Ісайкіна Олена Дмитрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ісайкіна Олена Дмитрівна

Ісайкіна О.Д.

Ісайкіна
Олена Дмитрівна

заступник завідувача з навчально-методичної роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1000-1200
кабінет № 312
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

isaykina.od@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 21 квітня 1980 р. в селищі міського типу Поліське, що на Київщині.

Навчання. У 1997 р. із золотою медаллю закінчила загальноосвітню школу № 4 м. Переяслав-Хмельницький Київської області. Спеціальність за базовою освітою – «Історія» (у 2002 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди й отримала диплом спеціаліста з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя історії і правознавства; у 2008 р. закінчила факультет післядипломної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У 2018 р. отримала диплом магістра з відзнакою, здобувши кваліфікацію викладач вищого навчального закладу з професійної освіти (документознавство), документознавець.

Кандидат історичних наук з 2007 року. Дисертацію на тему «Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.)» захистила 22 вересня 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії і методології наукових досліджень.

Робота. З 2000 по 2004 рр. працювала вчителем історії та правознавства загальноосвітніх шкіл № 4 та 7, м. Переяслава-Хмельницького.

З 2005 р. по даний час працює на фінансово-гуманітарному факультеті. З 2015 р. – доцент кафедри документознавства. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти понад 14 років.

Суспільно-громадська діяльність. З 2007 по 2009 рр. виконувала обов’язки заступника декана фінансово-гуманітарного факультету з виховної та наукової роботи. З 2012 р. по 2018 рр. була заступником завідувача кафедри професійної освіти та кафедри документознавства з навчальної роботи.

Відповідальний секретар збірника наукових статей «Соціум. Документ. Комунікація».

Коло наукових інтересів. Соціальна історія; документознавство в системі суспільно-комунікативної діяльності; комунікативний менеджмент, медіакомунікація, ділове адміністрування, інтернаціоналізація вищої освіти.

Координатор стратегічних напрямів міжнародної співпраці, яка здійснюється на засадах партнерства, запровадження європейського виміру освіти, визначення європейських ідеалів і цілей, активізації інтеграційних процесів у освітній сфері, академічної мобільності, розвитку європейських програм і проектів.

У рамках стратегії співробітництва та розвитку академічної мобільності в 2017 р. є одним із ініціаторів укладення Угоди про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Економічним університетом у Вроцлаві (Польща).

29-30 червня 2017 р. брала участь у міжнародній науковій конференції, присвяченій 20-річчю кафедри маркетингу Економічного університету у Варні (Варна, Болгарія). Доповідь на тему: «Інструментарій маркетингових комунікацій сучасного вищого навчального закладу».

У 2018 році координатор підписання Договору про міжнародну співпрацю з Університетом національного і світового господарства, м. Софія (Болгарія) та Угоди про академічний обмін з Економічним університетом у Вроцлаві (Вроцлав, Польща), спрямованих на розвиток співробітництва у сфері науки та освіти, а також на укріплення взаєморозуміння та обмін освітнім досвідом.

24-25 травня 2018 року брала участь у міжнародній науковій конференції Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2018), Вроцлав (Польща), організовану University of Wroclaw. Тема доповіді: «Consumer basket of a Ukrainian: life on the brink of poverty or behind it?».

6-8 липня 2018 року брала участь у міжнародній науковій конференції, присвяченій 95-річчю з дня народження професора Георгія Папави «Сучасні тенденції розвитку економіки та економічної науки», що проводилася Інститутом економіки імені П. Гугушвілі ТГУ. Тема доповіді: «Corporate culture: modern philosophy of effective management».

З 21 по 27 жовтня 2018 року пройшла стажування на базі Економічного університету у Вроцлаві (Вроцлав, Польща) за загальною темою «Сучасний університет: міжнародне співробітництво та академічна мобільність» у результаті якого отримала відповідні сертифікати про стажування.

3-7 квітня 2019 р. з робочим візитом відвідала Університет національного та світового господарства, Софія (Болгарія), у ході якого взяла участь у роботі міжнародного круглого столу на тему «Освітній маркетинг: досвід Болгарії та України», проведеного кафедрою маркетингу та стратегічного планування.

22 травня 2019 року брала участь у VІІІ Міжнародній конференції «Соціально-економічна політика в епоху глобалізації ‒ теорія та практика», Торунь (Польща).

23 травня 2019 року брала участь у роботі міжнародного круглого столу «Іноземці на ринку праці країн та регіонів Центральної та Східної Європи», Торунь (Польща).

Член Програмного комітету та учасник міжнародної наукової конференції «30 років: перехід, уроки і перспективи», 27 листопада 2019 року, Софія (Болгарія).

Активний учасник міжнародних наукових та освітніх проектів (UGEN – Uni-Biz Bridge (співпраця освіти та бізнесу), IREX ‒ Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів («Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» та ін.).

Наукове керівництво

Основні наукові праці. Автор більше 60 наукових публікацій та навчально-методичних посібників.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Ісайкіної О.Д.

 1. Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір. Навч. посіб./ В.П. Коцур (голов. ред.), О.М. Гончаренко, Б.Л. Дем’яненко, О.Д. Ісайкіна, О.М.Лукашевич, В.В. Мічуда, Т.Ю. Нагайко, Я.О. Потапенко, О.А. Тарапон. 2-ге вид. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. 574 с. (особистий внесок – 1.3 у.д.а.).
 2. Исайкина Е.Д. Особенности электронного документооборота в деятельности органов местной власти // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург, 2014. С.64-69.
 3. Ісайкіна О.Д. Спічрайтинг як базова технологія політичного піару // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук статей. Вип. Переяслав-Хмельницький, 2016. 252 с. С.177-188.
 4. Ісайкіна О.Д. Проблема комунікації в управлінні організацією // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 31/1.
 5. Соціальна відповідальність: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Укл. О.Д. Ісайкіна. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2016. 87 с.
 6. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу і менеджменту // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 33/2. Переяслав-Хмельницький, 2017. С.116-123.
 7. Ісайкіна О.Д., Зленко А. М., Мірошніченко Д.А. Імідж як складова корпоративної культури сучасного навчального закладу // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 34/1. Переяслав-Хмельницький, 2017. С.7-16.
 8. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Інформатизація українського суспільства // Національні економіки країн: нові реалії та глобалізаційні виклики: монографія / за ред. Т.М.Боголіб. К., 2017. 955 с. (Розділ 6.1, С. 583-597).
 9. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Засоби комунікацій // Національні економіки країн: нові реалії та глобалізаційні виклики: монографія / за ред. Т.М. Боголіб. К., 2017. 955 с. (Розділ 6.5, С. 620-631).
 10. Исайкина Е.Д., Зленко А.Н. Инструментарий маркетинговых коммуникаций современного учебного заведения // Маркетинг – опыт и перспективы: Сб. докладов. Варна: Наука и экономика, 2017. С. 281-288.
 11. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М., Хитов М. Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук статей. Вип. 5. (Спецвипуск). Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 202-220.
 12. Ісайкіна О.Д., Зленко А. М., Мірошніченко Д.А. Особливості національного рекрутингу // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. ˗ Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 36. С.75-84.
 13. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Академічна мобільність як невід’ємна складова інтеграції України до сучасного європейського суспільства знань // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук статей. Вип. 6.2. Переяслав-Хмельницький, 2019. С.56-77.
 14. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Медіакомунікації в сучасному інформаційному просторі // Лексика українських масмедіа: монографія. Переяслав-Хмельницький, 2019. С.6-27.
 15. Ісайкіна О.Д. Медіакомунікації як інструмент маркетингу соціальних мереж // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук статей. Вип. 7. Переяслав-Хмельницький, 2019. С.123-141.
 16. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Феномен социальных сетей в контексте становления и развития информационного пространства // Матеріали міжнародної наукової конференції «30 років: перехід, уроки і перспективи», 27 листопада 2019 року, Софія (Болгарія). С. 412-422.
 17. Ісайкіна О.Д., Зленко А.М. Інформаційна безпека як інструмент захисту національного медіапростору // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук статей. Вип. 8. Переяслав-Хмельницький, 2019.

Навчальні дисципліни: «Спеціальне документознавство», «Теорія та практика референтної роботи», «Медіакомунікації», «Ділове адміністрування».

2021 рік – Сертифікат підвищення кваліфікації «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання»

Сертифікат про навчання в Зимовій школі (2020)

Сертифікат учасника конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 4» (2020)

Сертифікат учасника навчально-методичного вебінару «Методика використання цифрових технологій в освітньому процесі» (2020)

Сертифікат доповідача круглого столу «Формування лідерського потенціалу сучасних ЗВО в умовах інтернаціоналізації освітнього процесу» (2020)

Сертифікат доповідача круглого столу «Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня» (2019)

Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2019)

Диплом участі у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2019» (2019)

Диплом участі у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2019» (2019)

Сертифікат учасника конференції (2019)
Лист-подяка ЖДУ імені Івана Франка

Подяка Національної спілки краєзнавців (2019)

Подяка кафедри документознавства (2019)

Сертифікат участі у конференції (2019) (І)

Сертифікат участі у конференції (2019) (ІІ)

Сертифікат доповідача круглого столу «Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку освіти та науки в умовах глобалізації» (2018)

Сертифікат про проходження стажування (2018)

Додаток до сертифікату зі стажування (2018)

Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2014)

Свідоцтво про участь у семінарі (2012)

Грамота Київської обласної державної адміністрації (2008)

Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2006)

Грамота Київської обласної державної адміністрації 

Сертифікат участі в освітньому симпозіумі

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника Всеукраїнської наукової конференції

Перейти до вмісту