Кебкало Тамара Григорівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кебкало Тамара Григорівна

Кебкало Т.Г.

Кебкало
Тамара Григорівна 

відмінник освіти, кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології 

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

valeologiya406@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 10 червня 1954 р. у місті Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Навчання. У 1977 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Отримавши диплом викладача біології, Тамара Григорівна впродовж 15 років працювала у відділі фізіології нервової системи, лабораторії фізіології спинного мозку Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, який очолював всесвітньовідомий нейрофізіолог, академік, Герой Соціалістичної праці, Герой України П.Г. Костюк. Роки наукової роботи – школа життя. З вдячністю і теплотою згадує співпрацю і співавторів В.О. Майського, Л.О. Савоськіну, Д.А. Василенка, В.К. Березовського – провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурна організація і зв’язки локомоторних областей стовбура мозку». За новизну і перспективність наукової роботи в 1994 р. отримала грант із Фонду Дж. Сороса.

Робота. Здобувши науковий ступінь кандидата біологічних наук, у 1992 р. Т.Г. Кебкало переходить на викладацьку роботу до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, де працює і донині. За час роботи в навчальному закладі Тамара Григорівна пройшла трудовий шлях від викладача до завідувача кафедри валеології, анатомії та фізіології.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів.

Наукове керівництво. До сьогодні Т.Г. Кебкало продовжує методичну і наукову діяльність з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді, здійснює керівництво науковою роботою студентів. Наукова робота студентів і магістрів проводиться у тісній співпраці з науковими установами – Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (лабораторією психофізіології), Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та іншими науково-дослідними установами України.

Основні наукові праці. Т.Г. Кебкало учасник міжнародних і вітчизняних наукових конференцій, автор і співавтор більше 80 наукових та методичних публікацій. Зокрема, методичного посібника «Фізіологія людини і тварини» (2015 р.), навчального термінологічного словника-довідника «Цитологія, гістологія, ембріологія» (2016 р.).

Навчальні дисципліни: Викладає курси «Загальна цитологія, гістологія, ембріологія», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту», спецкурси «Цитологія. Спеціальна гістологія». З ввірених дисциплін підготовлено лекційні курси і науково-методичний супровід для дистанційного навчання.

Перейти до вмісту