Козубенко Леонід Миколайович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Козубенко Леонід Миколайович

Козубенко Л.М.

Козубенко
Леонід Миколайович 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 1200-1400
кабінет № 308

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
leonidkozubenko@gmail.com

Біографічні відомості.

Навчання. Спеціальність за базовою освітою – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. З 01.09.1993 р. по 01.09.1995 р. при кафедрі методики викладання української мови і літератури ДПУ імені М.П. Драгоманова проходив стажування, результатом якого 18 жовтня 1995 р. став захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю – 13.00.02. – Методика викладання української літератури.

Робота. Педагогічний стаж у середній школі – 5 років, вищій школі – 27 років, у тому числі в нашому університеті – 27 років.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Еволюція загальнолюдських гуманістичних цінностей в українській та зарубіжній літературі різних епох.  Це знайшло відображення в таких публікаціях, як «Гуманістичні засади новелістики  О. Гончара» (2006),  «Гуманістичні тенденції в розвиткові української літератури доби Київської Русі та Відродження» (2010), «Постать жінки в поетичній творчості Лесі Українки та Ліни Костенко» (2014), «Концепція добра і зла в романі Джона Стейнбека «Зима турботи нашої» (2016), «Загальнолюдська парадигма малої прози Рея Бредбері» (2016) та ін.

Наукове керівництво. Козубенко Л.М. займається на кафедрі студентською науковою роботою. Щорічно організовує студентські наукові конференції «Сучасна реінтерпретація української та зарубіжної класичної літератури» і «Актуальні проблеми української та зарубіжної літератури ХХ-ХХІ ст.», керує студентською проблемною групою «Актуальні проблеми української та зарубіжної літератури ХХ століття», організовує студентські олімпіади та конкурси, активно проводить виховну роботу (кураторство, чергування у гуртожитку), профорієнтаційну роботу (співпраця з школярами, рецензування робіт МАН). Постійно керує студентськими курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами.

Основні наукові праці. Має близько 70 наукових публікацій. Він є автором навчального посібника з грифом МОН «Зарубіжна літературна критика: напрями, течії, постаті» (Переяслав-Хмельницький, 2007), одним із співавторів навчальних посібників з грифом МОН «Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах» (Переяслав-Хмельницький, 2012), «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» (Київ, 2012), «Історія української літератури ХХ ст.» (Київ, 2014). Також співавторський доробок Л.М. Козубенка  становлять такі навчальні та навчально-методичні посібники, як «Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога: літературознавчий аспект» (Ніжин, 2018), «Самостійна робота студентів із літературознавчих дисциплін» (Київ, 2018), «Професійна підготовка магістра з літературознавчих дисциплін» (Київ, 2018).

Небайдужий до філософських та моральних проблем у творчості українських та зарубіжних письменників. Вони досліджуються у статтях «Соціальна парадигма жорстокості й зла у романі В.Голдінга «Володар мух»» (2013), «Проблема влади і моралі в біблійних рецепціях Тараса Шевченка і Лесі Українки» (2014), «Літературно-критичне осмислення філософської проблеми часу в сонетах В. Шекспіра» (2014), «Особливості вивчення творчої спадщини Юрія Мушкетика та Володимира Малика в університетських курсах української літератури» (2014), «Проблема екзистенції героя у романі Дж. Селінджера «Ловець у житі» (2017), «Проблема моральних страждань героя в романі Джозефа Конрада «Лорд Джім»» (2017), «Проблема митця і суспільства в романах О. де Бальзака «Втрачені ілюзії» та Джека Лондона «Мартін Іден»» (2019)  та ін.

Цікавлять Козубенка Л.М. також проблеми зарубіжної літературної критики. Цій темі присвячені статті: «Розвиток західноєвропейської позитивістської та імпресіоністської літературної критики  в другій половині ХІХ століття» (2013), «Філософське та психоаналітичне підґрунтя світової літературної критики ХХ століття» (2014), «Проблема часу та простору у світовому літературному процесі ХХ століття» (2015), «Розвиток «нової критики» в Італії, Англії та США в ХХ столітті» (2015), «Явище психологізму в художній літературі» (2019), «Естетика, теорія і критика літературного екзистенціалізму» (2019) та ін.

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Козубенка Л.М.

Навчальні дисципліни: Історія зарубіжної літератури  XVII– XVIII ст.; Література країни, мова якої вивчається; Історія зарубіжної літератури ХХ ст.; Літературно-критичний практикум; Сучасний літературний процес і проблеми українського літературознавства.

За багаторічну працю та навчально-наукові досягнення Л.М. Козубенко нагороджений університетськими грамотами та медаллю імені Г.С. Сковороди.

Перейти до вмісту