Коцур Леся Михайлівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Коцур Леся Михайлівна

Коцур Л.М.

Коцур
Леся Михайлівна 

кандидат історичних наук, доцент кафедри публічне управління та адміністрування, кафедри політології

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

п’ятниця: 18:00-20:00

кабінет № 219
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (095) 73-75-052
lesiakotsur@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 12 жовтня 1989 року в селі Вільне, Макарівського району, Київської області (Україна). Національність – українка.

Навчання. З 1995 по 2004 рр. навчалася у Вільнянській середній школі Макарівського району, Київської області.

У 2005 році вступила на 1 курс Фастівського центру професійно-технічної освіти, який закінчила в 2008 році й здобула кваліфікацію «маляра, штукатура, плиточника, лицювальника».

З вересня 2008 р. по червень 2013 р. навчалася на історичному факультеті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» внаслідок чого отримала повну вищу освіту (магістр, викладач історії та правознавства).

У 2013 році зарахована до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

18 грудня 2015 року достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему : «Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.» під керівництвом доктора історичних наук Ніколайця Юрія Олексійовича.

У 2017 р. пройшла курси з підвищення кваліфікації з отриманням сертифікату про стажування (наказ №39 від 18.04.2017 р., додаток 3, п.7; наказ по університету №160 від 31.08.2017 р.).

У 2018 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», внаслідок чого отримала другу вищу освіту (магістр, викладач німецької мови і зарубіжної літератури, вчитель німецької мови і зарубіжної літератури).

У 2018 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», внаслідок чого отримала другу вищу освіту (магістр, політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін).

Робота.  З вересня 2013 р. працює викладачем кафедри політології, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав.

З вересня 2016 працює за сумісництвом на кафедрі історії та культури України.

З вересня 2020 р. працює за сумісництвом на кафедрі публічного управління та адміністрування. Також виконує обовязки заступника декана факультету гуманітарної-природничої освіти і соціальних технологій з планування практик.

Суспільно-громадська діяльність. Член Національної спілки краєзнавців України (з 22.10.2013 р. ). Член «European Association for Security» (Європейської асоціації наук з безпеки).

Коло наукових інтересів: національні меншини України, етнонаціональна політика, громадсько-політична діяльність національних меншин; міжнародна безпека, національна безпека; політичні ідеології; дослідження проблем сучасної української молоді та освіти.

Наукове керівництво. Керує студентською науково-дослідною роботою. Бере участь у організації та проведенні студентських виховних заходів. Керує студентським науково-дискусійним гуртком «Політичні студії» (протокол засідання кафедри від 26 вересня 2013 року), а також здійснює його електронний супровід.

Основні наукові праці. Має понад 40 публікацій, присвячених проблемам громадсько-політичної діяльності національних меншин в незалежній Україні; мові, безпеці, а також проблем сучасної української молоді. Співавтор енциклопедичного видання, присвяченого проблематиці американського президентціалізму, співавтор трьох монографій, зокрема й краєзнавчої монографії «Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки».

Член редакційної колегії наукового збірника Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів» 18-19 трав. 2017 р., Переяслав-Хм.

Упорядник наукового збірника статей: Наукові записки з укр. іст.: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хм. (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2017. – Спец. вип. 42.

Навчальні дисципліни: «Політичні ідеології», «Політична регіоналістика», «Загальна теорія держави», «Сучасна державна політика», «Україна в системі міжнародної безпеки та євроатлантичного співробітництва», «Конфліктологія», «Радикалізм і екстремізм у політичному житті», «Інфо-медійна грамотність», «Формування та розвиток системи органів державної влади».

  • Має близько десяти грамот і похвальних листів за успіхи у навчанні (у тому числі срібну медаль);
  • 2013 р. – Диплом ІІ ступеня «Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Історія».
  • 2018 р. – Подяка Національної спілки краєзнавців України за активну науково-дослідну та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю.
  • 2018 р. – Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з нагоди Дня працівників освіти.
  • 2019 р. – Подяка від імені Вільнянської сільської громади за краєзнавчу роботу, видання книги «Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки».
Перейти до вмісту