Гріненко Юрій Олександрович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Гріненко Юрій Олександрович

Гріненко Ю.І.

Гріненко
Юрій Олександрович
 

кандидат медичних наук, доцент, директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

valeologiya406@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 11 вересня 1956 року у с. Велика Рибиця на Сумщині.

Навчання. У 1979 р. закінчив Київський медичний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Гігієна, санітарія, епідеміологія» та здобув кваліфікацію лікаря-гігієніста, епідеміолога (диплом Г-11 № 229584 від 28.06.1979 р.).

У 1994 р. закінчив Київський міжнародний інститут менеджменту, має науковий ступінь магістра ділової адміністрації.

У 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування потреби у лікарських засобах в управлінні медикаментозним забезпеченням хворих літнього віку в кардіологічних відділеннях» та отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності – 14.02.03 – соціальна медицина, диплом ДК № 03935.

Робота. Трудовий шлях розпочав лікарем Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні (ЦРЛ).

У 1980 р. був переведений на роботу в Республіканський госпіталь для інвалідів ВВВ і працював лікарем-гастроентерологом до 1988 р. З 1988 р. по 1998 р. обіймав посаду заступника директора з медичної частини Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни. У липні 1998 р. Наказом Міністра охорони здоров’я України призначений на посаду директора цього медичного закладу. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я».

З 2008 р. за сумісництвом Ю. О. Гріненко працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. 

Наукове керівництво. Ю. О. Гріненко здійснює керівництво науковими роботами бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), а також педагогічною практикою студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з питань охорони здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти різних регіонів України.

Основні наукові праці. Автор близько 50 публікацій, серед яких один навчально-методичний посібник (у співавтор.), два довідники, публікації у фахових і зарубіжних виданнях. У педагогічній діяльності Ю.О. Гріненко вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, забезпечує навчальний процес методичними посібниками та підручниками, зокрема «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014 р., у співавтор.).

Навчальні дисципліни. Доцент Ю. О. Гріненко забезпечує викладання таких дисциплін: «Анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку», «Анатомія і фізіологія людини», «Педіатрія», «Основи медичних знань», «Валеологія» для спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 053 Психологія, 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Розроблено програму з «Педіатрії» для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта (на базі молодших спеціалістів).

На основі договору про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни (від 9.03.2020 р.) Ю. О. Гріненко забезпечує: організацію і проведення навчально-методичного супроводу на базі Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни з таких дисциплін: «Лікувальна фізкультура», «Масаж», «Валеологія», «Основи медичних знань», «Психогігієна»; ознайомлення з інноваційними засобами здоров’язбереження; методами і засобами діагностики функціонального стану організму; демонстрацію сучасного медичного обладнання з надання різнопрофільної медичної допомоги; оволодіння методиками проведення масажу і самомасажу, ЛФК в кабінеті лікувальної фізкультури під час проведення практичних занять; ознайомлення студентів із сучасними фізіотерапевтичними процедурами, приладами та їх застосування в геріатрії; ознайомлення з технікою і методами релаксації.

Відзнаки. За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, Київської облдержадміністрації, Ради Організації ветеранів України.

Перейти до вмісту