Хома Катерина Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Хома Катерина Миколаївна

Homa-K.M.

Хома
Катерина Миколаївна

старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1000-1100
кабінет № 108
(корпус філологічного факультету)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 katiakaterina@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася  20 листопада 1980 р. у м. Оленєгорськ Мурманської області (Росія) у родині військовослужбовців.

Навчання. У 1998 р. закінчила із Золотою медаллю ЗОШ № 9 м. Мукачево і вступила до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди.

У 2004 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Українська мова і література».

У 2005-2008 рр. – аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання).

У 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника захистила дисертацію на тему «Художній хронотоп історичної романістики Р. Іваничука (на матеріалі романів «Мальви», «Журавлиний крик», «Орда») за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Робота. У 2003-2005 рр. працювала на посаді диспетчера деканату філологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

З 2009 р. працювала на  кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Виконувала посадові обов’язки заступника декана з наукової роботи (2012-2013 рр.), заступника завідувача кафедри (2010-2013 рр.).

Суспільно-громадська діяльність. З 2018 р. –  відповідальний редактор збірника студентський наукових робіт «Літературознавчі студії», який видає кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання.

Коло наукових інтересів. Коло наукових зацікавлень – теоретичні аспекти дослідження художнього часопростору історичної романістики, вивчення художньої специфіки творів української і світової літератури ХХ-ХХІ ст., а також пошук оптимальних шляхів медіаосвіти підростаючого покоління.

Наукове керівництво. К. М. Хома є науковим керівником студентських дипломних робіт філологічного спрямування, автори яких входять до проблемної групи «Герой і сюжет сучасної прози».

Основні наукові праці. Автор близько 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, монографії «Специфіка діалогічної взаємодії позатекстових та внутрішньотекстових хронотопів романістики Р. Іваничука».

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Хоми К.М.

Навчальні дисципліни: Історія української літератури (ХХ ст.), Історія зарубіжної літератури (антична), Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя), Історія зарубіжної літератури (ХХ ст.), Фольклор.

Перейти до вмісту