Чубань Тетяна Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Чубань Тетяна Василівна

Чубань Т.В.

Чубань
Тетяна Василівна 

заступник завідувача кафедри української лінгвістики та методики навчання, кандидат філологічних наук, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

вівторок1000-1200
кабінет № 104
(корпус № 1, поверх № 1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-34-25, +38 (050) 814-89-41
kafedra304@gmail.com
сhuban1960@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 28 вересня 1960 року. Місце народження – село Веренчанка, що у Заставнівському районі Чернівецької області.

Навчання. Протягом 1967-1977 рр. навчалася у ЗОШ № 5 м. Переяслава-Хмельницького, яку закінчила із золотою медаллю. Із 1977 р. по 1979 р. навчалася у Київському медичному училищі № 4, яке закінчила з диплом із відзнакою. Із 1979 р. по 1985 р. – навчання на дефектологічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. Отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, української мови і літератури шкіл глухих і слабочуючих. Сурдопедагог дошкільних установ».

Робота. 1985-1990 рр. – працювала за розподілом учителем у Бишівській допоміжній школі-інтернаті на Київщині та вчителем української мови і літератури у ЗОШ №2 міста Переяслава-Хмельницького Київської області (1990-1991). Із 1991 року до цього дня місце роботи – доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

У лютому 1997 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості видової співвіднесеності дієслів у сучасній українській мові». 12 лютого 1997 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – Українська мова. 23 жовтня 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української лінгвістики.

Суспільно-громадська діяльність. Депутат Київської обласної ради V скликання, секретар постійної комісії з питань освіти, науки і культури КОР (2006 р., 2007 р., 2008 р.).

Коло наукових інтересів. Мовознавчі розвідки у галузі філології: процеси граматики сучасної української мови.

Наукове керівництво. Щороку є учасником Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, була членом редколегії збірника «Теоретична і дидактична філологія». Керувала і керує підготовкою курсових і дипломних робіт: бакалаврських, магістерських. Є керівником студентів, які мають 7 відзнак на Міжнародних конкурсах з української мови імені Петра Яцика, а також грамоти на олімпіадах. Є керівником практики студентів зі спеціальності «Українська мова і література» (29 років). Була секретарем науково-методичної ради Інститут мови і літератури (4 роки), членом вченої ради університету (10 років), деканом факультету підготовки вчителів української мови та літератури (8 років). Виконує такі постійні доручення в університетських структурах: член вченої ради філологічного факультету (12 років), є учасником та організатором заходів: Днів української писемності та мови, проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентської молоді, входить до складу журі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнівської та студентської молоді, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та обласного конкурсу «Кращий викладач української мови». Готує відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Основні наукові праці. Автор понад 100 публікацій серед яких – статті, методичні рекомендації, навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

ORCID iD: 0000-0002-7199-0684.

Українська лінгвокультурологія: навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література». Видання 2, доповнене / кол. авт. О.І.Потапенко, Я.О.Потапенко, Л.П.Кожуховська, Т.М.Левченко, Г. І. Потапенко, Т. В. Чубань. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гаврищенко В. М., 2015. 350 с.;

Українська лінгвокультурологія : підручник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / кол. авт. О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, Г.І.Потапенко; за заг. ред. проф. О.І.Потапенка. Корсунь-Шевченківський: В-во Гаврищенко, 2015. 367 c.;

Дипломна робота із сучасної української літературної мови : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності 7.02030301. Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький: КСВ, 2015. 110 с.;

Курсова робота з української мови : навч.-метод. посібник для студентів філологічних факультетів зі спеціальності 6.02030301 Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич, 2015. 101 с.;

Українська лінгвокультурологія: підручник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література»/ кол. авт. О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, Г.І. Потапенко; за заг. ред. проф. О.І.Потапенка. Корсунь-Шевченківський:ФОП Гаврищенко В.М., 2016. 367 с.;

Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія / заг. ред. Марини Навальної; укл. Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2016. 172 с.;

Навчання у магістратурі: практичні заняття і самостійна робота («Актуальні питання українського термінознавства», «Українська наукова мова»): навчально-методичний посібник для магістрантів зі спеціальності 8.02030301 Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2016. 192 с.;

Лінгвістика та лінгводидактика: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література» / кол. авт. О. І. Потапенко, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко та ін. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І. В., 2017. 400 с.;

Навчання у магістратурі: підготовка і захист магістерської роботи: навчально-методичний посібник для магістрантів зі спеціальності 8.02030301 Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2017. 112 с.;

Підготовка бакалаврів-філологів: практичні заняття та індивідуальна робота: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності 6.02030301 Українська мова і література: частина І. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2017. 179 с.;

Дипломна робота магістра : підготовка і захист: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Українська мова та література». Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 40 с.;

Підготовка бакалаврів-філологів: «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова (Синтаксис)»: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 470 с.;

Навчання у магістратурі: практичні заняття і самостійна робота («Загальне редагування», «Лінгвостилістика освітніх видань»): навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Українська мова та література»: частина 3. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 132 с.;

Навчання у магістратурі: практичні заняття і самостійна робота («Сучасна українська літературна мова»): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта «Українська мова та література»: частина 4. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2018. 180 с.;

Підготовка бакалаврів-філологів: практичні заняття та самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «українська мова і література»: частина 2. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ». 2018. 70 с.;

Збірник вправ та завдань з української мови: збірник для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 132 с.;

«Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова (синтаксис)»: практичні заняття і самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2019. 72 с., та ін.

Науково-методичний доробок дослідниці нараховує близько 170 праць (статті у фахових виданнях, статті у наукових журналах, посібники, підручники, хрестоматії, матеріали на конференціях різного рівня).

Навчальні дисципліни: «Культура української мови», «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Актуальні питання українського термінознавства», усі з яких є у електронному варіанті.

Має грамоти та подяки обласного та університетського рівнів, Міністерства освіти і науки України. Неодноразово нагороджена відзнаками університету та обласного департаменту освіти за підготовку переможців конкурсів наукових робіт. У 2015 році нагороджено пам’ятною відзнакою «Сікорський (1923-2011)».

Перейти до вмісту