Христич Ніна Сергіївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Христич Ніна Сергіївна

Христич Н.С.

Христич
Ніна Сергіївна 

відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 1200-1400

кабінет № 309
(
ЗОШ № 7)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
forkaf@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 8 серпня 1962 р. у місті Переяслав-Хмельницький, що на Київщині, у родині освітян, Сергія Ілліча і Ольги Олександрівни. Пройшла науковий шлях від старшої піонервожатої до доцента.

Навчання. У 1979 році закінчила середню школу № 2 міста Переяслав-Хмельницького Київської області. Попрацювавши у сільській школі, переконалася, що педагогічна робота – це покликання, почала готуватися до вступу у педагогічний вуз. Оскільки виявляла бажання до міжнародної співпраці, захопилася вивченням іноземних мов і у 1980 р. вступила до Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

1980-1985 – роки навчання у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов, по закінченню якого отримала спеціальність іноземні мови (дві мови) і кваліфікацію вчителя іноземних мов (французької та англійської). В період навчання брала активну участь у громадсько-суспільній, науковій роботі та художній самодіяльності інституту. Навчаючись в інституті, вступила до спілки «Франція-СССР» і була активним її учасником. Деканат факультету неодноразово надсилав батькам подяки за належне виховання доньки.

З 1989 по 1992 рр. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. М.П. Драгоманова., де під керівництвом відомого науковця – доктора педагогічних наук, професора Бориса Степановича Кобзаря, захистила кандидатську дисертацію з проблем інтернаціонального виховання. Рішенням спеціалізованої вченої ради Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  від 21 жовтня 1993 року, протокол № 16 було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук; спеціальність 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

 У 2003 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики викладання англійської мови Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Пройшла курси підвищення кваліфікації у Київському національному лінгвістичному університеті на кафедрі романських мов (2001 р.), на кафедрі методики викладання іноземних мов (2006 р.), на кафедрі перекладу романо-германських мов (2010 р.), на кафедрі методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (2014 р.) та на кафедрі суспільно-гуманітарної освіти КНЗ «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (2019 р.)

Робота. Наслідуючи приклад матері, вчителя початкових класів,  відразу по закінченню школи у 1979 р. протягом року працювала старшою піонервожатою у восьмирічній школі с. Стовп’яги, Переяслав-Хмельницького району Київської області, поєднуючи з роботою секретаря просвітницької спілки «Знання».

З 1985 р. по 1986 р. працювала учителем французької мови у с/ш №2 м. Переяслав-Хмельницький.

В університеті працювала викладачем англійської та французької мов з першого навчального року – з вересня 1986 року. На той час – це філіал Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. Працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов, доцента кафедри теорії та методики викладання англійської мови кафедри теорії та методики викладання англійської мови. Нині працює на  кафедрі іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. Ніна Сергіївна бере участь в загально-факультетських та університетських заходах та залучає до цієї роботи студентів. Постійно виконує роботу куратора. Особливо великий вклад внесено у розвиток французько-українських відносин. З 1997 р. здійснює роботу у межах договору «Альянс – Францез». Залучає  учителів, студентів та школярів до відвідування літніх курсів французької мови під керівництвом досвідчених французьких викладачів Люка Берру, Джонатана Толягена, Філіпа ле Тузе та ін.  (Ліцей ім. Катрін Лябуре, Париж) у рамках ініціативної групи «Альянс Францез». За підтримки відділу з питань співпраці в галузі французької мови та посольства Франції в Україні особисто  бере участь та залучає молодь до програм  «S.A.M.E.D.I.» та «МЕТЕОРИТ», які передбачають поїздку до Франції з пізнавально-навчальною метою. По завершенні поїздки всі без винятку студенти та учні успішно складали міжнародні іспити «DELF» «DALF» (рівні А1-С1) при посольстві Франції в Україні і отримували міжнародний сертифікат з відповідним рівнем володіння французькою мовою, який надає їм право навчатися чи працювати у франкомовних країнах.

З 2012 р. по 2014 р. виконувала обов’язки заступника зав.кафедри з наукової роботи. Ніна Сергіївна бере участь у роботі журі (голова або член комісї) конкурсів «Мала академія наук України» з мовних дисциплін (англійська, французька мови). З 2019 р. виконує роботу в експертній раді МОН з експертизи підручників англійської мови для ЗОШ.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Ніни Сергіївни Христич належать іноземна філологія  та методика навчання іноземних мов.  У межах напряму «Філологія» у колі наукових інтересів – «Семантика», «Теорія і практика перекладу», «Когнітивна лінгвістика», «Порівняльна стилістика», «Семіотика», «Концепт та його художня реалізація». У межах напряму «Методика навчання іноземних мов» – «Історична методика», «Методика формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності школярів у закладах загальної середньої освіти», «Інтернаціоналізація освітнього простору», «Сучасні методи навчання».

Наукове керівництво. Ніна Сергіївна є науковим керівником магістрів та бакалаврів. Під її керівництвом написано та захищено  близько 150 наукових робіт. Рецензує монографії, підручники, посібники та статті. Здійсює керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Основи англомовної комунікації». Керує студентськими науковими роботами та  науковими роботами учнів Малої академії наук (секція: Іноземні мови).

Основні наукові праці. Ніна Сергіївна Христич – автор понад 100 наукових праць. Бере участь в науково-практичних та міжнародних конференціях, вебінарах та семінарах. У процесі викладання використовує свої навчально- методичні  посібники «Becoming a more successful teacher», «Classroom English», «Theory and practice of English-Ukrainian translation»,  «Grammar test» та ін.

Ніна Сергіївна Христич – член редколегії фахових наукових видань «Теоретична і дидактична філологія» та ін.

Навчальні дисципліни: Практика усного та писемного англійського мовлення (4 курс), Англійська мова (магістратура), практична граматика англійської мови (3 курс), методика викладання іноземної мови в ЗОШ (3 курс), спецкурс (4 курс), спецкурс (магістратура).

Урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України:

1996 р. – Нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

2019 р. – Диплом III ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у II турі конкурсу студентських наукових робіт із романо-германських мов і літератури.

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2002 р. – Грамота ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю;

2007 р. – Грамота ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю;

2009 р. – Грамота ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю;

2009 р. – Подяка ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за особистий творчий внесок в удосконалення навчально-виховного процесу;

2010 р. – Грамота ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за високий рівень підготовки студента-призера II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних наук;

2010 р. – Подяка начальника головного управління осіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

2011 р. – Подяка ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за високий рівень підготовки студента-призера II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних наук ;

2012 р. – Подяка ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за високий рівень підготовки студента-призера II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних наук у галузі «Романо-германські мови і літератури»;

2015 р. – Подяка департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації за плідну роботу з обдарованою молоддю.

Перейти до вмісту