Особливості регулювання авторського права на програмне забезпечення в Україні на сучасному етапі розвитку // Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 4. Серія «Історичні науки». – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 131-148.
 7. Довгий шлях на ниві історичної науки й освіти (до 85-річного ювілею професора Василя Петровича Шевчука) // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 278-282.
 8. Термінознавча підготовка студентів вищих навчальних закладів у контексті специфіки мови професійного спілкування // Українські студії: зміст, сутність, освітній потенціал. – Харків, 2018. – С. 69-72.
 9. Українсько-латвійські відносини в контексті євроінтеграційних процесів на сучасному етапі // Збірник наукових матеріалів Міжнародної наукової конференції «Історичні передумови становлення зовнішньо-політичних орієнтацій країн пострадянського простору». Державна установа Інститут Всесвітньої історії НАН України. К.: ДУ ІВУ НАН України.2019. С. 131-145.
 10. Основні форми українсько-латвійського співробітництва у гуманітарно-культурній сфері у 1991-2018 рр. // Наукові запискиз української історії: збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 45.
 11. Українсько-латвійське співробітництво у військовій сфері в період 1992- 2018 рр. // Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2019. – Вип. 1(31)

Доповіді на конференціях:

 1. До питання історії грошового обігу на Переяславщині ХVІІ – ХVІІІ ст. //Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки. Червень, 2013 р.
 2. Розвиток освіти Київщини кін. ХІХ ст. поч. ХХ ст.. // Українознавство в розбудові незалежної України та розвитку українства в сучасному світі: досвід та проблеми. Міжнародна науково-практична конференція. 2013 р.
 3. Педагогічна освіта Переяславщини в повоєнні роки // V Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.), присвяченій 1000-літтю убієнія святого князя Бориса». м. Переяслав-Хмельницький. 1-2 жовтня 2015 р.
 4. Соціальне становище українського народу на сучасному етапі розвитку (1991-2016 рр.// ІІ Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії М. І. Сікорського», присвячена патріарху музейної справи і краєзнавцю М. І. Сікорському. м. Переяслав-Хмельницький, 6-7 жовтня 2016 р.
 5. Правові основи безпеки життєдіяльності в контексті суспільно-політичного життя України (1991-2016 роки) // VІ Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». м. Переяслав-Хмельницький, 29-30 вересня 2016 р.
 6. Україна як соціальна держава у контексті суспільно-політичного розвитку 2014-2016 рр. Англо-український науковій семінар «Сучасні проблеми та перспективи” м.Переяслав-Хмельницький, 29-30 вересня 2016 р..
 7. Конституційне реформування України в контексті суспільно-політичних викликів сучасності» // Круглий стіл з нагоди ХХ річниці Конституції України «Історія конституційного розвитку України від зародження до сьогодення».
  м. Переяслав-Хмельницький.
 8. Діяльність педагогічних кадрів Переяславщини у 80-ті роки ХХ століття. // Молодь і наука ХХІ століття: зб.наук. статей за матер.IІІ Всеукраїнської. наук. конф. молод. учен. та студ., 12-13 квітня 2016 р. Наукове студентське товариство університету. м. Переяслав-Хмельницький, 29-30 вересня 2016 р. – Вип. 3. С.5-55.
 9. Соціальне забезпечення учасників АТО в умовах суспільно-політичного життя України (2014-2017 рр.) //Міжнародна науково-практична конференція. “Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів”. – м.Переяслав-Хмельницький, 18-19 травня 2017 р.
 10. Європейське майбутнє України як соціальної держави: історіографія питання // Міжнародний круглий стіл “Європейське майбутнє України: погляд вітчизняних і польських дослідників” – м. Переяслав-Хмельницький, 28 листопада 2017 р.
 11. Діяльність національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” в інформаційному суспільстві // Всеукраїнська науково-практична конференція “Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика”– Тернопіль, 5 грудня 2017 р.
 12. Соціальний аспект у трансформаціях постіндустріальних держав» // Міжнародна наукова конференція «Трансформаційні процеси на пострадянському просторі: цивілізаційні засади, історичні етапи та перспективи». – Київ, 7 грудня 2017 р.
 13. «Національні меншини України в умовах трансформації сучасної системи освіти». ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 25-26 травня 2018 р.
 14. Джерелознавче забезпечення дослідження україно-латвійських зв’язків у 1991-2018 рр.” // ІІ Всеукраїнська наукова конференціія «Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція». – Київ – Переяслав-Хмельницький, 20-21 вересня 2018.
 15. Регіональний науково-методичний семінар-практикум «Траєкторія організації інклюзивного навчання у рамках Міжнародного просвітницького проекту: «Сучасні технології соціально-психологічного супроводу особистості: вітчизняний та європейський досвід», – Переяслав-Хмельницький, 30 січня 2019.
 16. Участь у міжнародному тренінгу МОН України, ГО «Платформа інноваційного партнерства» YEP за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (19 березня, м. Київ, МОН України).
 17. Україно-латвійські освітні зв’язки в умовах інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку (1991-2018 рр.) // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Передові технології реалізації освітніх ініціатив». – Переяслав-Хмельницький, 5 лютого 2019.
 18. Російська агресивна політика проти України в латвійському інформаційному просторі (2014-2019 рр.) // Агресія Росії проти України: воєнно-політичні, соціально-психологічні та інформаційні виміри (20 березня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький.
 19. Термінологієзнавчий аспект вивчення україно-латвійських зв’язків у контексті євроінтеграції та інформатизації суспільства в сучасних умовах // Третій Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми термінології: сучасний стан». – м. Київ (22 березня 2019 р.)
 20. Соціальне становище освітян Переяславщини у 1940-х – 1953 роках // Військово-політична криза кінця 30-х років ХХ століття (до 80-річчя початку Другої Світової війни) – Переяслав-Хмельницький, 25 вересня 2019 р.
 21. Правове забезпечення інклюзивної освіти України в умовах інтернаціоналізації // Діти із особливими потребами в освітньому просторі. Чернігів-Київ, 10-11 жовтня, 2019

Навчальні дисципліни: «Наукові комунікації у фаховій діяльності», «Правове забезпечення видавничої діяльності», «Спеціальне документознавство», «Основи видавничої справи», «Видавничо-поліграфічні стандарти» та ін.

 «Вступ до спеціальності», «Нова і новітня історія краї Азії і Африки», «Архівознавство», «Цивільне право України», «Шкільний курс  «Основи правознавства» та методик викладання» та інші навчальні дисципліни.

За сумлінну роботу має відзнаки та грамоти:

 1. Грамота за активну творчу науково-дослідницьку роботу та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 березня. 2003 р.
 2. Подяка ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький ДВНЗ імені Григорія Сковороди» за вагомі досягнення професійної діяльності, сумлінну працю та з нагоди святкування Дня працівників освіти. 28 вересня 2006 р.
 3. Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю, вагомі творчі досягнення, професійну майстерність та з нагоди Дня працівника освіти. 2016 р.
 4. Подяка Національної спілки краєзнавців за активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю. 17 жовтня 2018 р.
 5. Грамота за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України. За рішенням Президії Національної спілки краєзнавців України від 12 вересня 2019 року, протокол № 4.

Сертифікат про участь в Міжнародній конференції

Сертифікат про участь у Всеукраїнській конференції

Сертифікат про участь у Всеукраїнській конференції (ІІ)

Сертифікат учасника вебінару

Сертифікат ГО Асоціація Проектних Менеджерів України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Перейти до вмісту