Кожевнікова Лариса Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кожевнікова Лариса Василівна

Кожевнікова Л.В.

Кожевнікова
Лариса Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-36-90

art.kafedra@ukr.net

 

Біографічні відомості. Народилася 22 червня 1963 р. в місті Волочиськ Хмельницької області.

Навчання. У 1983 році з відзнакою закінчила Хмельницьке музичне училище. 1988р.-закінчила Київський державний педагогічний інститут ім.Горького, отримала кваліфікацію – вчитель музики. Із 1996 по 1999рр.- навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2002 році захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вчителів початкових класів та музики до музично-просвітницької діяльності». У тому ж році присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 2006р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри мистецьких дисциплін.

Робота.Загальний педагогічний стаж 32 років, у ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації – 29 років. 2003 – 2010 р. – працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри мистецьких дисциплін Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри та завідувача кафедри (2007-2010рр).  На даний час – доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. За ініціативи  Кожевнікової Л.В. та при сприянні кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання у 2009 році було започатковано проведення Всеукраїнського вокального конкурсу «Весняні наспіви». Кожевнікова Л.В. активно залучена до роботи у Міжнародному  полікультурному фестивалі – конкурсі «Переяславський дивограй»( член журі у номінації «Фортепіано»).

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Кожевнікової Лариси Василівни  належать актуальні проблеми музичної педагогіки, мистецької освіти, музикознавства, навчання і виховання студентської та учнівської молоді.

Наукове керівництво. Кожевнікова Л.В. – керівник ініціативної наукової теми кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання «Удосконалення організації та процесу фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін на етапі євроінтеграції освіти  України».

Основні наукові праці. Кожевнікова Л.В. автор  40 публікацій, серед яких:  колективні монографії, публікації в зарубіжних виданнях, фахові статті та  статті в збірниках наукових праць, які входять до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Кожевнікової Л.В.

Навчальні дисципліни: Основний музичний інструмент; Методика викладання мистецьких дисциплін у ЗВО; Історія зарубіжної музики; Сучасні концепції зарубіжної музичної педагогіки; Практикум з історії європейської фортепіанної педагогіки.

Подяки за участь у фестивалях, конкурсах:

2009р. –  Почесна грамота за науково-педагогічну діяльність у системі вищої освіти і формування духовності та культури молоді.

2009р. – Подяка за високопрофесійну підготовку дипломанта VIII міжнародного фестиваля-конкурса молодих виконавців «Кримська весна» ( номінація – «Фортепіано») м. Ялта.

2012р. –  Почесний диплом  за пропагування духовних цінностей національної культури і підтримку талановитої студентської молоді ( 15 листопада)

2013р. – Почесна грамота за високопрофесійну роботу в журі Міжнародного полікультурного фестиваля-конкурса  «Переяславський дивограй» (23-25 травня)

2013р. – Почесний диплом  за високопрофесійну роботу в журі Міжнародного полікультурного фестиваля-конкурса  «Переяславський диво грай»  (24.05 )

2013р. – Почесний диплом  за високопрофесійну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестиваля – конкурса  «Переяславський дивограй».

2015 р. –  Почесна грамота за роботу в журі ІІ Міжнародного полікультурного фестиваля-конкурса  «Переяславський дивограй» (16 квітня).

2015 р. – Подяка за активну роботу в організаційному комітеті  ІІ Міжнародного полікультурного фестиваля-конкурса  «Переяславський дивограй»( 16 квітеня).

2016р. – Почесна грамота за підготовку учасника Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (25-27 квітня м. Мелітополь).

2017р. – Подяка за вагомий внесок у розвиток педагогічного факультету , організацію та впровадження педагогічних інновацій ( 15 листопада) м. Переяслав-Хмельницький.

2017р. – Certificate of Honor for highly professional work in the jury of the IV International Multicultural Festival-Contest  «Pereyaslav divogray»   ( April 27)/

2019р. – Подяка за вагомий внесок збереження та відродження духовних традицій та з нагоди проведення Х Всеукраїнського конкурсу вокальної творчості ( 19-20 березня ).

2019р. – Почесна грамота за високопрофесійну роботу в журі VІ Міжнародного полікультурного фестиваля-конкурса  «Переяславський дивограй»( 15-16 квітня).

2019р –  Подяка за фахово-педагогічну майстерність у підготовці студентів-конкурсантів.

Відзнаки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

2013 р. – Нагрудний знак «Григорій Сковорода».

Перейти до вмісту