Калужинська Юлія Володимирівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Калужинська Юлія Володимирівна

kaluzhynska-yu.v.-foto-scaled-e1608735637205-250x250

Калужинська
Юлія Володимирівна

викладач кафедри документознавства та методики навчання

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1200-1400

кабінет № 312
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

kaluzhynskaya@gmail.com

Біографічні відомості. Народилась 9 вересня 1989 р. у місті Вишгород  Київської області.

Навчання. З 1996 по 2006 рр. навчалась у ЗОШ I-III ступенів №7 м. Переяслав-Хмельницький. У 2006 році вступила до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на 1 курс факультету іноземних мов.

У 2010 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра – вчителя англійської, німецької мов основної школи.

У 2011 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов, зарубіжної літератури. Цього ж року отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Робота. З 2011 по 2014 роки працювала спеціалістом відділу кадрів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У 2014 році зарахована на посаду викладача кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2015 року по теперішній час викладач кафедри Документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів: негативно-оцінна лексика, лексика засобів масової комунікації, емоційно-оцінна лексика.

Наукове керівництво

Основні наукові праці.

  1. Калужинська Ю. Нові лексико-семантичні вияви іншомовної лексики на позначення негативних дій та процесів (на матеріалі мови української періодики) // Мова і культура. (Науковий журнал). Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. Вип. 18. Т. І (176). С. 277–284.
  2. Калужинська Ю. Нові вияви жаргонної лексики на позначення негативних процесів у мові сучасної української публіцистики // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan : Wydawnictwo Naukowe, 2016. Zeszyt IV. S. 41–47.
  3. Калужинська Ю. Засоби створення негативної оцінки в текстах на економічну тематику (на матеріалі мови друкованих ЗМІ) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки  : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016.  Вип. ІХ. С. 12–19.
  4. Калужинська Ю. Розширення сфери застосування лексем із переносним значенням для номінування негативних дій і процесів (на матеріалі мови української періодики) // Мовознавчий вісник. Черкаси, 2016. Вип. 21. С. 74–80.
  5. Калужинська Ю. Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові української газетної періодики // Лінгвостилістичні студії : наук. журн. / [редкол. : С. К. Богдан (голов.ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 4. С. 78–85.
  6. Калужинська Ю. Відоніми як один із засобів надання газетним текстам негативної оцінки // Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2017.  Вип. 21 (2).  С. 37–47.
  7. Калужинська Ю. Позамовні чинники в сучасній підготовці спеціалістів із документознавства // Теоретичні та прикладні аспекти формування компетентності майбутніх фахівців у контексті їхнього професійного розвитку : зб. наук. праць молодих учених та студентів / голов. ред. І. І. Доброскок. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 1. С. 169–175.
  8. Калужинська Ю. Словотвірний потенціал лексем на позначення негативних процесів у мові друкованих ЗМІ // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / [ред. колегія : Коцур В. П. (головний редактор) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 1. С. 186–195.
  9. Калужинська Ю. В. Полісемія лексем як одна із визначальних тенденцій сучасної публіцистики // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / [ред. колегія : Коцур В. П. (головний редактор) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2016.  Вип. 2. С. 103–112.
  10. Калужинська Ю. В. Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / [ред.  колегія : Коцур В. П. (головний редактор) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 3. С. 40–49.

Навчальні дисципліни: «Стандартизація», «Управлінське документознавство», «Науково-технічна термінологія».

Перейти до вмісту