Горденко Світлана Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Горденко Світлана Іванівна

Screenshot_1-1-300x300

Горденко
Світлана Іванівна 

Кандидат історичних наук, доцент

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

svetagordenko@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 13 липня 1981 р. у місті Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Навчання. В 1997 р. закінчила Переяслав-Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. У червні 2004 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна праця) та основи інформатики» здобувши кваліфікацію вчителя трудового навчання (технічної праці), креслення, основ інформатики та підприємництва, безпеки життєдіяльності.

Упродовж 2006–2009 рр. С. І. Горденко навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Під керівництвом доктора історичних наук, академіка В. П. Коцура у жовтні 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» захистила дисертацію на тему «Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.)». За рішенням президії Вищої атестаційної комісії України у січні 2011 р. С. І. Горденко присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

Робота. Із вересня 2009 р. С. І. Горденко розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі загальнотехнічних дисциплін і методики викладання трудового навчання та креслення університету на посаді викладача.

Після закінчення аспірантури з 2011 р. С. І. Горденко працює на кафедрі методики викладання трудового навчання та креслення на посаді старшого викладача.

З 2012 р. – член науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Київської області.

У вересні 2013 р. С. І. Горденко переведена на кафедру медико-біологічних дисциплін і валеології університету, а з 2015 р. працює на посаді доцента.

Суспільно-громадська діяльність. У вересні 2017 р. С. І. Горденко обрано членом Європейської асоціації наук із безпеки (Польща). У цьому ж році пройшла курси підвищення кваліфікації для викладачів членів Європейської Асоціації наук з Безпеки (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, штаб-квартира Краків, Республіка Польща) у рамках реалізації спільного проекту науково-дослідної роботи «Безпека життєдіяльності у сучасному світі».

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Світлани Іванівни Горденко належать формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді в системі безперервної освіти, удосконалення навчання з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у закладах вищої освіти.

Основні наукові праці. С. І. Горденко автор понад 75 публікацій, серед яких зарубіжні та фахові статті, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій, публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.

Горденко С. І. є автором трьох навчально-методичних посібників – «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі. Цивільний захист» (2016 р.), та співавтором двох підручників («Охорона праці в галузі» (2019 р.), «Цивільний захист» (2020 р.).

Навчальні дисципліни. С. І. Горденко забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці». Розробила навчальні програми та пакет навчально-методичного забезпечення (курс лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи та тестові завдання) для заочної та денної фори навчання із зазначених дисциплін. Педагогічна діяльність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати рішення з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, що забезпечить у майбутньому безпеку персоналу, захист населення в небезпечних і надзвичайних ситуаціях та формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності та забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей.

Грамота від університету (з нагоди Дня працівника освіти) 2017 р.

Подяка від Національної спілки краєзнавців України, 2019 р.

Перейти до вмісту