Корпанюк Микола Павлович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Корпанюк Микола Павлович

Корпанюк М.П.

Корпанюк
Микола Павлович 

академік Академії вищої освіти України, відмінник народної освіти України, доктор філологічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (067) 404-24-01
scovoroda2006@ukr.net

Біографічні відомості.Народився 5 березня 1950 року в селі Вербовець в родині ланкової місцевого колгоспу Параски Корпанюк  (1927-1999 рр.) та робітника бурової станції Павла (1925-1950 рр.).

Навчання. У 1981 році закінчив українське відділення філологічного факультету Київського держуніверситету ім. Тараса Шевченка.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «М.О. Максимович – дослідник давньої української літератури», а в 1997 – докторську за темою «Розвиток українського крайового (монастирсько-церковного) літописання XVI –XVIII ст.: тематика, проблематика, стилі» (обидві в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України). Представник медієвістичної школи професора, члена-кор. НАНУ Олекси Мишанича.

Робота. У системі вищої освіти працює з 1984 р., де пройшов шлях від лаборанта до професора, працюючи в Миколаївському педінституті  ім. В. Бєлінського до 1988 р., у Переяслав-Хмельницькому педуніверситеті з 1988 р. Окрім того викладав історію давньої національної літератури в університеті «Україна», Національному педуніверситеті ім. М.П. Драгоманова.

Із 2006 р. очолює науково-навчальний Центр Сковородинознавства педуніверситету. Член «Просвіти» ім. Т. Шевченка, Народного Руху України. Нагороджений відомчими та державними відзнаками.

Фахівець з історії національного літописання XV-XVIII ст., максимовичо-і сковородинознавства, українсько-польського та українсько-російського літературного порубіжжя. У своїх студіях, монографіях висвітлює взаємозв’язки давнього книжного письменства з усною народною творчістю, зокрема в працях «Зв’язок давньоруської  літератури у працях М.О. Максимовича» (УМЛШ, 1988. – №1); «Михайло Максимович про місце написання «Слова о полку Ігоревім» і його зв’язок з українським фольклором (УНТЕ, 2004. – №4), «Діалог національно-соціально-визвольних рухів в Україні та їхніх фольклорних і літературних версій (від доби Руїни до кінця 18 ст.») (колективна монографія «Діалогічне прочитання української літератури. – К., 2007), в монографії «Перунова звитяга нації» (2012).

Суспільно-громадська діяльність. Член і голова Переяслав-Хмельницької міськрайонної організації «Просвіта» ім. Т. Шевченка у 1989-1999 рр., Народного Руху України в 1997-2007 рр. Депутат міської ради.

Коло наукових інтересів. Історія України, етнопсихологія, історія філософії, народознавство.

Наукове керівництво. Здійснює керівництво написанням курсових, дипломних, магістерських досліджень у межах проблемної теми: «Поетика давньої та романтичної національної літератури», займається підготовкою аспірантів і докторантів.

Член редколегії наукових збірників Миколаївського, Переяслав-Хмельницького педагогічних університетів.

Співавтор 12-томної академічної «Історії української літератури». Член спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій НПУ ім. М.П. Драгоманова, Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького.

Основні наукові праці. Автор понад 150 наукових і 40 публіцистичних публікацій, серед яких:  «Історія національного письменства Х- XVIII сторіч: методичні матеріали» (Переяслав-Хмельницький, 1992); «Ніжинський літопис» (Львів, 1996);  «Дзвін предківської слави: «Слово про Ігорів похід» в опрацюванні М. Максимовича» (монографія) (Київ, 2003); «Слово і дух України княжої та України козацької: М. Максимович – дослідник давньої української літератури» (Черкаси, 2004); «Слово. Хрест. Шабля: українське крайове монастирсько-церковне, світське літописання XVI-XVIII століть: тематика, проблематика, стилі» (Київ, 2005); «Перунова звитяга нації» (Переяслав-Хмельницький, 2012).

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Корпанюка М.П.

Навчальні дисципліни: Історія давньої української літератури (IX-XVIII ст.); Історія нової української літератури 1800-1860-х рр.; Історія української літератури та української і зарубіжної літературної критики; Спецкурси «Стилі національного літописання XVI-XVIII ст.», «Творчість Г. Сковороди».

Медаль «За воїнську доблесть»; нагрудний знак «Гвардія»: Відмінник народної освіти України; Грамота Президії Верховної Ради України; медалі ім.Г.Сковороди, ім. М. Сікорського, 30 років університету Переяслава-Хмельницького ДПУ ім.Г. Сковороди; Почесний Хрест «За заслуги перед українським народом» Народного Руху України 2 ступеню; медаль «10 років Незалежності України»; грамотами МОНу, університету, міськради, облради; облдержадміністрації.

Перейти до вмісту