Довбня Людмила Еммануїлівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Довбня Людмила Еммануїлівна

Довбня Л.Е.

Довбня
Людмила Еммануїлівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

середа: 11:30-15:30
кабінет № 304
(філологічний факультет, поверх № 3)

четвер: 16.00-18.00
кабінет № 429
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
ljudmila_d@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 4 квітня 1963 року в м. Переяславі-Хмельницькому на Київщині в родині інтелігентів.

Навчання. Після закінчення в 1980 р. із золотою медаллю школи № 2 м. Переяслава-Хмельницького вступила на філологічний факультет Черкаського державного педагогічного інституту, де завершила навчання в 1984 р.

У 1990 р. вступила до аспірантури Черкаського державного педагогічного інституту. У зв’язку зі специфікою теми наукового дослідження в 1992 р. продовжила навчання в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, на кафедрі української та загальної філології.

У 1993 р. під керівництвом доктора філологічних наук, професора Михайла Петровича Кочергана захистила кандидатську дисертацію з теми «Семантична трансформація спільнослов’янських слів у російській та українській мовах». 1996 р. отримала вчене звання доцента.

Робота. З 1984 по 1989 рр. працювала вчителем російської мови і літератури в середній школі № 2 м. Переяслава-Хмельницького.

У 1989 р. почала працювати викладачем кафедри російської мови і літератури Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Після завершення навчання в аспірантурі та захисту кандидатської дисертації протягом року працювала на посаді старшого викладача кафедри української мови і методики викладання в педагогічному університеті Переяслава-Хмельницького.

Упродовж 1994-1996 рр. виконувала обов’язки доцента кафедри української мови і методики викладання, а в 1996 р. рішенням Атестаційної комісії їй присвоєно звання доцента.

З 1996 р. до сьогодні – доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. Людмила Еммануїлівна неодноразово була членом журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», членом оргкомітету І етапу 4, 5, 6-го Міжнародних мовно-літературних конкурсів учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, упродовж багатьох років була членом редакційної колегії наукового фахового видання «Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», рецензентом збірника наукових праць «Наукові горизонти»; є членом редколегії збірника наукових праць «Наукові горизонти»; здійснює наукове консультування з філології місцевих ЗМІ: ТРК «Альта» та газети «Вісник Переяславщини».

Коло наукових інтересів охоплює порівняльно-історичне й типологічне мовознавство, українське мовознавство в історичному та функціональному аспектах, семасіологію, лінгводидактику вищої школи тощо.

Наукове керівництво. Л.Е. Довбня систематично здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дослідженнями, а також студентськими науковими статтями.

Основні наукові праці. Людмила Еммануїлівна є автором та співавтором більше 140 публікацій в Україні й за кордоном, серед яких – статті, методичні рекомендації, навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів. З-поміж них слід виокремити такі праці:

  • навчальні посібники: «Сучасна українська лінгвістика» (2013 р., у співавторстві), «Ділова українська мова» (2014 р., у співавторстві»), «Енциклопедичний словник символів культури України» (2017 р., у співавторстві), «Лінгвістика та лінгводидактика: кредитно-трансферний магістерський курс» (2017 р., у співавторстві), «Сучасна українська літературна мова» (2017 р., у співавторстві), «Історія українського мовознавства в іменах» (2018 р., 2019 р., у співавторстві);
  • фахові статті: Інноваційна суспільно-політична лексика України: семантико-словотвірна мотивація. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. Острог, 2015. Вип. 53. С. 91-95; Комп’ютерний контроль знань студентів-філологів (на матеріалі старослов’янської мови). Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хм., 2018. Вип. 7/1. С. 98-117 (у співавторстві); Діапазон рухомості наголосу в морфемній структурі українських іменників чоловічого роду. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Переяслав-Хм., 2018. Вип. 27. С. 122-131 (у співавторстві); Порівняльно-історична фонетика як засіб з’ясування української мовної генеалогії (за матеріалами статті Є. Тимченка «Словянська одність і становище української мови в словянській родині»). Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 12-22 (у співавторстві); Семантична трансформація українських лексем на позначення матеріальних першооснов буття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Наук. журнал. Вип. 6 (74). Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. С. 119-121, а також низка інших.

Навчальні дисципліни: Людмила Еммануїлівна забезпечує викладання таких дисциплін: сучасна українська літературна мова, старослов’янська мова, історична граматика української мови, українська мова (для нефілологічних спеціальностей), основи міжособистісної комунікації, актуальні питання формування та функціонування української мови.

Людмила Еммануїлівна має низку грамот і подяк університету, а також нагороджена Почесною грамотою МОН за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери (Почесна грамота МОН № 134454 від 13 травня 2009 р), Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету (№ 225 від 04 квітня 2013 р.).

Перейти до вмісту