Коханець Петро Петрович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Коханець Петро Петрович

Коханець П.П.

Коханець
Петро Петрович 

заступник декана факультету фізичного виховання з навчальної роботи, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+38 (063) 319-92-80
kohanetz@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 2 липня 1980 р. в селі Миньківці Дубенського району, що на Рівненщині у родині лікарів, Петра Борисовича і Марії Андріївни.

Навчання. У 1995 році з відзнакою закінчив Тур’янську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів.

У 2001 році закінчив Кременецький обласний комунальний педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка і здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя фізичної культури, вчителя технічної праці.

У 2002 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології, організатора туристичної роботи, викладача фізичної культури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, організатора освіти.

Із 2002 по 2005 рр. навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Дисертацію захистив у 2006 році в спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту зі спеціальності 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тема дисертації «Формування фізичних і вольових здібностей у  дітей молодшого шкільного віку в процесі спрямованої фізичної підготовки». У 2011 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри спортивних ігор.

Робота. У 2000-2001 р. працював вчителем фізкультури у гімназії м. Кременця. Розпочав викладацьку діяльність у Кременецькому обласному комунальному педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії та методики фізичного виховання з 2001 року.

Коханець Петро Петрович з 2005 року зарахований на посаду викладача кафедри спортивних дисциплін, ігор та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2006 року у зв’язку з реорганізацією кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму переведений на посаду викладача кафедри спортивних ігор, туризму та здорового способу життя ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 03.09.2007 року  переведений на посаду старшого викладача кафедри спортивних ігор, туризму та здорового способу життя ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на умовах контракту.

З 01.09.2008 року – доцент кафедри спортивних ігор, туризму та здорового способу життя ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З 2010 року в зв’язку з реорганізацією кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму доцент кафедри спортивних ігор по теперішній час.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 15 років, у тому числі у даному навчальному закладі – 15 років.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Актуальні питання теорії і методики спортивних ігор, фізіологічні і біохімічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці.

 1. Педагогічний контроль за техніко-тактичною змагальною діяльністю кваліфікованих футзалістів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації / збірник наукових праць – Випуск 14. – Том 1 – Вінниця, 2014. – С. 102-107.
 2. Модельні характеристики змагальної діяльності у футзалі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації / збірник наукових праць – Випуск 14. – Том 1 – Вінниця, 2014. – С. 107-111.
 3. Коханець П. Аналіз морфофункціонального стану юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки / П. Коханець, В. Степаненко // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” – Переяслав – Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2016. – С. 447 – 452.
 4. Коханець П. Старовинна зброя музеїв краєзнавства: символіка / В. Куйбіда, П. Коханець, В. Лопатинська // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 382 с. – С.41 – 49.
 5. Контроль показників фізичної і технічної підготовленості футзалістів 11-12 років у річному циклі підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 152. У 2-х томах. Том 1 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. – С. 180 – 184.
 6. Организационно-педагогические аспекты организации туристско-краеведческой и естественнонаучной работы студентов / П.П. Коханец, В.В. Куйбида, В.В. Лопатинская // Социально-педагогические ресурсы туристско-краеведческой деятельности школьников и студентов: сб. науч. статей / М-во образования и науки РФ, Оренбург. Гос. Пед. Ун-т; науч. ред. С.В. Сальцева. – Оренбург: Типография «Экспресс-печать», 2013. – 188 с. – с. 49 – 56.
 7. Народные игры с мячом окрестностей Переяслава XIX ст.: Функциональные и краеведческие аспекты. Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. Научно-методический журнал, Москва – 2014. – С. 160-165.
 8. Особенности формирования гуманистических ценностей в процессе краеведческо-поисковой работы / П.П. Коханец, В.В. Лопатинская // Школьный музей в образовательной среде: инновации, формы и методы работы: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. ­– Н.Новгород: Гладкова О.В., 2015. – 236 с.
 9. Аналіз показників змагальної діяльності кваліфікованих футзалістів. Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал, № 2, 2017 – С. 87 – 91.
 10. Предпосылки возникновения вредных привычек у студенческой молодежи / П.П. Коханец, В.В. Лопатинская // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы : материалы III Междунар. науч. – практ. конф. (Минск , 12 – 13 апр. 2018 г.). / под ред. : Е. С. Ванда. Минск : БГМУ , 2018: в 2 ч., ч. 1 –С. 147-151.
 11. Функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов 1-4 курсов ВУЗов / П.П. Коханец, В.В. Лопатинская // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы : материалы III Междунар. науч. – практ. конф. (Минск , 12 – 13 апр. 2018 г.). / под ред. : Е. С. Ванда. Минск : БГМУ , 2018: в 2 ч., ч. 1 – С. 151-156.
 12. Народні дитячі ігри м. Переяслава та його околиць кінця ХІХ-ХХ ст.: монографія / В.В. Куйбіда, П.П. Коханець, В.М. Степаненко, Ю.О. Кривенко, Р.О. Кривенко. – Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт» 2017. -154 с.
 13. Репродуктивне здоров’я дітей, молоді та дорослих: вплив андрогенів / В.В. Куйбіда, П.П. Коханець, В.В. Лопатинська. Здоров’я дітей та підлітків: безпекові та психолого-педагогічні аспекти. – Колективна монографія / за заг. ред. Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я.М., 2018. – 488 с., С. 320-341.
 14. Механізм дії різних доз алкоголю на фізичну активність та здоров’я молоді / В.В. Куйбіда, П.П. Коханець, В.В. Лопатинська // Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н.І. Коцур. Вип 2. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М. -2019. -302 с. – С.159-188.
 15. Народные детские игры г. Переяслава и его окрестностей конца ХІХ – начала ХХ ст.-LAP / В.В. Куйбида, П.П. Коханец, В.М. Степаненко, LAMBERT Academic Publishing RU.–2019.– 59 с.-монографія.

Навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання футзалу», «Теорія і методика викладання обраного виду спорту», «Спортивно-педагогічне вдосконалення з дисциплін шкільної програми».

Перейти до вмісту