Коцур Віктор Петрович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Коцур Віктор Петрович

Коцур В.П.

Коцур
Віктор Петрович 

академік НАПН України, заступник голови Національної спілки краєзнавців України, заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України

Ректор університету

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1200-1400

кабінет № 201
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-63-94

 phdpu.edu@gmail.com

Біографічні відомості. Народився 19 жовтня 1959 р. в селі Сакунисі Недригайлівського району, що на Сумщині, у родині освітян, Петра Михайловича і Катерини Митрофанівни.

НавчанняУ 1977 р. із золотою медаллю закінчив середню школу № 1 міста Ромни Сумської області. Наслідуючи приклад батька, вчителя історії, у 1977 р. вступив на історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, який з відзнакою закінчив у 1982 р. В період навчання, в 1982 р., був нагороджений золотою медаллю за перемогу на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт.

У 1985-1987 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де під керівництвом відомого науковця – доктора історичних наук, професора Василя Петровича Шевчука достроково захистив кандидатську дисертацію з джерелознавчої проблематики першої половини 1920-х рр.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-30-х рр.: Історіографія». Цього ж року йому присвоєно вчене звання професора, а також обрано академіком Української академії історичних наук.

Робота. У 1982-1984 р. працював викладачем Брянського технологічного інституту, був лектором-міжнародником, склав іспити кандидатського мінімуму з філософії та німецької мови та затвердив тему кандидатської дисертації.

У липні 1987 р., у зв’язку зі створенням у Переяславі філіалу Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, Віктора Петровича було направлено  викладати. До 1989 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри суспільних наук, доцента кафедри історії і культури України, а у 1989-1994 рр. очолював факультет фізичного виховання. У цей час на факультеті навчалися Віталій та Володимир Клички, які згодом стали всесвітньо відомими боксерами, меценатами і громадськими діячами.

У 1993 р. Віктора Петровича Коцура було призначено завідувачем кафедри історії і культури України. Саме на цей час припадає започаткування на кафедрі нового напряму історичних досліджень «Життя і побут населення України 1920-1980-х рр.». У 1994 р. Віктор Петрович Коцур засновує історичний факультет. У своїй роботі значну увагу приділяв становленню і розвитку історичного факультету, оптимізації структури навчально-наукових підрозділів. У цей час створюються дві нові кафедри: нової та новітньої історії зарубіжних країн (1995 р.), давньої та середньовічної історії (2002 р.).

У 1998 р. Віктор Петрович Коцур пройшов за конкурсом та був призначений Міністерством освіти України ректором Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, який у 2003 р. було акредитовано за IV університетським рівнем. На цей час припадають і успішно вирішуються важливі питання реорганізації структури навчального закладу, вживаються заходи, що спрямовані на підвищення рівня наукової роботи та забезпечення навчального процесу якісними педагогічними кадрами. За чотири роки кількість факультетів збільшується з 4-х до 7-ти, створюється потужна наукова частина, відділ аспірантури (підготовка аспірантів відтепер ведеться за 11-ма спеціальностями), удвічі зростає чисельність студентів, подвоюється науковий потенціал ВНЗ, відкривається аспірантура зі спеціальності 07.00.01. – Історія України, а у вересні 2006 р. відкрито Інститути мови та літератури, фізичного виховання та природознавства.

Суспільно-громадська діяльність. Віктор Петрович Коцур  є головою Ради ректорів вищих навчальних закладів Київської області, декілька каденцій був депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради, депутатом Київської обласної ради V скликання, член колегії Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.  Віктор Петрович – член президії правління Національної спілки краєзнавців України, з 2017 р. – заступник голови Спілки, член Президії Національної академії педагогічних наук України, експертної ради ДАК Міністерства освіти і науки України, міжгалузевої експертної ради Міністерства освіти і науки України, членом робочої групи по розробці проекту «Концепції розвитку педагогічної освіти».

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Віктора Петровича Коцура належать: історія та історіографія історії України 1920-1930-х рр., історія науки й техніки ХХ-ХХІ ст., актуальні проблеми педагогіки, навчання і виховання студентської та учнівської молоді.

За сприяння дійсного члена НАПН України, ректора В. П. Коцура в університеті проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції з актуальних проблем історичної, економічної, педагогічної науки та міжнародні форуми учених з питань соціогуманітаристики.

У даний час Віктор Петрович координує стратегічні напрями співробітництва університету з навчальними закладами США, Канади, країн Європейського співтовариства. Під керівництвом професора Віктора Петровича Коцура в університеті здійснюється модернацізація науково-освітнього простору, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» формуються нові навчальні плани і програми спеціальностей, підвищується якість підготовки молодих педагогічних кадрів для роботи в школах Київської та інших областей України.

Наукове керівництво. Коцур Віктор Петрович є науковим консультантом та керівником здобувачів й аспірантів. Під його керівництвом підготовлено 31 кандидата історичних наук та 7 докторів наук.

Коцур Віктор Петрович – член редколегії наукових фахових видань Інституту історії НАН України, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; член спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Основні наукові праці. Коцур Віктор Петрович автор понад 400 наукових та науково-публіцистичних праць. Він один із перших розробив і запровадив методику контент-аналізу та кореляційного аналізу газетної публіцистики 1921-1925 рр. У галузі історіографії історії України в 1988 р. побачила світ монографія В. П. Коцура «Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-30-х рр.)». У руслі історіографічних досліджень у співавторстві з В. Ф. Колесником та Г. Г. Коцур підготовлено монографію «Історіографія нової економічної політики в Українській СРР», у якій досліджується процес формування історичних знань про запровадження і здійснення нової економічної політики в УСРР. У 1996 р. братами Віктором та Анатолієм Коцурами випущено перший в Україні підручник для студентів-істориків «Історіографія історії України: Курс лекцій». У співавторстві виходять перші підручники для студентів: «Історія України» (1993), «Історія України від найдавніших часів до наших днів» (1994 р.; 1998 р.). Доповненням до навчальної літератури стала «Історія Стародавнього Риму» (Чернівці, 2005, у співавт.).

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Коцура Віктора Петровича за 2015-2019 рр.

Навчальні дисципліниІсторія соціальних змін та політ процесів в Україні.

У 2001 р. у рамках проекту «Американознавство» В.П. Коцур прочитав цикл лекцій з актуальних проблем історії України для студентів і викладачів Вашингтонського університету (м. Пулмен) та української діаспори в США. Вони отримали схвальні відгуки в американській пресі, зокрема в газеті «Colombian» (25 січня 2001 р.).

Державні нагороди:

1999 р. та 2001 р. – подяки Президента України;

2001 р. – почесне Звання «Заслужений працівник освіти України» (2001 р.);

2009 р. – Орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

 

Відзнаки Верховної Ради України:

2007 р. – Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом».

 

Урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України,

Державного комітету телебачення та радіомовлення України:

1988 р. – Нагрудний знак «Відмінник народної освіти України»;

2000, 2002, 2004, 2007 рр. – Почесні грамоти Міністерства освіти України;

2007 р. – Нагрудний знак «Петро Могила»;

2007 р. – Подяка міністра освіти і науки України;

2010 р. – Диплом за кращий видавничий проект «Історія античної цивілізації: у 3-х т.», «Історія середніх віків: у 2-х т.»

2014 р. – Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення».

 

Відзнаки Національної академії наук України,

Національної академії педагогічних наук України,

Національної спілки краєзнавців України,

Національного олімпійського комітету України:

2000, 2002, 2007 рр. – Почесні грамоти Академії педагогічних наук;

2007 р. – Премія НАН України ім. М. Грушевського;

2009 р. – Почесна грамота Національної академії наук України;

2009 р. – Нагрудний знак «Ушинський К.Д.»;

2010 р. – Подяка Національного олімпійського комітету України;

2013 р. – Диплом лауреата премії ім. Героя України Михайла Сікорського, Національної спілки краєзнавців України, 2013 р.

2013 р. – звання «Почесний краєзнавець України»;

2014 р. – Диплом Лауреата премії ім. Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

 

Подяки за участь в конференціях, Mіжнародних виставках:

2002 р. – Почесний диплом П’ятої Mіжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2002» (7-10 лютого 2002 р.);

2005 р. – Почесний диплом Другої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» (28-30 вересня 2005 р.);

2007 р. – Почесна Грамота «Інноваційні технології навчання» (30 жовтня-3 листопада 2007 р.);

2008 р. – Подяка Одинадцятої Mіжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в україні – 2008» (27-29 лютого 2008 р.);

2008 р. – Почесна Грамота П’ятої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» (29-31 жовтня 2008 р.);

2009 р. – Подяка ХІІ Mіжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009» (25-27 лютого 2009 р.);

2009 р. – Подяка виставки-презентації «Інноватика в освіті України» (2-4 грудня 2009 р.);

2011 р. – Подяка Третьої виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (18-20 жовтня 2011 р.);

2012 р. – Подяка ХV ювілейної Mіжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» (15-17 лютого 1012 р.);

2014 р. – Почесна Грамота V Mіжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -2014» (18-20 березня 2014 р.);

2014 р. – Подяка VI Mіжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (21-23 жовтня 2014 р.);

2015 р. – Почесна Грамота VI Mіжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» (12-14 березня 2015);

2015 р. – Почесна Грамота VI Mіжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (14 березня 2015 р.); Подяка VIІ Mіжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (20-22 жовтня 2015 р.);

2016 р. – Подяка VIІІ Mіжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (25-27 жовтня 2016 р.);

2016 р. – Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України Інституту модернізації змісту освіти Національної академії педагогічних наук;

2017 р. – Почесна грамота VIII Mіжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» (16-18 березня 2017 р.).

 

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2000 р. – Подяка голови Київської міської державної адміністрації;

2002 р. – Подяка голови Київської обласної ради;

1999 р, 2004 р. – Почесні грамоти голови Київської обласної державної адміністрації;

2009 р. – Почесна грамота Київської обласної ради;

2010 р. – Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації;

2012 р. – Звання «Почесний громадянин м. Переяслав-Хмельницький»;

2013 р. – Почесна грамота міського голови м. Переяслав-Хмельницького;

2015 р. – Подяка департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації;

2016 р. – Подяка управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації.

 

Нагороди громадських та неурядових організацій:

1984 р. – грамота Брянської обласної організації товариства «Знання» РРФСР;

2001 р. – золота медаль Міжнародної Кадрової Агенції «За заслуги в освіті»

2003 р. – удостоєний звання «Кращий керівник року» загальноміського конкурсу «Людина року» (м. Переяслав-Хмельницький);

2004 р. – Подяка Київської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України;

2005 р. – Диплом і нагрудний знак «Лідер України» та відзнака Українського Реєстрового Козацтва «Бронзовий козацький хрест ІІІ ступеня» (за професійні досягнення ,рішенням Ради експертів міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» нагороджений);

2009 р. – Почесна відзнака Всеукраїнського благодійного фонду імені П. Калнишевського «Хрест Петра Калнишевського»;

2010 р. – Подяка Київського обласного центру «Інваспорт»;

2014 р. – Золота медаль «За визначний внесок у поширення ідеї Єдності Європи» Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

 

Церковні нагороди:

2003 р. – орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня (указ Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета за заслуги в галузі відродження духовності в Україні нагороджено);

2009 р. – Орден святих Кирила та Мефодія.

2016 р. – Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня;

2017 р. – Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого І ступеня.

Перейти до вмісту