Кононенко Інна Анатоліївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кононенко Інна Анатоліївна

Кононенко
Інна Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок-п’ятниця
кабінет № 309

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
innakononenko83@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 12 грудня 1983 р. в м.  Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. У 2001 р. закінчила з відзнакою гімназію у м. Переяслав-Хмельницький. У 2001-2006 рр. навчалася на факультеті іноземних мов ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, французька)», кваліфікація «Викладач мови (англійська, французька) і зарубіжної літератури, американознавства» .

У 2004-2006 р. працювала в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

2006-2007 рр.  працювала у Бориспільському НВК   «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського» на посаді вчителя англійської та французької мови.

2007-2008 рр.  працювала у Київському славістичному університеті на кафедрі філології на посаді викладача англійської мови.

2016-2018 рр. проходила навчання на філологічному факультеті НПУ імені М.П. Драгоманова, отримала спеціалізацію «035.04 – германські мови та література», спеціальність «Філологія», кваліфікація «Філолог. Перекладач з англійської мови».

Після навчання в аспірантурі у  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди» у  2017 р. захистила  кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у системі вищої світи Франції».

Робота. З 2016  р. – на кафедрі іноземної філології перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди»  працювала на посаді викладача, старшого викладача.  З 2019 р. на посаді доцента.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, зіставне мовознавство, фразеологія англійської та української мов переклад і порівняльне перекладознавство, переклад,  методика викладання іноземних мов, педагогіка, професійна освіта.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Протягом останніх років  активно брала участь у міжнародних конференціях, наукові статті друкуються у фахових виданнях.

Навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення (англійська мова), Практичний курс перекладу (англійська мова), Практична граматика англійської мови, Теоретична граматика (англійська мова), Теоретична фонетика (англійська мова).

Перейти до вмісту