Кардаш Лариса Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кардаш Лариса Василівна

Кардаш Л.В.

Кардаш
Лариса Василівна

дійсний член-кореспондент Української академії акмеології, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1000-1200
кабінет № 304
(приміщення Переяслав-Хмельницької ЗОШ І–ІІІ ст. № 7)

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+38 (04567) 7-19-99; +38 (066) 110-78-40

kafedra-ulmn@ukr.net
kkardashlarysa@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася в місті Переяслав-Хмельницький Київської області (Україна).

Навчання. У 2002 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У 2009 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська мова. Дисертацію на тему «Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в українській літературній мові» захистила у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Рішенням атестаційної комісії від 26 червня 2014 року, протокол № 5/02-Д отримала вчене звання доцента кафедри української лінгвістики та методики навчання (атестат 12 ДЦ №039359).

Робота. З 03.11.2008 р. по 31.08.2010 р. – викладач кафедри української мови та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2010 р. – у зв’язку з реорганізацією кафедри української мови та методики навчання переведено на посаду доцента кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2010 р. по 31.08.2011 р. – доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2011 р. по 31.08.2012 р. – старший викладач кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 03.09.2012 р. по даний час – доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Була членом редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретична і дидактична філологія» з 2014 року; членом журі І, ІІ етапів  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (відділення мовознавство; секція: українська мова і література; секція: журналістика) з 2018 року; з 2014 року й до сьогодні є дійсним членом-кореспондентом Української академії акмеології (відділення практичної (професійної) акмеології).

Коло наукових інтересів. Коло наукових інтересів зосереджене на актуальних проблемах мовознавства, лінгводидактики та інноваційних технологіях навчання; на питаннях теорії та методики навчання української мови в закладах загальної середньої та вищої освіти, зокрема: формування комунікативної та взаємопов’язаних з нею компетентностей (мовної, мовленнєвої, прагматичної, діяльнісної, предметної, соціокультурної) в учнів закладів загальної середньої освіти, студентів – майбутніх учителів української мови і літератури.

Наукове керівництво. Кардаш Л.В. керує науково-дослідницькою роботою студентів: підготовка учасників конкурсів; статей до публікацій у збірниках студентських наукових праць; доповідей на студентських конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів; дипломних робіт на здобуття освітнього рівня «бакалавр» і «магістр».

Основні наукові праці. ORCID iD: 0000-0002-2098-0240.

Кардаш Лариса Василівна – автор та співавтор наукових праць (із них  навчальні і навчально-методичні посібники, статті у наукових журналах і збірниках наукових праць, публікації у збірниках конференцій, науково-методичних журналах України, зокрема:

навчальні та навчально-методичні посібники:

Кардаш Л. В., Овсієнко Л. М., Кулик О. Д. Педагогічна практика студентів-філологів: методичні вказівки до проведення педагогічних практик для студентів філологічного факультету. Переяслав-Хмельницький: ФОП «Лукашевич», 2014. 104 с.

Кулик О. Д., Овсієнко Л. М., Кардаш Л. В. Український синтаксис: практичний комплекс: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький: ФОП «Домбровська Я. О.», 2018. 244 с;

Кардаш Л.В., Чубань Т.В. Підготовка бакалаврів-філологів: «Сучасна українська мова: морфологія»: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література». Переяслав: Домбровська Я. М., 2019. 300 с.

статті у наукових журналах і збірниках наукових праць:

 1. Кардаш Л.В. Проблема заперечення: універсальність та визначення категорійного статусу/ Л.В. Кардаш// Теоретична й дидактична філологія : зб. Наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2015. – Випуск 19. – С. 209−218
 2. Кардаш Л.В.Специфіка монологічного мовлення: психологічний та лінгвістичний аспекти/ Л.В. Кардаш // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологія». – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 57. – C. 54−59.
 3. Кардаш Л.В. Різноаспектні дослідження мовної інтерференції / Л.В. Кардаш // Молодий вчений. – 2016.
 4. Кардаш Л.В. Діалектологічна спадщина вчених діаспори / Л.В. Кардаш // Теоретична й дидактична філологія : зб. Наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2016. – Випуск 22. – С. 22−29
 5. Кардаш Л.В. Роль стилістичного синтаксису в шкільному курсі української мови / Л.В. Кардаш // Теоретична й дидактична філологія : зб. Наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2016. – Випуск 22. Серія «Педагогіка».
 6. Кардаш Л.В. Поняття медіа тексту як базової категорії медіа лінгвістики / Л.В. Кардаш // Молодий вчений. – №44 квітень. – 2017 – С. 292-296.
 7. Кардаш Л.В. Лінгвістичні, психолого-педагогічні та лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення школярів на уроках української мови / Л.В. Кардаш // Молодий вчений. – № 45 травень – 2017.
 8. Кардаш Л.В. Розвиток діалогічного мовлення старшокласників на уроках української мови / Л.В. Кардаш // Теоретична й дидактична філологія : зб. Наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2017. – Випуск 26. Серія «Педагогіка». С. 29-41
 9. Кардаш Л.В. Діалектологічна спадщина Івана Зілинського / Л.В. Кардаш // Молодий вчений. – №5(57) травень – 2018.
 10. Кардаш Л.В. Місце медіадискурсу в системі інформаційної комунікації / Л.В. Кардаш // Теоретична й дидактична філологія : зб. Наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2018. – Випуск 26. Серія «Філологія».
 11. Кардаш Л.ON THE PROBLEM OF CONNECTION BETWEEN THE CATEGORIES OF NEGATION, OPPOSITION AND OTHER LINGUISTIC CATEGORIES Теоретична  дидактична філологія: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2018.  Випуск 28. С. 78-86 (Серія: Педагогіка).
 1. Кардаш Л.В. Лінгвістичні основи формування риторичних умінь старшокласників. “Молодий учений” №5(69) травень, 2019. С.130-134
 2. Кардаш Л.В. Роль складних речень в українській мові (на матеріалі поеми Лесі Українки «У пущі»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 38, том 3. м.Одеса. 2019. 197 с. С. 98-101 (у співавт.).
 3. Кардаш Л.В.Звертання у художньому тексті (на матеріалі повісті Гната Хоткевича «Довбуш»). Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Секція Філологія. Випуск 31. м. Одеса. 2019. 188 с. С. 80-84. (у співавт.).

Навчальні дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Сучасна українська мова» «Українська діалектологія», «Стилістика української мови», «Теорія і практика редагування», «Основи журналістики».

Перейти до вмісту