Годун Наталія Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Годун Наталія Іванівна

godun.-n.i.-1-247x250

Годун
Наталія Іванівна 

кандидат історичних наук, доцент

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок1000-1200
кабінет № 104
(корпус № 1, поверх № 1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

valeologiya406@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 31 грудня 1959 р. у місті Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Навчання. Після успішного закінчення Переяслав-Хмельницького педагогічного училища в 1979 р., Н.І. Годун упродовж 1979-1996 рр. працювала вчителем початкових класів у Переяслав-Хмельницькій ЗОШ № 5. Паралельно з педагогічною діяльністю в школі навчалася на біологічному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчила в 1993 р., отримавши кваліфікацію біолога, з правом викладання біології та хімії в школі.

В 2011 р. у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», під керівництвом професора, доктора історичних наук Коцур Н.І. захистила кандидатську дисертацію «Академік О.І. Душечкін (1874–1956 рр.): наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Робота. Науково-педагогічну діяльність у вищій школі Н.І. Годун розпочала в 1996 р. старшим викладачем кафедри природничих дисциплін.

У 2005 р. Наталія Іванівна – здобувач у Центрі історії аграрної науки державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

З вересня 2012 р. Н.І. Годун працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології. У грудні 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту їй присвоєно вчене звання доцента.

У 2017 році Н.І. Годун  пройшла стажування ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України» (Довідка № 1.02/853 від 13.03.2017р.).

У 2017 році Н.І. Годун обрано членом European Association for security (Краків, Польща). У рамках співпраці із Європейською асоціацією наук із безпеки у вересні 2017 р. Н.І. Годун пройшла курси підвищення кваліфікації в галузі науки сек’юритологія.

Науково-педагогічну діяльність Н.І.Годун відзначено відомчими нагородами, зокрема, дипломом Української академії аграрних наук за кращу доповідь по секції «Проблеми історії природознавства в Україні» на третій конференції молодих учених та спеціалістів «Історія науки і техніки в Україні», 2006р., регіональними та університетськими відзнаками: грамотами від університету (до дня працівників освіти) (2015, 2017 рр.), подякою від міського голови (2019р.) та медалями Григорія Сковороди (14.01.2014 р.), М.І.Сікорського, грудень, 2019 р.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Коло наукових інтересів Н.І. Годун присвячено актуальним питанням анатомії та фізіології дитячого організму, віковим закономірностям становлення і зміни будови і функцій органів і систем, особливостям вищої нервової діяльності, що забезпечує фізіолого-гігієнічне обґрунтування методів навчання і виховання спрямованих на гармонійний  фізичний і нервово-психічний розвиток дітей і підлітків, збереження та зміцнення здоров’я дітей та студентської молоді. Наукова робота Н.І. Годун спрямована на дослідження інтелектуальної біографії академіка О.І. Душечкіна – вченого в галузі фізіології рослин та агрохімії.

Основні наукові праці. Автор понад 70 наукових праць, серед яких навчально-методичні посібники «Фізіологія вищої нервової діяльності» для студентів 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. Валеологія», «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014 р.) для студентів 2-го курсу першого(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету української та іноземної філології; методичний посібник «Гігієна» (2018) для студентів факультету фізичної культури, спорту і здоров’я, фахові статті, зокрема в закордонних виданнях, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Навчальні дисципліни. Н.І. Годун забезпечує викладання лекційних та практичних курсів таких дисциплін:«Анатомія та фізіологія дитячого організму. Шкільна гігієна» для студентів 2-го курсу першого(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету української та іноземної філології та факультету технологічної і математичної освіти; «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Фізіологія вищої нервової діяльності» для студентів 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій), «Методика навчання основ здоров’я» для студентів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014. Середня освіта. Біологія та здоров’я людини (факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій), «Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни» для студентів 1-го курсу факультету педагогічної  освіти, менеджменту і мистецтва.

Диплом Української академії аграрних наук за кращу доповідь по секції «Проблеми історії природознавства в Україні» на ІІІ-й конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» 2006 р.

Грамота від університету (до 300-річчя освіти Переяславщини)

Грамоти від університету (до Дня працівників освіти) (2015, 2017)

Медаль Г. Сковороди 14.01.2014 р.

Медаль М.І. Сікорського, грудень 2019р.

Подяка від міського голови (до Дня працівників освіти) (2019)

Перейти до вмісту