Дрок Павло Валерійович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дрок Павло Валерійович

Дрок П.В.

Дрок
Павло Валерійович

заступник декана фінансово-гуманітарного факультету з виробничих питань, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 0900-1100

кабінет № 105
(корпус № 1, поверх № 1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (097) 9542238

drok_pavlo@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 30 травня 1986 р. в місті Бориспіль, Київської області.

Навчання.У 2003 р. закінчив загальноосвітню школу №6 м. Бориспіль Київської області. У 2008 р. закінчив економічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» і здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства, викладача економічних дисциплін ВНЗ; у 2010 р. отримав диплом про перепідготовку (кваліфікація: вчитель історії і правознавства). У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Академік А.М. Люлька (1908-1984 рр.): наукові, професійні, соціокультурні виміри інтелектуальної біографії авіаконструктора». Кандидат історичних наук з 2016 р.  У 2019 р. здобув кваліфікацію магістра філологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю Середня освіта (Німецька мова і література). Також у 2019 р. закінчив Українську інженерно-педагогічну академію та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа).

Робота. Протягом 2008-2010 рр. працював спеціалістом відділу інформаційних технологій.  З 2015 р. до тепер  доцент кафедри документознавства та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти  понад 10 років.

Суспільно-громадська діяльність: з 2019 року заступник декана фінансово-гуманітарного факультету з виробничих питань, член громадської Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів: впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес вищої школи, розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні, науковий шлях А.М. Люльки.

Наукове керівництво

Основні наукові праці. Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Дрока П.В.

 1. Дрок П.В. Наукова та суспільно-політична діяльність академіка А. Люльки. Краєзнавство. 2012. № 3 (80). C. 169-
 2. Дрок П. В. Шляхи впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Науковий вісник університету Збірник наукових праць учених та аспірантів . Випукс 19/2 Переяслав-Хмельницький 2012.
 3. Дрок П.В. Стан інформатики в сучасній освіті. Науковий вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів . Випукс 20/2 Переяслав-Хмельницький 2012.
 4. Дрок П. В. Академік Архип Люлька : конструкторська та виробнича діяльність. Воєнно-історичний вісник : зб. наук. пр. Нац. ун-ту оборони України. Київ: ЦП «Компринт», 2013. Вип. 3 (9). C. 117−123.
 5. Дрок П. В. Академик Архип Люлька : научные интересы и общественная деятельность. Берегиня : научный журнал. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография». 2013. № 2 (17). С. 14−17.
 6. Дрок П.В. Науковий внесок Архипа Люльки в розробку турбореактивних двигунів. Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. № 34. 2014. С. 139−145.
 7. Дрок П. В. Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та їх вплив на військове літакобудування в СРСР. Краєзнавство : науковий журнал. Київ, 2014. Вип. 3/4. 2014. С. 129-
 8. Дрок П. В. Наукові досягнення Архипа Люльки. Переяславський літопис: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип.8. 2015. С. 154−160.
 9. Дрок П. В. Наукові досягнення конструктора авіаційних двигунів − Архипа Люльки. Переяславський літопис: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 9. С. 154-
 10. Дрок П.В. Дрок П.В. Стан інформаційних технологій в сучасній освіті. Збірник наукових праць вчених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 27/2. 2016. С. 13-
 11. Дрок П.В. Інформаційний маркетинг в контексті розвитку інформаційних технологій. Збірник наукових праць вчених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.30. 2016. С. 55−62.
 12. Дрок П.В. Перспективи розвитку сучасної комп’ютерної графіки. Формування ринкових відносин. Київ, 2016. №9 (184). 2016. С. C.94-97.
 13. Дрок П. В. Сучасні тенденції розвитку інформаційного маркетингу. Соціум. Документ. Комунікація. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 2. С. 136-144.
 14. Дрок П. В. Використання технічних засобів у навчанні студентів документознавців. Формування ринкових відносин. Київ, 2017. №12 (199). 2017. С. C.83-89.
 15. Дрок П. В. Застосування інноваційних інформаційно-технічних засобів у освітній діяльності. Економічний вісник. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 33/1. С. 33-36.
 16. Дрок П. В. Інформаційно-технічне забезпечення викладання докуметознавства. Соціум. Документ. Комунікація. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 4. С. 163-172.
 17. Дрок П. В. Саварка – історична батьківщина Архипа Люльки. Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 12. С. 65-71.
 18. Дрок П.В. Роль інформаційних технологій у системі освіти. Соціум. Документ. Комунікація. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 3. С. 123-132.
 19. Дрок П.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці документознавців. Соціум. Документ. Комунікація. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 5.(Спецвипуск).
 20. Дрок П. В. Інформаційні системи як перспектива розвитку міста технологій. Збірник наукових праць вчених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 2018.
 21. Дрок П. В. Видавничо-поліграфічна справа в контексті розвитку сучасно- освіти. Формування ринкових відносин. Київ, 2019. №11 (222). 2019.
 22. Дрок П. В. Сучасні тенденції розвитку видавночо-поліграфічної справи. Формування ринкових відносин. Київ, 2019. №10 (221). 2019.
 23. Дрок П. В. Нові методи викладання інформаційно-технічних дисциплін в контексті розвитку сучасної економічної освіти. Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький, 2019. №40/2.
 24. Дрок П. В. Становлення та розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні. Економічний вісник університету , 2019. №43 2019.

Навчальні дисципліни

Перейти до вмісту