Дзюбенко Олена Володимирівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дзюбенко Олена Володимирівна

Дзюбенко О.В.

Дзюбенко
Олена Володимирівна 

заступник завідувача кафедри біології, методології та методики навчання з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 830-1700
четвер, п’ятниця: 900-1700
кабінет № 420
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (063) 431 86 52
alena_dzybenko2008@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 12 квітня 1983 року в смт Ружин, Житомирської області.

Навчання. У 2000 році закінчила Ружинську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. У 2000 році вступила на біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила у 2005 році та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізіологія» та здобула кваліфікацію спеціаліст-біолог, клітинний біолог та генетичний інженер, викладач біології.

Із 2005 по 2011 рік навчалася в аспірантурі при Інституті гідробіології НАН України, відділі прісноводної радіоекології, де під керівництвом відомого науковця – доктора біологічних наук, Д. І. Гудкова захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив йонізувального випромінення цитогенетичні та гематологічні характеристики ставковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.)».

Робота. З 2003–2005 р. працювала в Інституті гідробіології НАН України на посаді інженера у відділі прісноводної радіоекології.

З вересня 2013–2016 викладач кафедри географії, екології та методики навчання.

З вересня 2017 р. займає посаду доцента кафедри біології та методики навчання

За сумісництвом з 2018 р. працює провідним фахівцем навчально-наукового відділу університету (на даний час).

У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З вересня 2020 р. займає посаду заступника завідувача кафедри з наукової роботи на кафедрі біології, методології та методики навчання.

З вересня 2020 р. працює за сумісництвом керівником екологічного гуртка «Кактусенята» при Переяславському Будиноку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді.

Суспільно-громадська діяльність. Член Національної спілки краєзнавців України, з 2013 р.

 • З 2013–2017 р. розробник Міжнародного проекту Tempus IV+Project 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine» – Eco BRU.
 • З липня 2020 р. відповідальний виконавець проєкту госпдоговірного дослідження «Біологічне забруднення агроекосистем Центральної України: еколого-валеологічні аспекти (на прикладі ПП «Соснова»)».
 • Голова журі відділення (Хімія і біологія) І (відкритого) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

Коло наукових інтересів. Олена Володимирівна активно займається науковою діяльністю за напрямком «Біоіндикація, моніторингові дослідження стану довкілля й біоти екосистем». Практична робота пов’язана з біологічним моніторингом довкілля.

Наукове керівництво. Олена Володимирівна керує курсовими, кваліфікаційними роботами магістрів, є науковим керівником переможців: у 2018-2019 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із біології, «Біоподуктивність лісових екосистем Київської області (на прикладі  «Переяслав-Хмельницький ліспгосп» – Латишова Катерина (ІІ місце); у 2019-2020 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із біології, «Епіфітні лишайники як біоіндикатори стану атмосферного повітря (на прикладі малих міст України: Переяслава та Канева)» – Заболотня Наталія (ІІ місце); у 2019-2020 н. р. Всеукраїнський  біологічний форум, учнівської та студентської молоді «Дотик Природи 2020», «Епіфітні лишайники як біоіндикатори стану атмосферного повітря (на прикладі малих міст України: Переяслава та Канева) – Заболотня Наталія (ІІ місце). Олена Володимирівна здійснює рецензування монографій, навчально-методичних посібників, статей, також є науковим консультантом учасників науково-дослідних робіт Малої академії наук.

Керує науково-дослідним екологічним гурток для здобувачів вищої освіти й учнівської молоді «Біоіндикаційні дослідження оточуючого середовища», метою  якого є формування ключових компетентностей  здобувачів вищої освіти засобами екологічної освіти.

Основні наукові праці. Олена Володимирівна – автор понад 120 наукових та науково-публіцистичних праць, деякі  входять до баз даних Scopus та Web of Science.

 • Дзюбенко О. В. Аналіз геоекологічного стану малих рік України ( на прикладі ріки Альта міста Переяслав-Хмельницького). Екологічний вісник, № 1 (82). 2014. С. 23 – 24.
 • Дзюбенко О. «Радіобіологія»: навчально-методичний посібник для студентів природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2015. 114 с.
 • Radiation-induced cytogenetic and hematologic effects on aquatic Biota with in the Chernobyl exclusion zone. D. I. Gudkov, N. L. Shevtsova, N. A. Pomortseva, E. V. Dzyubenko, A. E. Kaglyan, A. B. Nazarov. Journal of Environmental Radioactivity 151 (2016). Р. 438– 448.
 • Aquatic Plants and Animals in the Chernobyl Exclusion Zone: Effects of Long-Term Radiation Exposure on Different Levels of Biological. D. I. Gudkov, N. L. Shevtsova, N. A. Pomortseva, E. V. Dzyubenko, A. E. Kaglyan, A. B. Nazarov. Organization Genetics, Evolution and Radiationm. Springer. P. 287-302.
 • Дзюбенко О. В. Мутаційна теорія, як рушійна сила еволюції.  Біологія. Газета для учителів., 2019. 3 7(859) липень, С. 30-40.
 • Дзюбенко О. В. Еволюційне вчення: навч.-метод. посіб. для студентів біолог. спец. закл. вищ. осв. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.)  Київ: Вид. Кравченко Я.О., 2019. 144 с.
 • Дзюбенко О. В. Екологізація мислення студентів закладів вищої освіти в процесі вивчення природничих дисциплін. Колективна монографія за ред.. Н. І. Коцур. Вип.. 2. Переяслав-Хмельницький 2019. С. 37-49.
 • Дзюбенко О. В., Андреєва Т. Т. Формування екологічної свідомості у здобувачів вищої освіти в реаліях сьогодення: теоретичний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав, 2020. С. 67-82.

Навчальні дисципліни: «Екологія», «Еволюційне вчення», «Мікробіологія», «Біосферний рівень організації життя», «Історія розвитку органічного світу».

Подяка за сумлінну працю, добросовісне виконання професійних обов’язків та з нагоди Дня  працівників освіти (2017 р.) (Ректор акад. В.П. Коцур)

Подяка «Кращий читач 2018 р.» за вміння використовувати довідково-бібліографічний аппарат, за систематичне  відвідування бібліотеки та шанобливе ставлення до книг і апрацівників бібліотеки (Директор бібліотеки О.І. Шкира)

Подяка за відповідальність і професіоналізм в організації наукової діяльності університету, багаторічну сумлінну працю і особистий значний внесок в розвиток освіти і науки та з нагоди «Фестивалю науки -2019» (2019 р.) (Ректор акад. В.П. Коцур)

Подяка за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2019 р.) (Ректор акад. В.П. Коцур)

Грамота за  багаторічну сумлінну працю  та вагомі досягнення у професійній діяльності з нагоди Дня  працівників освіти (2020 р.). (Ректор акад. В.П. Коцур)

 Подяка за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу учнівських та студентських проєктів  у ХІ Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2020» ( Київ  2020 р. ) (Директор НЕНЦ доктор педагогічних наук професор В.В. Вербицький)

Перейти до вмісту